SUKNO

Chować coś pod sukno zahamować bieg jakiejś sprawy, nie załatwiać jej, nie nadawać jej biegu urzędowego. Zielone sukno zob.

Falendysz, fajnlendysz, Hndysz, luńskie sukno

Gatunek ciężkiego, mięsistego, sukna ang. określano najlepszegatunki sukna, jakie produkowano w poi.

Lundysz, sukno luńskie

Początkowo średni gatunekciężkiego sukna ang. określano importowane sukno gorszego gatunku.

Sukno

Gładka, ścisła tkanina wełniana wyrabianasplotem płóciennym lub rządkowym, o powierzchnispilśnionej ręcznym lub mech. —> folowaniem. Wykonywanaod starożytności, w Polsce od wczesnegośredniowiecza, używana gł. jako cięższa tkaninaodzieżowa.