Synagoga Mordki Markusa w Łodzi (ul. Zarzewska 5)

Synagoga Mordki Markusa w Łodzi – prywatny dom modlitwy znajdujący się w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 5. Synagoga została zbudowana w 1902 roku z inicjatywy Mordki Markusa. Mogła ona pomieścić 20 osób. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę.

Czytaj Dalej

Ecciesia i Synagoga

Prawą dłonią koronuje on Ecclesię, zaś lewą zdejmuje zasłonę z twarzy Synagogi.

Pszczoła miodna

Wygląd: długość pszczoły miodnej, należącej do podrzędu żądłówek (Aculeata) z rzędu błonkówek (Hymenoptera), wynosi około 1,3-1,5 cm. Tułów i odwłok pokryte są, szczególnie z boków, gęstymi żółtawymi włoskami. Pszczoła miodna żyje wyłącznie społecznie i tworzy trzy kasty: jedną kastę...

JAN Z KĘPY, ŁODZIA

JAN Z KĘPY, ŁODZIA, zm. 14 IV 1346, poeta; biskup poznański (1335). Biografia mało znana. Brał udział w procesach przeciw Krzyżakom w Inowrocławiu (1321) i w Warszawie (1339). Długosz w katalogu biskupów pozn. gani go za zbyt wesoły tryb życia, przyznając, że był wyksztąłcony. Przytacza też...

PONIŃSKI ANTONI, Łodzia

PONIŃSKI ANTONI, Łodzia, ur. w końcu XVII w., zm. 1744, poeta; wojewoda poznański. Nadworny panegirysta Augusta II, niezwykle sprawnym wierszem łac. uświetniał wydarzenia dworskie, często nader błahe (Opera heroica, W. 1739). Najwybitniejszym jego dziełem były jednak Sarmatides seu Satirae (W. 1741)...

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ)

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ), uczelnia powst. 1945 jako kontynuacja i rozwinięcie istniejącego od 1928 oddziału Wolnej Wszechnicy Pol. w Warszawie, w celu zaspokojenia wieloletnich potrzeb i aspiracji największego miasta robotn. i sąsiednich regionów. Organizatorami UŁ byli gł. pracownicy Wszechnicy z T...

Controlling personalny w zarządzaniu jakością

personalny może dostarczać istotnych informacji dla jakością|systemu zarządzania jakością na szczeblu strategicznym, jednak może zostać także wykorzystany jako narzędzie wspomagające kształtowanie całej projakościowej polityki personalnej w organizacji zarówno na etapie wdrożenia, jak i utrzymania...

Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

Tab. 1 przedstawia zakres działania systemu klasy MRP II|MRP2 oraz możliwe jego wykorzystania dla potrzeb zarządzania jakością|systemie zarządzania jakością.

Tab. 1. Moduły MRP2 oraz ich zastosowanie dla potrzeb SZJ

<table width"100%" border"1"

<tr valign="top"<tdModuł systemu MRP2</td<tdMożliwe...

Polska Nagroda Jakości

Polska Nagroda Jakości (PNJ) - wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii TQM, czyli Zarządzania przez Jakość. Nagroda została ustanowiona 7 marca 1995 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań oraz Fundację Teraz Polska. Oparta jest na założeniach zarządzania...

SYNAGOGA

synagogę 'zebranie; miejsce zgromadzeń'.

EKKLESIA - W IKONOGRAFII

wraz z Synagogą (~> Kościół—Synagoga II) od czasów ka rolińskich aż do późnego średniowiecza towarzyszyły -> ukrzyżowaniu — ukoronowana E. Maurer, Kirche und Synagoge.

Synagoga, bożnica, bóżnica

zespół synagogalny,stanowiący ośr. synagogi 'zebranie, zgromadzenie')

Synagoga

Łukasz pierwszą mowę Jezusa umieszcza w synagodze w Nazarecie (Lk 4, 16-30), czytamy także o innych pobytach Jezusa w synagogach (Mt 9, 35; Mk 1, 39; Lk4,44; 13, 10; J 6, 59).

Inwestycje w sektorze usług, handlu i przemysłu

Inwestycje – jest to wielkość nowo nabytego kapitału w danym okresie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający zasób dotychczasowego kapitału. Zasób kapitału maleje wraz z upływem czasu na skutek amortyzacji. Amortyzacja – jest to strata na wartości kapitału w danym okresie, a jednocześnie strumień zmniejszający zasób dotychczasowego kapitału. Wydatki inwestycyjne Inwestycje są to wydatki ponoszone na nowo wyprodukowane czynniki produkcyjne, które ...

