Syberia

Syberia

Czytaj Dalej

Narody Syberii a literatura polska

monografii Syberii (1898) dużo miejsca poświęcił ludności tubylczej. Syberii W. Syberii: powieść Na kresach lasów, opowiadania Chajłach, Skradziony chłopiec, W ofierze bogom, Czukcze i in.

Syberia, Mongolia i Mandżuria

Rosji), i na wikariat apostolski Syberii, zarządzany przez administratora apostolskiegoSyberii Zabajkalskiej, będącego zarazem administratorem apostolskim Syberii Przybajkalskiej.

SYBERII PODBÓJ 1581-1598

Car Iwan IV Groźny (1530-1584) początkowo przeciwny podbojowi Syberii, był zachwycony suk­cesem Jermaka; udzielił mu przebaczenia i przyjął w Moskwie jego wysłanników.