Symbioza

Symbioza

Czytaj Dalej

Symbioza roślin

W ten sposób białko to otwie­ra drzwi do wnętrza korzeni i przyczynia się do wniknięcia bakterii Rhizobium, dzięki czemu moż­liwe będzie rozpoczęcie symbiozy. Innym rodzajem mikoryzy jest mikoryza endotroficzna, co oznacza, że strzępki grzyba wrastają w ciało rośliny, z którą żyją w symbiozie.

SYMBIOZA

SYMBIOZA — współżycie organizmów różnychgatunków na zasadzie wzajemnych korzyści;przykładem symbiozy jest współżycie rakapustelnika z ukwiałami, polegające na tym,że rak przerosi ukwiały z miejsca na miejsce,co ułatwia im zdobywanie pokarmów, a ukwiaływ zamian za to bronki raka przed licznymiwrogami; drugim przykładem może być współżyciebakterii azotowych z roślinami motylkowymi.

Symbioza (gr. symbiôsis - współżycie)

Stałe lub czasowe współżycie organizmów dwu różnych gatunków korzystne dla jednej (komensalizm) lub obu stron (mutualizm). S. polega najczęściejna wymianie pokarmów, wzajemnejochronie przed niebezpieczeństwem, a niekiedyna powiązaniu wspólnym metabolizmem.

Przykładem jest s. roślin wyższych z...

SYMBIOZA

Typ współżycia między dwoma organizmami lub grupami organizmów, należącymi do różnych gatunków, w którym przynajmniej jeden z nich odnosi korzyści, a żaden z nich nie ponosi szkody. Związek symbiotyczny, w którym jeden organizm czerpie korzyści, nie przynosząc drugiemu ani korzyści ani szkody to...