Strzelecki

Czytaj Dalej

STRZELECKI Paweł Edmund

Góra Strzeleckiego, Mount Strzelecki, wzniesienie w środk. Góry Strzeleckiego, Strzelecki Rangę, wyżynny obszar w stanie Wiktoria, w płd. Strzelecki Greek rzeka wysychająca okresowo, we wsch.

ENFIELD - broń strzelecka

Karabinom i rewolwerom konstruo­wanym i produkowanym w Royal Smali Arms Factory w Enfield Lock, Wielka Brytania, nadawano nazwy pochodzące od tej miejsco­wości. Doświadczenia wojen burskich w latach 1899-1902 wykazały, że piechota brytyjska potrzebuje uni­wersalnego karabinu. Jeszcze przed zakończeniem wojen...