Surowiec

Czytaj Dalej

Zasada maksymalnego wykorzystania surowców

W procesach biotechnologicznych występują podstawowe wymagania dotyczące surowców. Obejmują one konieczność dostarczenia źródła węgla, źródła azotu, tlenu (w hodowlach tlenowych), składników mineralnych, czynników wzrostowych (patrz rozdział 5). Wymagania ekonomiki produkcji skłaniają do wyboru...

Przetwórstwo surowców żywnościowych a integracja

Firmy przetwarzające surowce żywnościowe adresują do swego najważniejszego źródła surowców,tj. rolnictwa, następujące wymagania surowcowe: - stabilizacja tempa wzrostu produkcji w długim okresie - rosnąca jakość podaży - optymalizacja rytmu podaży w krótkim okresie oraz optymalizacja jej rozmieszczenia w przestrzeni Surowce żywnościowe czyniące zadość wymienionym wymaganiom uzyskuje firma przetwórcza w trybie integracji pionowej. Przez INTEGRACJĘ PIONOWĄ ...

Skup surowców rolnych

Skup i transport produktów rolnych ze względu na masę, wartość, rozdrobnienie gospodarstw rolnych, sezonowość produkcji, różną trwałość i jakość surowców, lokalizację zakładów, stan dróg (zwłaszcza w zimie), specjalne środki transportowe i inne czynniki stanowi poważne zagadnienie technologiczne...

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problem Surowców i Energgii

Beztroskie korzystanie z różnych surowców i energii powoli zmierza ku końcowi.Zasoby nieodtwarzalne są na kuli ziemskiej nieodwracalne.Sprawa gospodarowania surowcami,ich oszczędzania rysuje się coraz ostrzej.Wiele kłopotów powodują ruchy cen surowców i energii,gdyż interesy eksporterów i importerów są...

Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

Jednostki przetwórstwa surowców rolniczych.

Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy:

Pierwsza grupa (tzw. orientacja surowcowa) obejmuje...

Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych

Charakterystyka

Odpady i surowce powtórnego zagospodarowania powstają jako efekt uboczny procesów produkcji i dystrybucji (w tym przemieszczania i składowania). Zwroty mogą natomiast wynikać przede wszystkim z wad produktów, nadwyżek (określanych także mianem towarów wolnorotujących), dostarczenia...

Najważniejsze rodzaje surowców kamiennych występujących na terenie Polski i w rejonach sąsiednich

Przystępując do omawiania najważniejszych rodzajów surowców, których złoża lub z których wyroby występują na terenie Polski, rozpoczniemy od przedstawienia głównych gatunków krzemieni. Zasadniczym kryterium ich podziału jest czas powstania poszczególnych gatunków. Wiek poszczególnych rodzajów krzemieni...

Dostępność surowców i ich obróbka technologiczna

I listoria ludzkości związana była zawsze ze zdobywaniem żywności, które ongiś było głównym napędem ludzkiego działania. Pierwotne istoty człowickowate odżywiały się dzikimi owocami, orzechami, liśćmi, korzeniami oraz w niewielkim stopniu małymi zwierzętami. Później, po opanowaniu wytwarzania...

Charakterystyka podstawowych surowców węglowodanowych i ich przemysłowe zagospodarowanie

Zboża są podstawowym surowcem dla przemysłu zbożowo-mlynarskiego.Mianem „zboża" określa się rośliny z rodziny traw o podobnychwłaściwościach, które są uprawiane w celu uzyskania wysokiego plonuziarna zawierającego około 70% skrobi oraz 7-13% białka. Do zbóżzalicza się pszenicę, żyto, jęczmień...

Metody uzyskiwania surowców krzemiennych

Stosowanie wysoko rozwiniętych technik krzemieniarskich w większości kultur górno- i schyłkowopaleolitycznych wymagało używania najlepszych surowców. Na terenie Europy Środkowej użytkowano głównie surowce krzemienne i doskonale łupliwe surowce krzemieniopodobne. Zapewnienie sobie najlepszych rodzajów...

