Sygnał analogowy

Sygnał analogowy – sygnał, który może przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub ograniczonego zakresem zmienności). Jego wartości mogą zostać określone w każdej chwili czasu, dzięki funkcji matematycznej opisującej dany sygnał. Przeciwieństwem sygnału analogowego jest sygnał skwantowany, nazywany również dyskretnym (w szczególności:...

Czytaj Dalej

Co to jest konwersja analogowo-cyfrowa?

Jednak im wyższa jest częstotliwość próbkowania, tym dokładniej sygnał cyfrowy odwzorowuje sygnał analogowy, W telefonii cyfrowej stosuje się próbkowanie z częstotliwością 8 tysięcy razy na sekundę, a każ­demu zmierzonemu natężeniu głosu przypisuje się liczbę całkowitą z przedziału pomiędzy 1 a 256.

Zniekształcenia we wzmacniaczach

Bezbłędna transmisja sygnału analogowego polega na przesłaniu na odległość wszystkich jego składowych, bez zmiany proporcji ich amplitud i z jednakowym opóźnieniem.

Obsługa oscyloskopu

Oscyloskopy analogowe z lampą pamiętającą Są to oscyloskopy analogowe wyposażone w lampę o specjalnej konstrukcji (lampę pamiętającą) która oprócz zwykłej obserwacji obrazu (jak w oscyloskopie analogowym) umożliwia zapamiętanie wewnątrz lampy obrazu przebiegu i wyświetlanie go przez pewien czas na ekranie.

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Bardzo często zarówno sygnały analogowe jak i cyfrowe są przekształcane w inne sygnały analogowe lub cyfrowe w celu uproszczenia przetwarzania (np.

Analogowy sygnał

Sygnał analogowy może przyjmować dowolną wielkość z zakresu dopuszczalnych wartości, co stanowi przeciwieństwo dyskretnych sygnałów cyfrowych. Do przekazywania sygnałów w sieci dostępowej komutowanej telefonii przewodowej używa się sygnałów elektrycznych w postaci analogowej.

Analogowy sygnał mowy

Do jego przesłania wystarcza łącze analogowe o szerokości pasma przenoszenia w zakresie 300-3400 Hz, przy czym największa gęstość energii głosowej znajduje się w paśmie o częstotliwości ok.

Czym się różni informacja cyfrowa od analogowej?

Sygnał analogowy może przyjąć dowolną wartość, stąd też niewielkie jego zmiany spowodowane szumem są trudne do od­dzielenia od sygnału „czystego".

Lokalne sieci komputerowe, transmisja cyfrowa - Rodzaje transmisji, elementarne konfiguracje łączy

Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być może lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone. Jest to rozwiązanie dominujące w obecnie istniejących LSK.

Transmisja szerokopasmowa (broadband) polega na tym...

MACD

Charakterystyka

MACD - (Moving Average Convergence Divergence)

Wskaźnik te został skonstruowany przez Geralda Appeal'a i jest jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej. MACD łączy w sobie metodę przecięcia dwóch średnich jak i zasady wynikające z oscylatorów. Graficznie wskaźnik ten...

Światłowody

Metoda ta ma zastosowanie w sygnałach analogowych.

Telewizja Kablowa, CATV

Obecnie stosuje się trzy rodzaje systemów telewizji kablowej: · analogowe · cyfrowe analogowe - cyfrowe, w których w sieci magistralnej są sygnały cyfrowe, natomiast w sieci rozprowadzającej i abonenckiej sygnały analogowe.

Instalacje tryskaczowe

Adresowalne czujki analogowe serii XP95 Czujki współpracują z centralami sygnalizacji pożarowej.

Oscykolop-Obsługa i działanie

Oscyloskopy analogowe z lampą pamiętającą Są to oscyloskopy analogowe wyposażone w lampę o specjalnej konstrukcji (lampę pamiętającą) która oprócz zwykłej obserwacji obrazu (jak w oscyloskopie analogowym) umożliwia zapamiętanie wewnątrz lampy obrazu przebiegu i wyświetlanie go przez pewien czas na ekranie przez co ułatwia obserwację pojedynczych przebiegów.

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Bardzo często zarówno sygnały analogowe jak i cyfrowe są przekształcane w inne sygnały analogowe lub cyfrowe w celu uproszczenia przetwarzania (np.

Automatyka - Sygnały

Podział sygnałów: sygnał analogowy (ciągły), sygnały dyskretne, sygnał dyskretny próbkowany w czasie.

Analogowa transmisja

Dane cyfrowe i inne informacje generowane przez urządzenia komputerowe muszą być podlane konwersji (w modemach) przed ich wysłaniem przez analogowe łącze transmisyjne - w celu upodobnienia do sygnału analogowego.

Cyfrowy sygnał

Cyfrowy sygnał - sygnał o dyskretnej (nieciągłej) zmianie stanu, a w teleinformatyce najczęściej reprezentujący wyłącznie jedną z dwóch wartości informacji notowanej w systemie dwójkowym (binarnym): stan zera (0) i jedynki (1) logicznej. W medium transportowym sygnał cyfrowy może fizycznie wywoływać...

Struktura kapitału i teoria sygnałów

Teoria ta zakłada że kierownictwo firmy posiada lepsze niż otoczenie, informacje na temat przyszłych dochodów firmy lub jej możliwości inwestycyjnych. Według teorii sygnałów, wybór wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje osobom z zewnątrz informacje, którymi dysponują osoby z wewnątrz firmy. Implikuje...

Gatunki informacyjne - Sygnał (flesz), news, wzmianka, notatka

Najkrótszy tekst informacyjny to zapewne wiadomość typu: X prezyden­tem Ygreklandii (a nawet X prezydentem), nazywana sygnałem lub z angielska flashem, przekazywana w serwisie agencyjnym natychmiast po podaniu no­minacji X-a do publicznej wiadomości. Sygnały dotyczą faktów o wyjątko­wym znaczeniu i w miarę...

Interpretacja strukturalistyczna

Formalna, semiologiczna analiza zdjęcia za pomocą wskazanego zestawoi kategorii to tylko wstęp do analizy merytorycznej, strukturalistycznej. Analiza taka zakłada, że obserwowalne (i uchwycone na zdjęciu) sytuacje, zjawiska, zdarzenia społeczne nie są przypadkowe i chaotyczne, lecz stanowią emanację...