Strzałka

Czytaj Dalej

Wrodzony brak strzałki

Wrodzony brak lub niedorozwój strzałki, jakkolwiek rzadki, jest najczęściej występującym wrodzonym brakiem kości długich. O całkowitym braku strzałki nie należy mówić przed ukończeniem 5. rż., gdyż do tego czasu może istnieć niewidoczna w obrazie radiologicznym chrzęstna nasada. Wadzie układu...

Zmienność strzałki

Wskutek zmniejszenia się strzałki w rozwoju płodowym, jak również wskutek działania Licznych mięśni otaczających ją i przyczepiających się do niej. kształt i rzeźba kości podlegają wielkiej zmienności osobniczej. Ta różnorodność formy uzewnętrznia się wyraźnie na przekrojach poprzecznych...

Strzałka

Strzałka (fibula) położona jest wzdłuż bocznej strony kości piszczelowej, z którą łączy się u góry i u dołu. Jest ona znacznie cieńsza od kości piszczelowej, a w stosunku do swej długości jest najbardziej wysmukła ze wszystkich kości długich. U góry, łącząc się z kością piszczelową, nie...

Gałąź okalająca strzałkę

Gałąź okalająca strzałkę (ramus circumflexus fibulae) odchodzi z górnego odcinka t. piszczelowej tylnej lub często z t. piszczelowej przedniej, albo też z t. wstecznej piszczelowej tylnej. Kieruje się ona bocznie w stronę głowy strzałki. Jest naczyniem niewielkim i oddaje gałęzie do m...

STRZAŁKA KOPYTOWA

STRZAŁKA KOPYTOWA — część puszki kopytowejwklinowana od tyłu w podeszwę kopyta;leży na strzałce gąbczastej, z którą tworzysprężysty składnik kopyta, spełniający rolę amortyzatora.

Metoda strzałki w dół

W ramach modelu poznawczo-behawioralnego zaMada się, że istnieją, trzy poziomy myśli: myśli automatyczne, założenia i przekonania rdzenne. Różnią się one od siebie ze względu na specyfikę, warunki zaistnienia i atrybucję. Myśli automatyczne raczej sąsytuacyjne. Założenia mają charakter warunkowy...

Trzon strzałki

Trzon strzałki (corpus fibulae). Trzon, podobnie jak trzon kości piszczelowej, w przekroju poprzecznym jest mniej więcej trójkątny; odróżniamy w nim trzy powierzchnie, odgraniczone od siebie trzema brzegami. Poza tym wzdłuż jednej z tych powierzchni, mianowicie wzdłuż powierzchni tylnej skierowanej...

Rozwój strzałki

Strzałka powstaje z trzech punktów kostnienia: jednego dla trzonu i po jednym dla każdego końca. Kostnienie rozpoczyna się w trzonie mniej więcej w ósmym tygodniu życia płodowego i rozprzestrzenia się ku obu końcom. U noworodka oba końce są jeszcze chrzęstne. W końcu dalszym kostnienie rozpoczyna...

Struktura strzałki

Strzałka jest zbudowana według typu kości długich. Trzon jest zbudowany z istoty zbitej i zawiera wąską jamę szpikową, szerszą ku końcowi bliższemu, węższą ku końcowi dalszemu. Oba końce kości składają się z istoty gąbczastej, pokrytej warstwą istoty zbitej. Blaszki kostne biegną...

Wrodzony ubytek strzałki

Wrodzony ubytek strzałki (delectus libulae) występuje zwykle z niedoroz­wojem mięśni i kości strony bocznej (strzałkowej) goleni i stopy. Goleń bywa skrócona, wygięta, stopa ustawiona koślawo, odwiedziona i najczęściej zwich­nięta, gdyż brak jest kostki bocznej. Leczenie polega na usunięciu tkanek...

Strzałka wodna

 

Wygląd: Bylina 20-120 cm wysokości. Wszystkie liście odziomkowe, ale zależnie od głębokości wody różnego kształtu: podwodne są pasmowate i pływające; na powierzchni wody owalne, okrągławe i strzałkowate (nazwa!); wyrastające nad wodę - głęboko strzałkowato wycięte.

Na swych długich...