Święty Kacper

Zobacz też:

Czytaj Dalej

DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

Utwory poświęcone D.S. występują stosunkowo rzadko i wykazują mniejsze zróżnicowanie pod względem koncepcji myślowych i artystycznych.

Do poł. XVI w. były one związane wyłącznie z modlitwami liturg. (graduałem, brewiarzem i pieśniami procesyjnymi); pierwsze miejsce zajmuje hymn -*• Veni Creator...

„Święty Boże, Święty Mocny”

 

„Święty Boże, Święty Mocny” – jest to rodzaj modlitwy – pieśni błagalnej proszącej Boga o ochronę przed klęskami. Taki rodzaj pieśni nazywamy suplikacją. Byłą często śpiewana przez lud Polski. Poeta ukazuje procesję ludzi idącą do grobu samotnego człowieka, który może znajdować się...

Wizyjność i symbolika w hymnach Jana Kasprowicza: "Dies irae", "Święty Boże"

Jan Kasprowicz napisał osiem hymnów, które zostały uznane za najsłynniejsze utwory poety. Twórca ich miał już za sobą okres twórczości realistycznej, przesiąkniętej problematyką społeczną. Przełom wieków został zinterpretowany przez artystów jako schyłek cywilizacji. Kończył się nie tylko wiek...

Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Nie zachowały się żadne wiadomości jak wyglądało wnętrze Dworu Artusa w XV wieku. Przy odbudowie sali po pożarach z lat 1476 i 1477 zastosowano rzut prostokątny w formie trójnawowej hali, której dziewięć pól późnogotyckich sklepień gwiaździstych wspierało się na czterech wysmukłych granitowych...

Święty Wojciech (około 955 - 997 roku)

Święty Wojciech (około 955-997 roku) był od 982 roku biskupem w Pradze. Pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców. Wypędzony z Czech w 995 roku, udał się do Rzymu. W 996 roku przybył do Polski. Bolesław Chrobry, obawiając się konfliktów bezkompromisowego biskupa ze świeżo schrystianizowanymi...

Święty Paweł z Tarsu - Informacje Ogólne

Paweł z Tarsu (gr. Paulos - mały, znikomy), pierwotnie Szaweł z hebrajskiego Soul - uproszony. Urodził się około 10 r. Po Chrystusie (Tars leży w płd-wsch części Azji Mniejszej. Jego rodzice ortodoksyjni Żydzi z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie...

ŚWIĘTY

Goły jak święty turecki całkiem nagi, jak ów derwisz, człowiek święty, napotkany w Damaszku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, opisany w jego Peregrynacji do Ziemi Św., (zob.); przen. goły, bez pieniędzy, bez środków do życia.

Grób Święty zob. Grób. Na święty nigdy nigdy; bo nie ma takiego...

Święty Augustyn

Święty Augustyn był najwybitniejszym teologiem zachodniego kościoła wczesnochrześcijańskiego. Wywarł on ogromny wpływ na współczesnych i pozostaje znaczącym myślicielem do dziś.

Augustyn Aureliusz urodził się w Tagaście (obecnie Souk-Ahras w Algierii) w rzymskiej prowincji Numidia 13 listopada...

DUCH CHRYSTUSA

Formuła teologiczna wyrażająca wzajemne przenikanie się nadprzyr. działania Chrystusa uwielbionego, a także -* Ducha Świętego w Kościele; występuje w niektórych księgach NT - Dz 16,7; Rz 8,9; Ga 4,6; 2 Kor 3,17b; Flp 1,19.

Formułę tę interpretowano bądź jako stwierdzenie, iż za pośrednictwem...

DUCH ŚWIĘTY - TEOLOGIA

Istnienie i działanie D.S., któremu przypisuje się w historii zbawienia rolę uświęcenia człowieka (apropriacja), zostały objawione dopiero na 3 etapie objawienia (przez wcielenie); sformułowane dość ogólnikowo w Kościele pierwotnym, były w dziejach chrześcijaństwa przedmiotem uściśleń teol., a...

