Świątynia Marduka w Babilonie

Czytaj Dalej

Babilonia - Informacje Ogólne

Nowa Babilonia Syn Nabopolasara, Nabuchodonozor II (605 - 562 roku p. Pod rządami Nabuchodonozora Babilonia znajdowała się w szczytowym okresie swojej potęgi.

Jaką rolę odegrały normy religijne w profilaktyce zdrowotnej Egiptu, Babilonii i w narodzie żydowskim

BABILONIA Wg filozofii babilońskiej wszystkie rzeczy na świecie są następstwem woli boskiej. Bóg Marduk (słońce wychodzące z morza) - wypędzał choroby, dawał zdrowie.

Jak powstała Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari?

Egipscy faraonowie nadzorowali pracę rzemieślników zatrudnio­nych przy budowie grobowców królewskich, wymagających ogromnego nakładu pracy, doskonałej organizacji i wielkich umiejętności inżynieryjnych. Jednym z najwspanialszych jest Świątynia Hatszepsut zbudowana dla pierwszej...

ŚWIĄTYNIA SYBILLI. Poema historyczne w 4 pieśniach, poemat J.P. Woronicza

ŚWIĄTYNIA SYBILLI. Poema historyczne w 4 pieśniach, poemat J.P. Woronicza, powst. zapewne ok. 1800 (ukończ, nie przed 1801), spopularyzowany w licznych odpisach, wyd. bez wiedzy autora przez F. Bentkowskiego pt. Sybilla we Lwowie 1818 (druk. w Warszawie), poprawnie przez K. Mecherzyńskiego w Krakowie 1828...

ŚWIĄTYNIA

Świątynia jerozolimska zob. Salomon (Świątynia Salomona).

...Wzgórek pochyło wyniosły,

Ocieniony, bo drzewa gęściej na nim rosły.

W środku szarzał się kamień; strumień spod kamienia

Szumiał, tryskał i zaraz, jakby szukał cienia,

Chował się [...]

Miejsce piękne i ciche, tu się często...

Starożytna Babilonia

Nowa Babilonia Syn Nabopolasara, Nabuchodonozor II (605 - 562 roku p. Pod rządami Nabuchodonozora Babilonia znajdowała się w szczytowym okresie swojej potęgi.

BABILONIA

Pierwsze miejsce wśród bogów zajmował Anu (Anum — gwiazda, niebo), król bogów i nieba, Enlil był bogiem ziemi, przez Sumerów czczony jako główne bóstwo; miejsce jego od czasów Hammurabiego zajął Marduk, pierwotnie bóstwo lokalne; głównym bogiem wód (zwł.

Świątynia ognia

Staroirąńskie budowle kultowewznoszone w Iranie i Azji Środk. w kształcie wieży,ze starannie dopasowanych bloków kam., ze ślepymioknami i niewielkim wejściem; wewnątrz - schodyprowadzące na piętro do pomieszczenia, gdzie byłusytuowany monolityczny ołtarz ustawiony na schodkowymcokole, na którego...

Świątynia Jerozolimska

Główna świątynia żydowska, zbudowana w Jerozolimie, i jedyne miejsce, w którym można było składać ofiary (zob. Pwt 12, 1-31). Po raz pierwszy zbudowano ją za panowania Sa-lomona (ok. 970 - ok. 930 przed Chr.). Ta świątynia została zburzona przez Babilończyków w roku 586 przed Chr. Prorok Aggeusz oraz...

Świątynia Egipska

Do czasów Nowego Państwa nie wytworzył się w Egipcie jednolity typ świątyni. Dopiero w czasach Nowego Państwa władza i bogactwo świątyń powodują, że świątynie stają się budowlami reprezentacyjnymi państwa. Sprzyja to ukształtowaniu się klasycznego typu świątyni, który funkcjonuje od czasów XVIII dynastii. Układ i monumentalne założenia świątyni pełnią teraz aktywną rolę w propagandzie państwowej, utwierdzając społeczeństwo w przekonaniu o potędze władzy ...

Świątynia w Jerozolimie

Druga świątynia, zbudowana po powrocie z niewoli na miejscu świątyni Salomona, została znacznie powiększona, a nawet przetworzona przez Heroda. Mamy o niej dość dokładne pojęcie dzięki opisowi, jaki pozostawił Józef Flawiusz. Wznosiła się na górze Moria, gdzie podobno odbyło się ofiarowanie Izaaka...

Świątynia i kościół

U wszystkich cywilizowanych narodów starożytności świątynie stanowią szczyt rozwoju ich sztuki budowlanej. W Egipcie człowiek staje pełen zdumienia przed tego rodzaju dziełami i czuje się przytłoczony ich wielkością. Świątynie te, które przetrwały kilka tysięcy lat, głoszą potomnym, jakie...