Szczelina

Pojęcia: Obiekty geograficzne:

Czytaj Dalej

Szczelina mięśni pochyłych

Przed przejściem przez szczelinę tylną t. W obrębie szczeliny natomiast nie odchodzą od niej żadne gałęzie. Po w ydostaniu się ze szczeliny odgałęzia się od niej t.

Szczelina podniebienna

Szczelina szczękowa może wnikać głębiej w obręb podniebienia i wytwarzać strzałkowo położoną szczelinę podniebienną.

Szczelina pozioma płuca prawego

Szczelina pozioma jest szczególnie zmienna, często tylko częściowo rozwinięta lub nie przedłuża się aż do wnęki.

Szczelina szczękowa

Jeżeli szczelina wargowa boczna wcina się głębiej w obręb szczęki, powstaje wtedy szczelina biegnąca często między siekaczem bocznym a kłem, zazwyczaj jednak nie trzyma się ściśle granicy kości przysiecznej; może dzielić siekacz boczny na dwie połowy, z których jedna zwykle zanika.

Szczelina wargowa boczna

Szczelina ta powstaje wskutek niezrośnięcia się wyrostka nosowego przyśroclkowego z wyrostkiem szczękowym.

Szczelina skośna twarzy

Szczelina skośna twarzy występuje rzadko i przebiega z nozdrza przedniego do wewnętrznego kąta oka; powstawanie jej tłumaczono dawniej niezrośnięciem się wyrostka nosowego bocznego z wyrostkiem szczękowym.

SZCZELINA ODBYTU

Szczeliny te są bardzo bolesne, piekące, palące po wypróżnieniu, ale też przy badaniu palcem.

Wietrzenie skał

wietrzenie biogeniczne, polegające na rozpadaniu się skał na skutek wciskają­cych się w szczeliny korzeni roślin, głównie drzew.

Przystosowanie zwierząt do wymiany gazowej z uwzględnieniem wpływu środowiska

U osłonic trudno jest zauważyć jakikolwiek wpływ środowiska na układ oddechowy, oprócz oczywiście wytworzenia się u nich szczelin skrzelowych.

Jak zbudowana jest dyskietka.

Szczelina umożliwiająca kontakt głowicy z nośnikiem jest zakryta specjalną, metalową zasuwką ze sprężyną zamykającą dostęp do szczeliny w czasie w którym dyskietka znajduje się poza stacją.

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

Synapsy częściej przewodzą impulsy mają większe zagęszczenie pęcherzyków synaptycznych i eksternalizowanych receptorów w sąsiedztwie szczeliny synaptycznej niż synapsy rzadko przewodzącej impulsy.

Niestabilność nadgarstka

Chorzy z urazem okolicy nadgarstka, bólem w miejscu tabakierki anatomicznej lub stawu łódeczkowato-księżycowatego, czy też z poszerzeniem szczeliny statycznej powyżej 2 mm powinni mieć wykonane zdjęcie drugiego nadgarstka oraz zmierzone wartości kąta łódeczkowato-księżycowatego.

Szczelina

Wolna przestrzeń w glebie powstała po przejściu dłuta głębosza lub wskutek naturalnego spękania wysychającej gleby.

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Wyróżniamy półkulę prawą i lewą, oddzielone są podłużną szczeliną. Wyróżniamy półkulę prawą i lewą, oddzielone są podłużną szczeliną.

Hydrosfera

;wg siły powodującej wypływ na źródła zstępujące(gdy działa siła gra-witacji) wstępujące(gdy działa ciśnienie hydrostatyczne);wg cech skał wodonośnych na szczelino-we,warstwowe,uskokowe,krasowe itp.

Powierzchnia Ziemi

PONOR-otwór, szczelina,korytarz wydrążone przez wodę na obszarze krasowym,gdzie wody powierzchniowe wpływają pod ziemię.

Rzezbotwórcza działalność lodowców i wód pochodzących z ich topnienia

Części składowe lodowca górskiego: jęzor lodowca, czoło lodowca, brama lodowca, potok, szczeliny podłużne, żleb, stożek usypiskowy, lodospad ze szczelinami poprzecznymi, lawina śnieżna, pola firnowe.

FONETYKA

Artykulacja większości spółgłosek charakteryzuje się zwarciem lub szczeliną albo też zwarciem przechodzącym w szczelinę między różnymi częściami języka a zębami, dziąsłami, podniebieniem twardym lub miękkim.

HENSCHEL HS 129 - samolot

Piloci narzeka­li na ciasną i niewygodną kabinę, w której pole widzenia było ograni­czone do szczeliny obserwacyjnej, dobrej do wypełniania zadań bojo­wych, ale nie do lotu w formacji.

Interferencja

Warunki stoso-walności optyki geometrycznej nie są spełnione i na szczelinach następuje ugięcie fal.