Św. Szymon

Czytaj Dalej

Przedstawiciele pedagogiki średniowiecznej

Przedstawiciele pedagogiki średniowiecznej Pedagogika średniowieczna oparła się na niektórych tradycjach wychowawczych starożytności oraz na Piśmie Św. i pismach Ojców Kościoła. Przedstawiciele teorii wychowania musieli zużytkować zdobycze poprzedników i korzystać z własnych obserwacji. Znajdujemy w ich pismach poglądy na wiele zagadnień, jak rola domu rodzinnego, sprawa wychowania fizycznego, moralnego, intelektualnego, wychowania małego dziecka, a nawet znajdujemy ...

Katedra Św. Wita w Pradze

Katedra jest strażnicą cennych i świętych skarbów świadczących o wiekach politycznych zmagań. Znajduje się na Hradczanach, którym nadaje specyficzny wygląd. Katedra Św. Wita jest mieszanką stylów, ponieważ jej budowa trwała etapowo na przestrzeni ponad 600 lat. Łączy ona w sobie cechy gotyku, renesansu i baroku. Katedra Św. Wita jest już trzecim kościołem w tym miejscu. Pierwszym była romańska rotunda z 929 roku (X wiek) wybudowana przez Św. Wacława. Po roku 1060 ...

Rodzina odblaskiem Trójcy Św.

TŚ jest praźródłem, prawzorem rodziny.

B nie jest samotnikiem, jest wspólnotą trzech osób. Dzięki objawieniu tajemnica wewnętrznego życia B została nam udostępniona i przedstawiona w kategoriach osobowych. Kategorie te są do układu rodzinnego: ojcostwo, synostwo i uosobione odniesienie miłości...

Czym jest Droga Wodna Św. Wawrzyńca?

Jedno z większych osiągnięć inżynieryjnych ludzkości jest stosunkowo mało znane poza kontynentem, na którym powstało, pomimo że wywiera ono ogromny wpływ na ogólnoświatowy handel. Od 1958 roku, gdy ukończono Drogę Wodną Św. Wawrzyńca nawet największe statki handlowe mogą przepłynąć prosto z...

Św. Tomasz z Akwinu i jego system filozoficzny

Filozofia św. Tomasza z Akwinu Św. Tomasz z Akwinu ( 1225 – 1274r.) był Włochem. Pochodził z rodu hrabiów Akwinu, zamieszkującym Królestwo Neapolitańskie. Nauki,które dały mu ponadprzeciętne wykształcenie pobierał w klasztorze umiejscowionym na górze Monte Cassino. Został dominikaninem w roku 1243. W roku 1245, w Kolonii poznał Alberta Wielkiego, osobę,która stała się jego mentorem i mistrzem. Dużą część życia poświęcił na pracy, której celem było ...

Święty Szymon Słupnik

Występuje w dwóch formach:SYMEON i SZYMON. Szymon Słupnik, asceta. Szymon przedstawiany jest najczęściej w scenie na słupie.

Święty Szymon Stock

Szymon Stock, zakonnik. Stąd jego drugie imię: Szymon Pień (ang. Szymon Stock zmarł 16 maja 1265 r. Szymon przedstawiany jest jako mnich w habicie karmelitów.

Święty Szymon

Szymon, Apostoł (I w). Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztucezachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę.

Św. SZYMON KANANEJCZYK

a. Zelota wg Biblii, Ew. wg Mat., 10,4; Marka, 3,18; Łuk., 6,15; Dzieje Ap., 1, 13, jeden z 12 apostołów (zob.*), wyobrażany z piłą, narzędziem swego męczeństwa, a niekiedy także z rybą, symbolizującą jego zawód.

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Wprowadzenie

 

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w...

Cyprian Norwid

Cyprian Norwid urodził się 24 września 1821 r. we wsi Lasko­wo-Głuchy na Mazowszu. Rodzice – Jan Norwid i Ludwika Zdzie­borska – pochodzili z rodzin szlacheckich. Cyprian miał czworo ro­dzeństwa. W wieku czterech lat został osierocony przez matkę i od­dany pod opiekę prababki. Jan Norwid, ojciec...

Glówne prady umyslowe sredniowiecza

teocentryzm - poglad sprowadzajacy caloksztalt spraw ludzkich do Boga jako jedynej, najwyzszej wartosci, podporzadkowujacy celom pozaziemskim wszystkie dziedziny zycia i dzialalnosci czlowieka. scholastyka - wyjasnianie i uzasadnianie droga poszukiwan rozumowych dogmatów, orzeczen, prawd uznawanych przez...

Szymon Szymonowic (1554-1629)

Natomiast Szymon Szymonowic - być może dlatego, że sam był mieszczaninem, dostrzegł i przedstawił ciężką dolę pańszczyźnianego ludu, który pierwszy raz doszedł do głosu właśnie w utworze Szymonowica.

Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

 

Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

Trójca Św. w życiu Kościoła

Podstawa istnienia Kościoła.

TŚ warunkiem uznania faktu Wcielenia PJ – fundamentem istnienia Kościoła.

TŚ ośrodkiem Ciała Mistycznego: PJ - Głową, DŚ - duszą, kult i uwielbienie B Ojca – celem.

Ośrodek liturgii.

TŚ znajduje się w centrum działania liturgii Kościoła. Tajemnica TŚ należy do...

Wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Św. ; Paruzja

W jakim sensie zmartwychwstanie stanowi wydarzenie definitywne,ostateczne w życiu Chrystusa? Przecież po nim następują kolejne:wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Św., przyjście w chwale.

Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

Na tym tle można zrozumieć także sens Zesłania Ducha Św. Przepowiadanie, misja do świata są niemożliwe bez daru Ducha Św. To Zmartwychwstały udziela Ducha ( wieczorem w dniu zmartwychwstania por. J 20,22), który jest zasadą nowego życia, życia, które jest życiem `według Ducha' czyli świadczeniem o...

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

Mistycyzm stanowił w filozofii średniowiecza drugi, obok scholastyki, wielki prąd ortodoksalny. Miał z nią wspólne zadanie: poznanie prawd nadprzyrodzonych; ale gdy scholastyka widziała drogę do nich w rozumowaniu, mistycyzm widział ją w kontemplacji i uczuciu. Na tle stosunku do scholastyki wytworzyły...

ŚW. BONAWENTURA I AUGUSTYNIŚCI XIII W.

System prawowierny, który pierwszy uzyskał panowanie w XIII w. po odzyskaniu pism Arystotelesa, był konserwatywny, usposobiony na ogół odpornie wobec nowych źródeł; wierny tradycji, opierał się przeważnie na Augustynie i wraz z nim zajmował postawę platońską. Ten „augustynizm XIII wieku" wchłonął...