Struktura liniowo-sztabowa

Czytaj Dalej

Struktura liniowo-sztabowa

76) Koordynacja pracy oraz postulat podobnej interpretacji zdarzeń i przepisów powodują, że wykształca się formalna struktura sztabów równoległa do dotychczasowej struktury liniowej (rys.

Struktura liniowo - sztabowo - funkcjonalna

Do najbardziej rozpowszechnionych nowoczesnych koncepcji doskonalenia organizacji zarządzania, za pośrednictwem struktur organizacyjnych, należą głównie struktury macierzowe, dywizjonalne, organiczne (zadaniowe, zespołowe), hybrydowe.

SZTABOWE I LINIOWE JEDNOSTKI W STRUKTURACH ADM.

– model sztabowy oznacza taki układ organów, który określa kompetencje zbieżne są działaniem polegającym na uczestnictwie bezpośrednim w realizacji działań adm. Model liniowy – polega na takim systemie organizacji, której głównym celem jest zdobywanie i ustalanie niezbędnych informacji i podstaw...

Struktura sztabowo - liniowa zarządzania

Zwana też sztabową, wykształciła się w praktyce w wyniku kompromisu między liniową strukturą zarządzania a strukturą funkcjonalną, zachowując zalety obydwu tych struktur.

Struktura sztabowa

Struktura sztabowa powinna łączyć w sobie zalety struktury liniowej i funkcjonalnej a niwelować ich wady, w praktyce jednak często występują konflikty między kierownikami liniowymi a kierownikami komórek sztabowych i sztabowcami na stanowiskach samodzielnych.

Relacja menedżer sztabowy - menedżer liniowy

W zależności od struktury i typu organizacji sztab personalny przyjmuje odmienna postać.