Święta Zofia

Święta Zofia

Święta Zofia, Zofia Rzymska, cs. Muczenica Sofija Rimskaja – wdowa, męczennica i święta Kościoła katolickiego oraz prawosławnego. Jest jedną z najstarszych świętych chrześcijańskich. Według pochodzących z VII i VIII wieku żywotów świętych żyła w Rzymie w II wieku, w czasach cesarza...

Czytaj Dalej

Święta Zofia

Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości, którewedług opowieści poniosły męczeńską śmierć ze swoją matką. Zofia zmarła wkilka dni później na ich grobie.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

Zofia Nałkowska: “Medaliony” a) Dwojra Zielona chce przeżyć aby świat się dowiedział, “Niech świat o tym wie, co oni robili. Zofia Nałkowska: “Granica” - Ziembiewicz przekroczył granicę i to wielokrotnie, w wielu dziedzinach życia.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

Zofia Nałkowska: “Medaliony” a) Dwojra Zielona chce przeżyć aby świat się dowiedział, “Niech świat o tym wie, co oni robili. Zofia Nałkowska: “Granica” - Ziembiewicz przekroczył granicę i to wielokrotnie, w wielu dziedzinach życia.

Święta

Najważniejsze wydarzenia w życiu religijnym społeczności to święta i pielgrzymki. W każdej religii istnieje określony kalendarz świąt upamiętniających ważne wydarzenia z życia założycieli albo istotne z punktu widzenia danego społeczeństwa. Święta są często okazją do składania ofiar...

Chrześcijaństwo - Święta i uroczystości

W krajach należących do europejskiego obszaru kulturowego większość świąt i uroczystości zwią­zana jest z kalendarzem chrześcijańskim. Wszyscy chyba, nawet niewierzący, cieszą się na myśl o nad­chodzących świętach Bożego Narodzenia. Święta te, mimo ścisłego związku z chrześcijaństwem...

Judaizm - Święta i uroczystości

Drugą wielką religią naszego kręgu kulturowego jest judaizm. Podobnie jak u chrześcijan, wiele świąt żydowskich ma charakter rodzinny. Święto Paschy, upamiętniające wyjście narodu żydowskie­go z egipskiej niewoli, rozpoczyna się uroczystym wspólnym posiłkiem całej rodziny. Później obowią­zuje...

Święta świeckie

Nadejście Nowego Roku obchodzone jest często jako element świąt religijnych, jednak dzień ten jest ważny także z innych powodów. W społeczeń­stwach świeckich obchodzi się to wydarzenie rów­nie uroczyście, spotykając się z rodziną i najbliż­szymi przyjaciółmi. Na świecie panują różne...

BUKOWIECKA ZOFIA , z KONARSKICH

BUKOWIECKA ZOFIA , z KONARSKICH , ur.

BYSTRZYCKA ZOFIA

BYSTRZYCKA ZOFIA , ur.

KLIMAŃSKA ZOFIA, z CHŁOPICKICH, 1 v. DESZTRUNGOWA, pseud. Zofia z Brzozówki

KLIMAŃSKA ZOFIA, z CHŁOPICKICH, 1 v. Zofia z Brzozówki, ur.

KOSSAK ZOFIA, Z. z Kossaków 1 v. Szczucka, 2 v. Szatkowska

KOSSAK ZOFIA, Z. Juliusz i Zofia, Londyn 1956, wyd.

KOWERSKA ZOFIA, z PRZEWŁOCKICH, pseud. Juliusz Werski

KOWERSKA ZOFIA, z PRZEWŁOCKICH, pseud.

MELLEROWA ZOFIA, Z VERGICH, pseud. Wiktor Burzan

MELLEROWA ZOFIA, Z VERGICH, pseud.

POSMYSZ ZOFIA

POSMYSZ ZOFIA, ur.

ROGOSZÓWNA ZOFIA

ROGOSZÓWNA ZOFIA, ur.

ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH

ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH, ur.

STAROWIEYSKA-MORSTINOWA ZOFIA

STAROWIEYSKA-MORSTINOWA ZOFIA, ur.

STEFANOWSKA ZOFIA

STEFANOWSKA ZOFIA, ur.

SZMYDTOWA ZOFIA, z GĄSIOROWSKICH

SZMYDTOWA ZOFIA, z GĄSIOROWSKICH, ur.