Święty Leonard

Czytaj Dalej

Święty Leonard z Porto Maurizio

Leonard z Porto Maurizio (1676 - 1751). Podczasstudiów w Rzymie wstąpił do reformatów, przyjmując imię zakonne Leonard.

DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

Utwory poświęcone D.S. występują stosunkowo rzadko i wykazują mniejsze zróżnicowanie pod względem koncepcji myślowych i artystycznych.

Do poł. XVI w. były one związane wyłącznie z modlitwami liturg. (graduałem, brewiarzem i pieśniami procesyjnymi); pierwsze miejsce zajmuje hymn -*• Veni Creator...

Nie-Boska komedia

Gdy Leonard wyraża przekonanie, iż „Bóg siły doda”, przywódcę „obywateli” opadają wyrzuty sumienia: Co mówisz o Bogu – ślisko tu od krwi ludzkiej.

„Święty Boże, Święty Mocny”

 

„Święty Boże, Święty Mocny” – jest to rodzaj modlitwy – pieśni błagalnej proszącej Boga o ochronę przed klęskami. Taki rodzaj pieśni nazywamy suplikacją. Byłą często śpiewana przez lud Polski. Poeta ukazuje procesję ludzi idącą do grobu samotnego człowieka, który może znajdować się...

Wizyjność i symbolika w hymnach Jana Kasprowicza: "Dies irae", "Święty Boże"

Jan Kasprowicz napisał osiem hymnów, które zostały uznane za najsłynniejsze utwory poety. Twórca ich miał już za sobą okres twórczości realistycznej, przesiąkniętej problematyką społeczną. Przełom wieków został zinterpretowany przez artystów jako schyłek cywilizacji. Kończył się nie tylko wiek...

Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Nie zachowały się żadne wiadomości jak wyglądało wnętrze Dworu Artusa w XV wieku. Przy odbudowie sali po pożarach z lat 1476 i 1477 zastosowano rzut prostokątny w formie trójnawowej hali, której dziewięć pól późnogotyckich sklepień gwiaździstych wspierało się na czterech wysmukłych granitowych...

Święty Wojciech (około 955 - 997 roku)

Święty Wojciech (około 955-997 roku) był od 982 roku biskupem w Pradze. Pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców. Wypędzony z Czech w 995 roku, udał się do Rzymu. W 996 roku przybył do Polski. Bolesław Chrobry, obawiając się konfliktów bezkompromisowego biskupa ze świeżo schrystianizowanymi...

Święty Paweł z Tarsu - Informacje Ogólne

Paweł z Tarsu (gr. Paulos - mały, znikomy), pierwotnie Szaweł z hebrajskiego Soul - uproszony. Urodził się około 10 r. Po Chrystusie (Tars leży w płd-wsch części Azji Mniejszej. Jego rodzice ortodoksyjni Żydzi z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie...

CHODŹKO LEONARD

CHODŹKO LEONARD, ur.

NIEDŹWIECKI (WIKTOR) LEONARD

NIEDŹWIECKI (WIKTOR) LEONARD, ur.

OKOŁÓW LEONARD, PODMORSKI

OKOŁÓW LEONARD, PODMORSKI, ur.

RETTEL LEONARD

RETTEL LEONARD, ur.

SOWIŃSKI Leonard

SOWIŃSKI Leonard, ur.

TURKOWSKI LEONARD

TURKOWSKI LEONARD, ur.

TURKOWSKI LEONARD

TURKOWSKI LEONARD.

ŚWIĘTY

Goły jak święty turecki całkiem nagi, jak ów derwisz, człowiek święty, napotkany w Damaszku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, opisany w jego Peregrynacji do Ziemi Św., (zob.); przen. goły, bez pieniędzy, bez środków do życia.

Grób Święty zob. Grób. Na święty nigdy nigdy; bo nie ma takiego...

Święty Augustyn

Święty Augustyn był najwybitniejszym teologiem zachodniego kościoła wczesnochrześcijańskiego. Wywarł on ogromny wpływ na współczesnych i pozostaje znaczącym myślicielem do dziś.

Augustyn Aureliusz urodził się w Tagaście (obecnie Souk-Ahras w Algierii) w rzymskiej prowincji Numidia 13 listopada...

COX, Cockes LEONARD

Zins, Leonard C. Angielski humanista Leonard C.

DUCH CHRYSTUSA

Formuła teologiczna wyrażająca wzajemne przenikanie się nadprzyr. działania Chrystusa uwielbionego, a także -* Ducha Świętego w Kościele; występuje w niektórych księgach NT - Dz 16,7; Rz 8,9; Ga 4,6; 2 Kor 3,17b; Flp 1,19.

Formułę tę interpretowano bądź jako stwierdzenie, iż za pośrednictwem...