Szczecina

Czytaj Dalej

Wały Szczecina

Jako mnie teraz obronę pan powierzył, tak obronię Szczecin, żeby tych zamorskich rybojadów dwakroć tyla nalazło!

Zabytki Szczecina

Kiedy brandenburczycy zostali zmuszeni do wycofania się z zamku Szczecin znów dostał się w ręce szwedzkie. W 1806 roku na zamek wkraczają wojska Napoleona, a po jego klęsce, w 1813 roku Szczecin wraca w ręce pruskie.

Port w Szczecinie

Zajmuje bagnisty, poprzecinany licznymi kanałami obszar między Odrą i ujściem Regalicy do jeziora Dąbie. W części zach. i pn. znajdują się nabrzeża drobnicowe, we wsch. rejon przeładunków masowych. Należał do największych portów nad Bałtykiem. Działa tu wiele wyspecjalizo­wanych spółek. Do portu...