Stylizacja biblijna

Czytaj Dalej

Motywy biblijne w literaturze polskiej.

Pod względem formy, stylizacja na styl biblijny jest wyrażna. Związek pomiędzy potopem Biblijnym a "potopem" szwedzkim polega na przetrwaniu: w Biblii ludzi wiernych Bogu, w powieści prawdziwych postaw patriotycznych i obywatelskich choćby "nawrócenie się" Kmicica).

KOSMOGONIA BIBLIJNA

Badacze twierdzą, że opis stworzenia świata jest poematem, a nie kroniką wydarzeń. Sześć dni stworzenia świata to jakby sześć strof swoistej pieśni z refrenem. W początkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu światła od ciemności, mórz od lądów i o pojawieniu się roślinności.

Kolejne trzy...

WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Kain i Abel”

Adam i Ewa mieli dwóch synów, Kaina i Abla. Podczas skłądania ofiary Bogu Kain zabija brata ponieważ jego ofiara nie była przyjęta bo została złożona z owoców, a nie ze zwierząt, tak jak chciał Bóg. Za swój czyn zostaje przeklęty i musi uciekać. Bóg daje Kainowi znamię i mówi, że jeżeli go ktoś...

WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Samson”

Anioł objawia się bezpłodnej kobiecie i mówi jej, że powije syna. Tak też się staje. Syn miał długie włosy, w których tkwiła jego siła. Włosy obcięła mu jego kochanka, a jej sprzymierzeńcy wypalili mu włosy. Po jakimś czasie włosy odrastają mu i Samson mści się. Miłość prowadzi do zguby, nie...

WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Hiob”

Hiob był bardzo religijny, nienaganny. Odebrano mu jednak bogactwa i za namową diabła spadły na niego nieszczęścia, aż stał się biedny. Stracił dzieci. Ogolił wtedy głowę, podarł szaty, ale nadal pozostał silnie wierzącym. Diabeł sprawił, że Hiob zachorował i został okaleczony. Hiob jednak...

UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - Cechy gatunkowe przypowieści

1.   utwór narracyjny o charakterze parabolicznym czyli zestawiającym dwie rzeczywistości, z których pierwsza jest obrazem życia codziennego, druga zaś, jest nieuchwytna zmysłowo ale znajduje się w sferze pojęciowej

2.   składa się z 3 trzonów: dwa pierwsze to przykłady, obrazy; trzeci to przekazanie...

UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - „O siewcy”

Człowiek wyszedł na pole by zasiać ziarna. Jedno upadło na drogę i zostało wydziobane przez ptaki, drugie upadło na skałkę i zostało wypalone przez słońce, trzecie zostało zagłuszone przez ciernie, ale te które padły na glebę wydały plony: 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Ziarnem jest słowo...

UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - „O synu marnotrawnym”

Jest to opowieść o ojcu i jego dwóch synach. Młodszy syn postanowił opuścić rodzinny dom. Zabrał swoją część majątku i wyruszył w świat. Majątek roztrwonił jednak szybko na zabawy. Zaczął paść świnie dla bogatego człowieka. Cierpiał głód i nędzę. Kiedy skruszony syn wrócił do ojca ten...

UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - „O miłosiernym Samarytaninie”

Samarytanin okazał współczucie dla rannego i obrabowanego przez zbójców. Opatrzył go, pielęgnował i zapłacił za pobyt w gospodzie. Wcześniej pomocy odmówili mu duchowni, których zadaniem jest nieść pomoc innym. Przesłanie to, to że ludzie powinni okazywać innym ludziom miłość i...

Inspiracje biblijne w kulturze polskiej

Romantycy bardzo często wykorzystują motywy biblijne. Walka dobrych i złych duchów toczy się o duszę Konrada, który w imię miłości do narodu rozmawia z Bogiem jak biblijni prorocy, prosząc, a nawet bluźniąc.

Biblijne i antyczne źródła inspiracji poetów i malarzy

Poeta opowiada się za postacią Dedal     MOTYWY BIBLIJNE W LITERATURZE PÓŹNIEJSZYCH EPOK   - Biblia, jako jedna z podstaw kultury europejskiej, stanowi zbiór tekstów, do których autorzy kolejnych epok odwołują się bardzo często: średniowiecze: wszelkie misteria tego okresu oparte są na motywach biblijnych; "Bogurodzica", która stanowi również dokument historii naszego języka oparta jest na motywie z Biblii: ...

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.

Ogromna ilość dzieł traktuje o tym, co dobre, a co złe, prezentuje wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawiera pouczenia i zestaw norm etycznych – bezpośrednio lub parabolicznie.

 

Biblia – najstarsza księga świata – zawiera nie tylko dekalog przykazań, ale również wiele wzorów ludzkich losów i...

Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.

- Adam Mickiewicz "Pieśń Wajdeloty" z "Konrada Wallenroda" - obecność motywu biblijnej Arki Przymierza z czasów Mojżesza, poezja organizuje więź, łączność pomiędzy starszymi a młodszymi pokoleniami narodu, a tym samym jest wielką siłą scalającą naród, stanowiącą o jego istnieniu.

Osobowości biblijne na wybranych przykładach

Osobowości biblijne można dzielić według dowolnego kryterium: nowotestamentowe i starotestamentowe; pozytywne i negatywne. Wiele takich właśnie biblijnych indywidualności stało się archetypami i weszło na stałe do światowej kultury, np.

„Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą” o biblijnym i antycznym dziedzictwie w tekstach współczesnych.

Wiele jest cyklów poetyckich i poematów nawiązujących do opowieści biblijnych jak poemat Ofiarowanie Izaaka J. Brodskiego czy cykl Motywy biblijne A.

Wiara, nadzieja i miłość, czyli inspiracje biblijne w poezji Czesława Miłosza.

Według poety trzy cnoty biblijne: Wiara, Nadzieja i Miłość są fundamentem ładu świata, gwarantem jego harmonii.

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Te dwie postaci – antyczna Antygona i biblijny Samarytanin dały szczególny przykład postępowania.

Stylizacja językowa i jej odmiany

Rodzaje stylizacji: archaizacja stylizacja gwarowa - dialektyzacja stylizacja na język potoczny stylizacja na język środowiskowy stylizacja poetycka inne zabiegi stylizacyjne służące celom humorystycznym, satyrycznym Stylizacja może obejmować cały utwór, pewne jego partie (np.

Realne i etymologiczne znaczenie pojęć biblijnych i mitologicznych

etymologia - znaczenie wyrazów, źródło słów znaczenie etymologiczne, znaczenie realne Pojęcia biblijne: raj, Eden cudowny ogród, pełen roślin i zwierząt, w którym żyli Adami Ewa, dopóki nie popełnili grzechu, wymarzone miejsce, kraina szczęścia, rozkoszy, "czuję się jak w raju" - jest mi dobrze, jestem szczęśliwy judasz imię jednego z apostołów Jezusa, który za cenę ...

Osobowosci biblijne na wybranych przykladach

Osobowosci biblijne mozna dzielic wedlug dowolnego kryterium: nowotestamentowe i starotestamentowe; pozytywne i negatywne. Wiele takich wlasnie biblijnych indywidualnosci stalo sie archetypami i weszlo na stale do swiatowej kultury, np.