Szczelina

Czytaj Dalej

Szczelina mięśni pochyłych

Przed przejściem przez szczelinę tylną t. W obrębie szczeliny natomiast nie odchodzą od niej żadne gałęzie. Po w ydostaniu się ze szczeliny odgałęzia się od niej t.

Szczelina podniebienna

Szczelina szczękowa może wnikać głębiej w obręb podniebienia i wytwarzać strzałkowo położoną szczelinę podniebienną.

Szczelina pozioma płuca prawego

Szczelina pozioma jest szczególnie zmienna, często tylko częściowo rozwinięta lub nie przedłuża się aż do wnęki.

Szczelina szczękowa

Jeżeli szczelina wargowa boczna wcina się głębiej w obręb szczęki, powstaje wtedy szczelina biegnąca często między siekaczem bocznym a kłem, zazwyczaj jednak nie trzyma się ściśle granicy kości przysiecznej; może dzielić siekacz boczny na dwie połowy, z których jedna zwykle zanika.

Szczelina wargowa boczna

Szczelina ta powstaje wskutek niezrośnięcia się wyrostka nosowego przyśroclkowego z wyrostkiem szczękowym.

Szczelina skośna twarzy

Szczelina skośna twarzy występuje rzadko i przebiega z nozdrza przedniego do wewnętrznego kąta oka; powstawanie jej tłumaczono dawniej niezrośnięciem się wyrostka nosowego bocznego z wyrostkiem szczękowym.

SZCZELINA ODBYTU

Szczeliny te są bardzo bolesne, piekące, palące po wypróżnieniu, ale też przy badaniu palcem.

Szczelina

Wolna przestrzeń w glebie powstała po przejściu dłuta głębosza lub wskutek naturalnego spękania wysychającej gleby.