Rozmieszczenie i wydobycie SUROWCÓW CHEMICZNYCH na świecie i w Polsce

Przemysł chemiczny wykorzystuje w produkcji najszerszą gamę surowców. Należą do nich: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, sól potasowa, apatyty i fosforyty, wapienie, tłuszcze, drewno, kauczuk, powietrze (azot).

SIARKA występuje w przyrodzie w postaci siarczanów, siarczków, lub jako...

WOSKOWY SUROWIEC

WOSKOWY SUROWIEC — wybrakowaneplastry, różne ścinki -♦woszczyny, zasklepmy,oraz -♦mateczniki przeznaczone do przetopieniana wosk. Surowiec taki musi być chroniony przed-►szkodnikami i pleśnią.

Bezpośrednie wytwarzanie etanolu z surowców celulozowych

Klasyczne metody utylizacji surowców celulozowych polegają na odrębnym prowadzeniu procesu hydrolizy surowca (jego scukrzania) i fermentacji powstających cukrów. Idea łącznego prowadzenia tych dwóch procesów wygląda bardzo atrakcyjne. Możliwe jest zwiększenie wydajności etanolu dzięki uniesieniu hamowania...

Jak duże złoża surowców kryje Ziemia?

Nie wiadomo dokładnie, jak duże złoża surow­ców kryje w swoim wnętrzu Ziemia. Od późnych lat siedemdziesiątych, kiedy to stało się jasne, że największe dotychczas znane złoża wyczerpują się, opublikowano wiele szacunkowych danych na temat nieodnawialnych złóż, zwłaszcza paliw kopalnych i...

Surowiec mineralny

1. każdy → surowiec pochodzenia geologicznego;

2. wydobyta → kopalina wraz z produktami jej przeróbki i obróbki oraz użyteczne produkty odpadowe jej przetwarzania.

Brąz (metal i surowiec)

Nazwa „brąz” pochodzi od łac. aes brundusinum, tj. „kruszec brindyzyjski”, ponieważ w jego wytwarzaniu wyspecjalizowały się pracownie wytopu i obróbki brązu antycznego Brindisi. Klasyczny brąz jest stopem miedzi (Cu) i cyny (Sn) w stosunku 90:10. Surowca o tak dobranych proporcjach starożytni Grecy...

Podaj udział podstawowych surowców opakowalniczych w recyklingu zgodnie z wymaganiami UE

Szkło – 75%,

Blacha biała- 70%,

Aluminium – 60%,

Papier, tektura, karton – 70%,

Tworzywa sztuczne – 70%.

Rozmieszczenie surowców energetycznych w Polsce

1. Wegiel Kamienny:

Wydobycie - okolo 130 mln ton

Wystepowanie - GOP(Gornoslaski Okreg Przemyslowy), ROP (Rybnicki Okreg Przemyslowy), Trzebinia, Jaworzno.

2. Wegiel Brunatny

Wydobycie - okolo 62 mln ton.

Wystepowanie - Belchatow, Adamow, Konin, Bogatyn

3. Ropa Naftowa:

Wystepowanie - Doszewo...

Źródła pozyskiwania surowców mineralnych

- Złoża pochodzenia magmowego powstały w wyniku ruchów tektonicznych i procesów tworzenia się magmy. Procesy magmowe zachodzą w głębszych warstwach litosfery i na jej powierzchni jako efekt czynnego wulkanizmu. Wśród złóż magmowych największe znaczenie gospodarcze mają: złoża skał magmowych, a także...

"Badania mikrobiologiczne surowców i kosmetyków"

Kosmetykiem jest każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, których wyłącznym lub podstawowym celem jest utrzymanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu ciała lub ulepszenie jego zapachu. Kosmetyki w swoich prostych formach są znane od wieków, np. już w starożytnym Egipcie stosowano olej ...