FILIOQUE - W SPORACH TEOLOGICZNYCH

Kontrowersję międzyKonstantynopolem a Rzymem wywołało potępienie przez—> Focjusza „innowacji" dogm. u misjonarzy łac. w Bułgarii;uważał on, że F. narusza naukę o „monarchii" Ojcai relatywizuje rzeczywistość egzystencji hipostatycznej Trójcy Świętej, a równocześnie wprowadza nieznaną tradycji...

FRANCISZEK z ASYŻU - W LITERATURZE POLSKIEJ

Głównie w poezji,rzadziej w dramacie i prozie F. występuje najczęściej w 3typach przedstawień: święty, wyjątkowy człowiek, artysta.

W o k r e s i e s t a r o p o l s k i m koncepcję postaci warunkowałapokryficzno-legendarny wizerunek F., szczególnienacechowany liryzmem i sentymentalnością, często...

Duch Święty

Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, którą się adoruje i której się cześć oddaje razem z Ojcem i Synem jako jednemu w naturze i równemu w osobowej godności z Ojcem i Synem.

Sobór w miejscowości Braga (675) dodał do Nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary wyrażenie, że Duch Święty pochodzi...

"Święty Augustyn"

"Święty Augustyn" 1. Aureliusz Augustyn z Hippony : ( łac. Aurelius Augustinus ) w Kościele katolickim znany jako: ? Święty Augustyn ? (ur. 13 listopada 354 w Tagaście, zm. 2 sierpnia 430 w Hippo Regius) Był filozofem, teologiem, organizatorem życia kościelnego. Święty Kościoła katolickiego, jeden z Ojców i Doktorów Kościoła, znany jako doctor gratiae (doktor łaski). 2. Augustyn jest znany jako autor własnej koncepcji filozoficznej, która była przez ponad 700 lat ...

Ojcowie Kościoła. Święty Augustyn.

Wojciech Żurawski Sopot, 08.06.2000 Ojcowie Kościoła Święty Augustyn \"Dialog o wolnej woli\" Wolna wola w ujęciu Świętego Augustyna Augustyn urodził się w Tagaście, w Numidii, w 354r. Pochodził z dość biednej rodziny małych właścicieli ziemskich. Po studiach w rodzinnym mieście rozpoczął nauczanie, najpierw na miejscu, a następnie w Kartaginie gdzie został profesorem retoryki. Doskonale wykształcony znał głównie literaturę łacińską.

Credo - synteza w oparciu KKK punkty od 185 do 278

W każdej religii spotykamy symbole, które streszczają zasady wyznawanej wary. Symbol jest umownym znakiem, oznaczającym coś lub kogoś. Symbol to równocześnie zjawisko przedstawione w dziele literackim,które jest znakiem dla treści bezpośrednio nieujawnionych. W chrześcijaństwie posługujemy się symbolami, które oznaczają nasze zbawienie. Słowo symbol wywodzi się greckiego słowa symbolom, które oznacza połowę przełamanego przedmiotu( np. pieczęci). Symbol wiary jest,

TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

Kacper (Kasper) - z per. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.

Święty Fabian

z łac. fabius - uprawiający bób.Św. Fabian, papież, męczennik. Jego pontyfikat, podczas którego umocnił i usprawnił organizacyjnieKościół rzymski, dzieląc Wieczne Miasto na siedem dystryktów, trwał 14 lat. Za czasów Decjusza stał sięofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20...

Święty Tytus

łac. titus - dziki gołąb.Św. Tytus, biskup (+ I w). Znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny greckorzymskiej,zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych uczniówśw. Pawła. Towarzyszył mu w podróżach i na sobór apostolski w Jerozolimie...

Święty Ryszard

germ. rich- - władca, -hard - mocny, trwały.Św. Ryszard, król. Książę, a następnie król zachodniej Saksonii. Wiadomości o nim są skąpe. Najbardziejistotną informacją jest świętość jego trojga dzieci: Willibalda, Winebalda i Walburgii, które zostały wyniesionena ołtarze. Święty zmarł w 722 roku...