Studnia

Studnia

Czytaj Dalej

STUDNIA

Studnia Jakubowa studnia w samarytańskim mieście Sychar, gdzie wg Ew. Studnia Mojżesza późnogotycka studnia klasztorna (1396-1402) dłuta Holendra Clausa Slutera oraz jego uczniów i pomocników, w kartuzji Champmol w Dijon w Burgundii (Francja).

Studnia

Zanurzenie się w wodzie studni często odpowiada symbolicznie wypiciu jakiegoś szczególnego eliksiru (napój): udziela ono nieśmiertelności, młodości i zdrowia (źródło młodości)W Biblii spotykamy studnię w symbolicznym związku z oczyszczeniem, błogosławieństwem i wodą życia.

Studnia Napoleona

Wg tradycji z tej studni miał pić Napoleon Bonaparte penetrując okolice Poznania z zamiarem budowy twierdzy. Opisane miejsca leżą na trasie wycieczki (12 km): Mosina (PKP) - Pożegowo -Studnia Napoleona - Jez.

Karta rejestracyjna studni

Dokument w postaci tekstowo-graficznegozastawieniadanych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzony w celu jej rejestracji.

Studnia

Najczęściej pionowe (choć bywa też skośne, kierunkowe) → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony lub kopany sięgający z powierzchni do → poziomu wodonośnego i przystosowany za pomocą urządzeń technicznych (obudowa, naczynie, kołowrót, pompa, rurociąg) do stałego poboru lub chłonięcia...

Studnia odwadniająca

Otwór wykonany w górotworze z powierzchni terenu lub w spągu górniczego wyrobiska podziemnego z zainstalowanym w nim na stałe lub okresowo urządzeniem do pompowania wody celem wywołania depresji jej zwierciadła i odwodnienia górotworu.