Synkretyzm

Czytaj Dalej

SYNKRETYZM

Syrikretyzmu nie należy utożsamiać z -^ eklektyzmem, któ­ry różni się od tego pierwszego przede wszystkim tym, że z różnych systemów filozoficznych wybiera tezy, które uważa za prawomocne, podczas gdy synkretyzm nie ma charakteru metodycznego i łączy różnorodne elementy bezkrytycznie.

Synkretyzm

Pierwszym człowiekiem, który na szeroką skalę próbował doprowadzić do synkretyzmu ekumenicznego, był Georg Callixtus (1586-1656), teolog protestancki dążący do pogodzenia luteranów, kalwinów i katolików; opierał się on na Piśmie Świętym, wierze pierwszych pięciu stuleci chrześcijań-stwa i apostolskim wyznaniu wiary.

Synkretyzm żydowski

Jedną z nich jest synkretyzm żydowski.

Synkretyzm żydowski - Filon z Aleksandrii

Filon z Aleksandrii (ur. w 25 r. przed Chrystusem, t w 40 r. po Chrystusie). Pochodziłze znakomitego żydowskiego rodu kapłańskiego. Wiemy, że w roku 40po Chrystusie pojechał do Rzymu jako wysłannik aleksandryjskich Żydów docesarza Kaliguli.

Kolonia żydowska w Aleksandrii była głęboko przepojona...

SYNKRETYZM RELIGIJNY

Plutarch ujął w niezwykle charakterystycznych słowach to, co można by nazwać teorią — albo też teologią — synkretyzmu monoteistycznego.

Synkretyzm

Zjawisko synkretyzmu jest charakterystyczne dla życia religijnego w świecie starożytnym w epoce hellenistycznej i rzymskiej.