Sulfonamidy

Sulfonamidy

Czytaj Dalej

SULFONAMIDY

preparatu Madroxin, wg ogólnie przyjętego schematu stosowanego przy podawaniu zwykłych sulfonamidów. W przypadku wystąpienia objawów toksycznych należy odstawić sulfonamid.

Co to są sulfonamidy?

Zarówno salvarsan, jak i różne sulfonamidy są przykładami leków wyprodukowanych w labora­torium przez naukowców.

Sulfonamidy

Są to związki syntetyczne, blokujące wczesny etap syntezy kwasu foliowego u bakterii przez blokowanie kondensacji kwasu PABA z 2-hydropteroidyną. Mają działania bakteriostatyczne, działają tylko na namnażające się bakterie. Najszersze zastosowanie znalazł skojarzony preparat sulfametoksazol +...