Symetria dwuboczna

Czytaj Dalej

Symetria i asymetria organizmu ludzkiego

A więc możemy mówić nie tylko o symetrii, ale i o asymetrii ustroju, typowej i normalnej dla człowieka.

Równoczesność i symetria ruchów roboczych

równoczesność i symetria ruchów roboczych; oparte są na następujących prawidłach: a) obie ręce powinny zaczynać i kończyć ruch w tym samym czasie; b) ruchy rąk mogą równo­cześnie odbywać się w kierunkach prze­ciwnych pod warunkiem, że będą one symetryczne; c) obie ręce mogą być bezczynne tylko w okresie odpoczyn­ku; d) organizacja stanowiska robo­czego powinna umożliwiać automatyzację ruchów bez kontroli wzroku; e) ...

PROMIENISTA SYMETRIA, radialna

Typ symetrii charakterystyczny dia zwierząt osiadłych, rzadziej aktywnych, a także dla większości roślin naczyniowych. Do organizmów o symetrii promienistej należą np. Przez ich dwubiegunowe ciało można przeprowadzić wiele osi symetrii.