Stylizacja

Czytaj Dalej

Stylizacja językowa i jej odmiany

Rodzaje stylizacji: archaizacja stylizacja gwarowa - dialektyzacja stylizacja na język potoczny stylizacja na język środowiskowy stylizacja poetycka inne zabiegi stylizacyjne służące celom humorystycznym, satyrycznym Stylizacja może obejmować cały utwór, pewne jego partie (np.

PARAFRAZA, świadoma stylizacja

PARAFRAZA, świadoma stylizacja, aluzyjne naśladowanie stylu i poetyki innego utworu lit.

STYLIZACJA

STYLIZACJA, celowe wprowadzenie do wypowiedzi utrzymanej w określonym —> stylu pewnych istotnych właściwości stylu innego, będącego wzorcem stylizacyjnym obcym autorowi wypowiedzi. Wzorcem stylizacyjnym dla utworów lit.

Koszty wody technologicznej i stylizacji odpadów

Woda technologiczna zużywana jest do chłodzenia aparatów, na bezpośrednie cele przetwórcze, np. jako składnik pożywek oraz do mycia aparatów. Duże zużycie wody może wpływać na koszty wytwarzania. Wzrastają bowiem zarówno koszty pozyskiwania wody o odpowiedniej dla procesów biotechnologicznych jakości...