STRYJ

Nie bądź mi stryjem, łac. Nie bądź mi stryjem, Rzymianie mawiali, Kiedy się komu karać nie dawali.

DZIEJE POLSKI... POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział

POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział, popularna synteza historii nar.