Surowica krwi

Czytaj Dalej

Układ krwionośny

Układ krwionośny kręgowców składa się z trzech typów naczyń krwionośnych: tętnic odprowadzających krew z serca do tkanek rozgałęziając się na mniejsze tętniczki doprowadzających krew do naczyń włoskowatych łączących się ze sobą w żyły prowadzące krew z powrotem do serca.

Grupy krwi i transfuzja

Obecnie jednak z metody przetaczania korzysta się bardzo rzadko i pod pojęciem transfuzji krwi rozumie się potocznie również podawanie krwi metodą pośrednią, a więc krwi konserwowanej pełnej lub tych preparatów krwi, czyli środków krwiopochodnych, które zawierają krwinki czerwone (masa erytrocytarna).

Krew

szkło, kolagen, endotoksyny krążące we krwi · krzepnięcie zewnątrzpochodne – zetknięcie się krwi wypływającej z naczyń krwionośnych z uszkodzoną tkanką, z której uwalnia się tromboplastyna tkankowa FAZA I – proces powstawania trombokinazy – otwarcie naczynia krwionośnego wyzwala działanie trombokinazy tkankowej, która zapoczątkowuje proces krzepnięcia FAZA II – protrombina przechodzi w trombinę przy udziale ...

CHOROBY WENERYCZNE

Kiła nabyta Kiłę nabytą dzielimy na wiele stadiów: po 3-tygodniowym okresie wylęgania następuje kiła I-rzędowa surowiczoujemna, od 6 tygodnia od zakażenia mówi się o kile I-rzędowej surowiczododatniej.

Strunowce niższe

Jest jednoobiegowy, praktycznie zamknięty, pozbawiony serca oraz zaopatrzony w krew bezbarwną z małą ilością krwinek. Układ krążenia: Jeden zamknięty obieg krwi.

Układ krwionośny - Informacje Ogólne

Układ krwionośny kręgowców składa się z trzech typów naczyń krwionośnych: tętnic odprowadzających krew z serca do tkanek rozgałęziając się na mniejsze tętniczki doprowadzających krew do naczyń włoskowatych łączących się ze sobą w żyły prowadzące krew z powrotem do serca.

Krew

Jeżeli krew skrzepłą poza ustrojem pozostawimy przez pewien czas w spokoju, to na powierzchni zaczyna się wydzielać płyn przezroczysty, żółtawy, który jest osoczem krwi pozbawionym włóknika; płyn ten nazywamy surowicą krwi (serum sanguinis).

Kiedy stosuje się badania screeningowe u dorosłych?

Na przykład ludziom cierpiącym na choroby serca i naczyń krwionośnych można zalecić regularny pomiar ciśnienia krwi lub EKG. Oddana w punktach krwiodawstwa krew jest ruty­nowo badana na obecność wirusa HIV (prowadzą­cego do AIDS).

KREW

krew gęstsza niż woda, krewny bliższy niż inny bliźni, łatwiej przyjąć przysługę od krewniaka niż od obcego, woda szybko wyparuje i nie zostawi śladu, krew przeciwnie, związki rodzinne są przeto silniejsze i trwalsze od innych; temperament daje o sobie znać; popęd seksualny jest rzeczą naturalną.

ANTROPOLOGIA BIBLIJNA

tradycji palest, „ciało i krew" są antropol. ] w Nim mamy odkupienie przez Jego krew" (Ef 1, 4-7; por. Ale „ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego [.

Pobieranie krwi żylnej

Możliwy jest również inny sposób pobrania krwi, polegający na tym, że swobodnie wyciekająca z wolnego końca igły krew, pobierana jest przez badającego bezpośrednio do probówki.

PRÓBA KRZYŻOWA

  Badanie polega na potwierdzeniu zgodności krwi dawcy i biorcy w grupach głównych, czyli w układzie ABO i Rh, oraz wykazaniu obecności lub braku jakichkolwiek przeciwciał, które mogą występować w surowicy krwi biorcy w stosunku do krwinek czerwonych dawcy krwi.

Jawna niedokrwistość z niedoboru żelaza

 Badanie składu morfologicznego krwi i hematokrytu pozwala na stwierdzenie w tej postaci niedokrwistości: 1)    obniżonego poziomu hemoglobiny, zmniejszenie średniego ciężaru hemoglobiny, jej średniego stężenia w krwince czerwonej oraz jej średniej objętości (mikrocytoza), 2)    niedóbarwliwości, anizo- i poikilocytozy erytrocytów, 3)    zmniejszonej liczby krwinek ...

OSTRA GRANULOCYTOPENIA

Przeciw białaczce świadczy wyraźna limfocytoza krwi obwodowej, prawidłowa liczba krwinek czerwonych i płytek, ujemny objaw opaskowy oraz nieblastyczny obraz szpiku.

Szpiczak mnogi

wielki odczyn plazmocytowy, przeważnie prawidłowy obraz białek krwi, zwiększenie kwa-’ śnej, rzadziej zasadowej fosfatazy w surowicy krwi, a poszukiwanie pierwotnego ogniska nowotworowego ujawnia je najczęściej w gruczole krokowym, rzadziej w innych narządach (płuca, żołądek, macica, gruczoł sutkowy, nerki, tarczyca).

SUROWICA ODPORNOŚCIOWA, antyserum

Surowica zawierająca wysoki poziom przeciwciał przeciwko konkretnym bakteriom lub ich toksynom. Surowicę można otrzymywać z knwi i śledziony immunizowanych zwierząt, z hodowli komórkowych lub metodami inżynierii genetycznej. surowica przeciwtężcowa.

Stany niedocukrzenia krwi

Stany niedocukrzenia krwi są to zespoły objawów klinicznych, zwykle połączone z zaburzeniami świadomości, występujące przy obniżeniu stężenia cukru we krwi poniżej pewnej wartości granicznej, najczęściej poniżej 3,3 mmol/1 (60 mg%) według metody Hagedorna i Jensena lub poniżej 2,5 mmol/1 (45 mg%) w przeliczeniu na „czystą” glukozę.

NAPAPY DRGAWKOWE W PRZEBIEGU ZABURZEŃ METABOLICZNYCH TOCZĄCYCH SIĘ POZA UKŁADEM NERWOWYM

W tążyczce jawnej stwierdza się obniżenie zawartości wapnia w surowicy krwi, kurcze toniczne nadgarstkowo-stopowe lub drgawki uogólnione.

Konflikt serologiczny

Zmiany takie, jeżeli ich nasilenie jest duże, mogą być przyczyną wewnątrzmacicznej śmierci płodu albo zgonu noworodka’ lub ciężkiej jego choroby, wymagającej bardzo intensywnego leczenia z transfuzjami krwi wymiennymi włącznie.

Surowice i szczepionki

Surowice są preparatami zawierającymi „gotowe” przeciwciała lub immu-noglobuliny. Surowice wytwarzane są z ludzkiej lub zwierzęcej surowicy krwi.