Mniejszość żydowska w Lublinie

O swego czasu największej i najbardziej znanej synagodze, powstałej w 1567 roku na placu bożniczym przy ulicy Jatecznej- Maharszalszul, dziś przypomina jedynie tablica umieszczona na zboczu wzgórza zamkowego. Z prawie stu synagogi bożnic Lublina zachowała się jedynie ta mieszcząca się przy ulicy Lubartowskiej 10, zbudowana w końcu XIX wieku.

Plan wycieczki 5 dniowej Gdańsk-Sopot-Gdynia

Wycieczka turystyczna Gdańsk,Sopot,Gdynia Organizator: Biuro turystyczne „ FUN TRAVEL” Ul. Piekarska 6a 64-920 Piła www.Funtravel.pl (067) 214-81-92 (067) 214-81-93 Czas trwania wycieczki: 5 dni Termin wycieczki: 02-04.VII.2006r. Liczba uczestników: 40 osób (uczestnicy) 1 osoba jako opieka 1 pilot Środek transportu: LUX autokar, wyposażony w toaletę, Video, TV, barek (odpłatnie) Wyżywienie: we własnym zakresie Nocleg: 1)Dom ...

Wycieczka turystyczna Gdańsk, Sopot, Gdynia - kalkulacja i program

Czas trwania wycieczki: 5 dni Termin wycieczki: 01-05.VII.2006r. Liczba uczestników: 40 osób (uczestnicy) 1 osoba jako opieka 1 pilot Środek transportu: autokar wyposażony w toaletę, Video, TV, barek (odpłatnie) Wyżywienie: we własnym zakresie Nocleg: 1)Dom Studenta Akademii Muzycznej "Cztery Pory Roku" Placu Wałowy 15a Gdańsk Śródmieście tel./fax (58) 301 79 23 2) STADION LEŚNY Wybickiego 48 81–842 Sopot tel.: (+ 48 58) 551 23 60 3) Dom ...

Plan dwudniowej wycieczki autokarowej

Wycieczka autokarowa na trasie Warszawa – Kielce –Chęciny – Jędrzejów – Nagłowice – Nw. Słupia – Św. Katarzyna – Kielce - Warszawa Dzień 1 7:30 - 8:00 Zbiórka na placu Bankowym przy galerii Porczyńskich 8:00 - 11:00 Przejazd z Warszawy do Kielc (181 km.) 11:00 - 12:30 Zwiedzanie jaskini „Raj” 12:30 - 12:50 Przejazd do Chęcin 12:50 - 14:20 Zwiedzanie ruin zamku Chęcińskiego oraz zabytków miasta 14:20 - 15:00 Przejazd do ...

Pielgrzymka Autokarowa 4dniowa dokładny plan wycieczki umowy WSSP

Pielgrzymka autokarowa Kraków-Kalwaria-Wadowice Oświęcim Turystyka Pielgrzymkowa Pielgrzymka - jest to podróż wędrówką piesza podejmowana zasadniczo z pobudek religijnych do miejsc uznawanych za święte celem spełnienia aktu religijnego oraz czynienia pokuty. Pielgrzymki odbywają się często do sanktuariów, także z pobudek poznawczych oraz religijno-poznawczych. Pielgrzym- jest to osoba która udaje się w podróż do miejsc powszechnie uważane za ...

Pelplin

Miasto na Pojezierzu Starogardzkim, zwane Pomorskimi Atenami; stacja kol. 22 km na pd. od Tczewa. Prawa miejskie od 1931. 9 tys. mieszkańców. W 1276 do Pelplina przybyli Cystersi na zaproszenie księcia Mściwoja II. Po kasacie zakonu w 1824 przeniesiono z Chełmży do Pelplina siedzibę diecezji...

UL

Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia roztworów lub zawiesin w postacigotowej do stosowania za pomocą aparaturyultramałoobjętościowej (ULV). Ta formaużytkowa jest wysoko skoncentrowanymroztworem (stężenie subst. czynnej powyżej 80%) stosowanym bez rozcieńczania lub zniewielkim dodatkiem...