Święty Daniel

Zobacz też:

Czytaj Dalej

Święty Daniel

Daniel, męczennik.

DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

Utwory poświęcone D.S. występują stosunkowo rzadko i wykazują mniejsze zróżnicowanie pod względem koncepcji myślowych i artystycznych.

Do poł. XVI w. były one związane wyłącznie z modlitwami liturg. (graduałem, brewiarzem i pieśniami procesyjnymi); pierwsze miejsce zajmuje hymn -*• Veni Creator...

Daniel Naborowski - "Wiersze" - streszczenie

Daniel Naborowski, nawiązując do przesłania Koheleta, prezentuje swój własny sposób rozumienia świata.

Daniel Naborowski (1573-1640)

Daniel Naborowski reprezentował ten nurt poezji barokowej, który podejmował próby rozwiązania zagadki bytu ludzkiego, odnalezienia miejsca człowieka w świecie podlegającym przemijaniu, poszukiwał wartości, które nadają sens ludzkim wysiłkom.

„Święty Boże, Święty Mocny”

 

„Święty Boże, Święty Mocny” – jest to rodzaj modlitwy – pieśni błagalnej proszącej Boga o ochronę przed klęskami. Taki rodzaj pieśni nazywamy suplikacją. Byłą często śpiewana przez lud Polski. Poeta ukazuje procesję ludzi idącą do grobu samotnego człowieka, który może znajdować się...

Religijny nurt poezji barokowej (Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski)

poeci "światowych rozkoszy" (Hieronim Morsztyn), drugą poeci "metafizyczni" usiłujący rozwiązać zagadkę bytu (Sęp Szarzyński, Daniel Naborowski). Daniel Naborowski "KRÓTKOSC ZYWOTA"-zawiera refleksje na temat przemijania i zmienności świata.

Wykaż cechy barokowe w twórczości wybranego poety tej epoki (Daniel Naborowski)

Takie właśnie refleksje i przemyślenia znalazły wyraz w twórczości poetyckiej Daniela Naborowskiego.

Wizyjność i symbolika w hymnach Jana Kasprowicza: "Dies irae", "Święty Boże"

Jan Kasprowicz napisał osiem hymnów, które zostały uznane za najsłynniejsze utwory poety. Twórca ich miał już za sobą okres twórczości realistycznej, przesiąkniętej problematyką społeczną. Przełom wieków został zinterpretowany przez artystów jako schyłek cywilizacji. Kończył się nie tylko wiek...

Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Nie zachowały się żadne wiadomości jak wyglądało wnętrze Dworu Artusa w XV wieku. Przy odbudowie sali po pożarach z lat 1476 i 1477 zastosowano rzut prostokątny w formie trójnawowej hali, której dziewięć pól późnogotyckich sklepień gwiaździstych wspierało się na czterech wysmukłych granitowych...

Święty Wojciech (około 955 - 997 roku)

Święty Wojciech (około 955-997 roku) był od 982 roku biskupem w Pradze. Pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców. Wypędzony z Czech w 995 roku, udał się do Rzymu. W 996 roku przybył do Polski. Bolesław Chrobry, obawiając się konfliktów bezkompromisowego biskupa ze świeżo schrystianizowanymi...

Święty Paweł z Tarsu - Informacje Ogólne

Paweł z Tarsu (gr. Paulos - mały, znikomy), pierwotnie Szaweł z hebrajskiego Soul - uproszony. Urodził się około 10 r. Po Chrystusie (Tars leży w płd-wsch części Azji Mniejszej. Jego rodzice ortodoksyjni Żydzi z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie...

BRATKOWSKI DANIEL

BRATKOWSKI DANIEL, zm.

DANIEL Z ŁĘCZYCY, Łęczycki

DANIEL Z ŁĘCZYCY, Łęczycki, ur.

GEROULD DANIEL

GEROULD DANIEL, ur.

JANOCKI, Jaenisch, JAN DANIEL ANDRZEJ

JANOCKI, Jaenisch, JAN DANIEL ANDRZEJ, ur.

DANIEL

Książęta perscy, zawistni o stanowisko Daniela, nakłaniają podstępnie króla Dariusza do wydania prawa, które Daniel, aby dotrzymać wiary swemu Bogu, musi naruszyć, za co zostaje wrzucony do jamy pełnej lwów, skąd, po spędzeniu tam całej nocy, wychodzi nietknięty; Biblia, Ks.

OLEKSIK Klemens, pseud. Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa

Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa, ur.

SZĘDZIELORZ DANIEL

SZĘDZIELORZ DANIEL, ur.

ZGLIŃSKI DANIEL

ZGLIŃSKI DANIEL, właść.

ŚWIĘTY

Goły jak święty turecki całkiem nagi, jak ów derwisz, człowiek święty, napotkany w Damaszku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, opisany w jego Peregrynacji do Ziemi Św., (zob.); przen. goły, bez pieniędzy, bez środków do życia.

Grób Święty zob. Grób. Na święty nigdy nigdy; bo nie ma takiego...