Święta Ludwika

Czytaj Dalej

Walka Ludwika XI o jedność Francji i o dziedzictwo burgundzkie

Ludwik musiał oddać bratu Normandię. pozostawił Ludwik XI Francję powiększoną terytorialnie i uwolnioną od groźby rozbicia.

Napoleon III - Karol Ludwik Napoleon Bonaparte

Napoleon III - WAŻNIEJSZE DATY 1815 Klęska Napoleona I pod Waterloo; restauracja dynastii Burbonów 1830 Obalenie Karola X; Ludwik Filip zostaje królem 1848 Proklamowanie II Republiki; stłumienie powstania robotników paryskich, Ludwik Napoleon zostaje prezydentem 1851 Przewrót 2 grudnia 1852 Ludwik Napoleon koronuje się na cesarza - początek II Cesarstwa 1854-56 Wojna krymska 1859 Wojna francusko-austriacka we Włoszech ...

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Rządy osobiste Ludwika XIV i Piotra I Wielkiego Po śmierci Mazariniego 9 marca 1661 r dwudziestotrzyletni Ludwik XIV postanowił osobiście ująć kierownictwo rządu: „Panie kanclerzu, poleciłem ci, abyś się zjawił z mymi ministrami i sekretarzami stanu, chcę bowiem oznajmić wam, że do chwili obecnej pozwalałem łaskawie zarządzać mymi sprawami świętej pamięci panu kardynałowi ; czas już abym zarządzał nimi sam; Dopomożecie mi swymi radami, kiedy o ...

Święta Ludwika de Marillac

Ludwika de Marillac, wdowa, zakonnica (1591-1660).

WARYŃSKI LUDWIK

WARYŃSKI LUDWIK, ur. Elegii o śmierci Ludwika Waryńskiego W.

Sytuacja wewnętrzna Francji za Ludwika XVI

Po burzliwym jawnym głosowaniu przewagą zaledwie kilku głosów Ludwik XVI został skazany na śmierć na gilotynie.

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

Ludwik Maria Grignion de Montfort, kapłan (1073 - 1710). Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej.

Hegemonia Ludwika XIV

Ludwik XIV kazał nuncjuszowi opuścić Paryż. Ludwik XIVuznał, że to postanowienie obejmuje wszystkie biskupstwa we Francji, rozciągnął więc je (1673) na dalszesześćdziesiąt.

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19.

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872)

Ludwik Feuerbach w 1848 roku odmówił studentom, wzięcia czynnego udziału w rewolucji.

Francja - Historia Francji

Po śmierci Richellieu I minisrem został Jules Mazarin, po śmierci Ludwika XIII, władzę ma objąć Ludwik XIV. ścięty zostaje Ludwik XVI wraz z bliską rodziną.

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA, SYTUACJA PAŃSTWA

MOTYWACJE I CELE POLITYKI W CZASACH LUDWIKA XIII I LUDWIKA XIV: Po zamordowaniu króla Henryka IV jego następcą został Ludwik XIII. Ludwik XIV nie powołał I ministra, motywem jego władzy było stwierdzenie: "Państwo to ja.

Polityka zagraniczna Ludwika XIV

Ludwik zgodził się na pokój w 1668r. Ludwik z równą pasją pracował nad izolacją Zjednoczonych Prowincji, jak w okresie przed 1667r. Ludwik zaakceptował testament w imieniu wnuka.

REWOLUCJA FRANCUSKA (1789 - 1795) - Czasy

Ludwik XVI został skazany nie za to co robił, lecz za to kim był "nie ważne jest czy Ludwik XVI był dobrym królem czy złym królem, ważne jest, że w ogóle był królem i jako taki winny jest tyranii wobec swego ludu".

Stosunki Polsko - Krzyżackie

W 1450 roku legat Ludwik de Silves uznał związkowców z wyklętych, a trzy lata później cesarz, Ferdynand III, orzekł całkowite skasowanie organizacji oraz skazał na śmierć trzystu jej uczestników.

Unie Polski z Litwą - RZĄDY LUDWIKA ANDEGAWEŃSKIEGO (1370 - 82)

Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec króla Kazimierza ( Są na to odpowiednie układy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem i zobowiązaniem Ludwika, że przyszły król nie naruszy istniejącego ustawodawstwa - przywilej w Budzie 1355 r.

Wojna Święta w Średniowieczu

Wyprawy krzyżowe: I Krucjata 1096-1099 Powód: zagrożenie Bizancjum; Wynik: założenie chrześcijańskiego królestwa Jerozolimy; II Krucjata 1147-1149 Powód: emir Mosulu, Zengi zdobył państwo krzyżowców Edessę; Wynik: Edessy nie odzyskano; III Krucjata 1189-1192 Powód: sułtan Saladyn wezwał do zdobycia Jerozolimy; Wynik: zapewniono pielgrzymom dostęp do Jerozolimy; IV Krucjata 1202-1204 Powód: papież Innocenty III wezwał ...

WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA, ABSOLUTYZM WE FRANCJI I REWOLUCJA BURŻUAZYJNA W ANGLII

koniec panowania Ludwika XIII đ Ludwik XIV (małolat), więc znowu regencja + mama đ Anna Austriaczka 1642 . umarł Mazarini đ władzę osobiście sprawuje Ludwik XIV.

Święta

Najważniejsze wydarzenia w życiu religijnym społeczności to święta i pielgrzymki. W każdej religii istnieje określony kalendarz świąt upamiętniających ważne wydarzenia z życia założycieli albo istotne z punktu widzenia danego społeczeństwa. Święta są często okazją do składania ofiar...

Chrześcijaństwo - Święta i uroczystości

W krajach należących do europejskiego obszaru kulturowego większość świąt i uroczystości zwią­zana jest z kalendarzem chrześcijańskim. Wszyscy chyba, nawet niewierzący, cieszą się na myśl o nad­chodzących świętach Bożego Narodzenia. Święta te, mimo ścisłego związku z chrześcijaństwem...