Styl przywiązania się

Czytaj Dalej

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

Średniowiecze - jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez późniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury. Okres ten zawiera się po między upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego i cywilizacji antycznej, a epoką "odrodzenia", która była odrodzeniem antycznych...

CHŁOPI Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)

Spotykamy tu trojakie tendencje stylizacyjne: stylizację gwarową, stylizację realistyczną związaną z sięganiem do pokładów mowy codziennej, stylizację młodopolską.

Pojęcie Agresja i przemoc – natura zjawiska

: Własny styl życia o odrębnym systemie wartości ; Odmienne wzorce osobowe stanowiące obiekty do naśladowania ; Odrębne normy i sposoby postępowania ; Inny , ekstrawagancki styl ubierania się ; Odmienna ekspresja emocjonalna , w tym muzyczna, czasem taneczna lub literacka wspierana wydawaniem własnych gazetek itp.

Pamiętnik z powstania warszawskiego

należące do zgromadzeń zakonnych, kościoły, bramy – wspomina o stylu architektonicznym, o detalach zdobiących wnętrza i frontony.

Młoda Polska

 

Nowa epoka 1890 – 1914(18). Nazwa Młoda Polska przyjęła się w całej Europie. Nazwa ta pojawiła się po raz pierwszy w cyklu artykułów Artura Górskiego, które umieścił w czasopiśmie krakowskim pod tyt. „Życie”. Synonimy do Młodej Polski:

Dekadentyzm – koniec schyłek wieku,

Modernizm -...

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PRZEJAWY

styl życia (jazz, tańce itd.

Stanisław Staszic - Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego..., Przestrogi dla Polski...

Nie odznaczają się one porządnym układem treści: przeciwnie, pisane są bez­ładnie, a co więcej, nie są wolne od sprzeczności w myślach; styl jest często za­niedbany, tu i owdzie niejasny, niekiedy pozbawiony prostoty i sztucznie uroczysty, deklamacyjny, język nieraz tak bardzo oryginalny, że aż dziwaczny i niepoprawny.

Choroby wieku starczego

-PROCES STARZENIA- Starzenie się to zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa ...

Alexis de Tocqueville „Wspomnienia”

1) „Geneza i charakterystyka tych Wspomnień – ogólna fizjognomia epoki poprzedzającej rewolucje 1848 roku – oznaki zwiastujące tę rewolucję.” W pierwszym rozdziale Tocqueville postanawia się bliżej przypatrzeć wydarzeniom, których był świadkiem i uczestnikiem. Podkreśla tu, ze dzieło to pisze wyłącznie dla siebie. Pisze „chcę w tych wspomnieniach wypowiedzieć się szczerze i dlatego jest niezbędne, aby pozostały zupełnie sekretne.” Tocqueville przewiduje,

Sztuka egipska - III Okres Przejściowy - Okres Późny - panowanie XXV-XXX dynastii - około 750-343 p.n.e.

W prywatnej rzeźbie tego czasu panuje wielka różnorodność stylów - od portretów wyidealizowanych, po brutalnie naturalistyczne.

DZIECKO - ROZWÓJ

Marczak, Wpływ oddziaływań zewnętrznych na style funkcjonowania poznawczego, w: Materiały do nauczania psychologii, seria 2, Wwa 1979, VIII 167-191; B.

Łukasz Górnicki (1527-1603)

Był to niepospolity stylista, który przy całym swoim uwielbieniu dla literatury i języków starożytnych pisał wyłącznie po polsku, a władał mową ojczystą tak biegle, jak mało kto w XVI wieku.

Komunikacja w moim świecie

Jelińska Magdalena Komunikacja w moim otoczeniu Ziemia, planeta ludzi, globalna wioska, ponad 6 miliardów obywateli świata, posługujących się tysiącami języków. Przecież się nie znamy, a jednak jeden „ciągnie” do drugiego, chce zawierać nowe znajomości, utrzymywać kontakty, zakładać rodziny. Obecnie nie obowiązuje bariera czasu, przestrzeni, czy kultury. Właśnie tak! Wystarczy dostęp do Internetu, jedno kliknięcie i cały świat stoi przed nami otworem.

Notatka z lektury Florian Znaniecki „Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo”

Grupą społeczną nazywamy każde zrzeszenie ludzi, które w świadomości samych ludzi stanowi pewnego rodzaju odrębną całość. Zrzeszenie może być bardziej lub mniej liczne. Najniższą granicą liczebności jest zespół dwóch osób. Zespołowi dwóch osób brak jednak rozmaitych cech, które posiadają zrzeszenia liczniejsze , zespołu dwuosobowego nie zaliczamy do grup społecznych. Musi istnieć świadomość odrębności przynajmniej u niektórych członków zrzeszenia, aby ...

Machiavelli życiorys

Machiavelli Myślicielem, który wyraził polityczne credo włoskiego humanizmu z największą pasją i determinacją, był Niccolo Machiayelli (1469 - 1527). Jego zasługi trudno przecenić. Machiavelli należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych postaci w całych dziejach myśli politycznej. Leo Strauss nazwał go „odkrywcą znacznie większym od samego Krzysztofa Kolumba" (Prawo naturalne w świetle historii). Prace Machiavellego: Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem ...

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych. Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz rozwojowych) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się ...

Wybrane problemy komunikacji z klientem

WYBRANE PROBLEMY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Komunikacja z klientem jest ostatnio bardzo istotnym zagadnieniem. Aby prawidłowo porozumiewać się z klientami, należałoby się w nie zagłębić. Umiejętność poprawnego porozumiewania się ułatwia znacznie kontaktowanie się z innymi ludźmi i dochodzenie z nimi do porozumienia. Po prostu – łatwiej i przyjemniej można zrobić interes. BARIERY KOMUNIKACYJNE Na początku chciałbym przedstawić podstawowe bariery komunikacyjne,

Anoreksja i bulimia

Trzeba wykazać się zrozumieniem i współczuciem, nie wolno moralizować i przedstawiać sprawy w stylu "ty masz problem, ty się lecz", tylko "my mamy problem i rozwiążemy go wspólnie".

Fazy ontogenezy człowieka

Zróżnicowanie to zależy od czynników genetycznych, środowiskowych i stylu życia dziewczynki.

Prowansja -walory przyrodnicze i antropogeniczne

w stylu prowansalsko – romanskim i przebudowana w XVIII w. Centrum miasta, bardzo zniszczone podczas II wojny swiatowej, zostalo czesciowo odbudowane w dawnym stylu.