Streszczenie

Czytaj Dalej

WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa

Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa, wyd. ) i przedmiotową, streszczenia i fragmenty dzieł reprezentatywnych i wybitnych (z zasady uwzględniano tu' tylko dzieła w języku pol.

Eleaci-ksenofanes i Parmenides- streszczenie

ZENON Z ELEI- streszczenie Największą sławę Zenon z Elei zdobył wysuwając swoje argumenty przeciwko ruchowi.

"Balladyna"- streszczenie

Streszczenie AKT I - SCENA 3 Akcja dramatu rozgrywa się w chacie wdowy, która mieszka wraz ze swymi dwiema córkami, Aliną i Balladyną.

"Odprawa posłów greckich" - streszczenie

Streszczenie Tekst tragedii poprzedza list Kochanowskiego do Jana Zamoyskiego, który jest odpowiedzią na prośby magnata, który - jak z odpowiedzi poety wynika - zwrócił się doń z propozycją zaprezentowania gotowego już dzieła w Ujazdowie, dla uświetnienia uroczystości weselnych.

''Inny świat'' streszczenie

Tytuły wyodrębnionych fragmentów książki zostały w niniejszym streszczeniu podkre­ślone grubszą czcionką.

Ernan McMullin „Ewolucja i stworzenie” - streszczenie

Ernan McMullin „Ewolucja i stworzenie” - streszczenie Od zarania cywilizacji ludzkość nurtuje pytanie o pochodzenie świata, a zwłaszcza najbardziej niezwykłego fenomenu jaki na nim występuje, czyli życia.

Drogi dorastania - streszczenie

Streszczenie książki „Drogi dorastania” I.

Streszczenie "Drogi dorastania" Obuchowska

Streszczenie "Dróg dorastania" Obuchowska I.

Streszczenie rozdziału "Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna" z książki Zygmunta Wiatrowskiego

Streszczenie rozdziału I z książki Zygmunta Wiatrowskiego, Pedagogika pracy w zarysie, Warszawa 1985, s.

Ks Jan Berhtier Testament duchowy – streszczenie cz. III

streszczenie cz III W otrzymanym fragmencie testamentu, ks.

"Antygona" - streszczenie

Miejsce: plac przed pałacem królewskim w Tebach

Prolog

Osoby: Antygona, Ismena

Z rozmowy sióstr wynika, że Kreon wydał zakaz grzebania i opłakiwania ciała Polinejkesa, który zginął wiodąc wojska przeciwko żołnierzom dowodzonym przez jego brata - Eteoklesa. Eteokles również zginął, jednak jemu...

"Bajki" - streszczenie

Wstęp do bajek

Wstęp do bajek jest, zgodnie z sugestią zawartą w tytule, komentarzem do całego zbioru bajek a zarazem próbą określenia istoty bajki jako gatunku. Autor posłużył się tu przede wszystkim nagromadzeniem jednakowych struktur gramatycznych, wypełniających prawie cały utwór i...

"Biblia" - streszczenie

        PRZEDSTAWIENIE: Biblia jest zbiorem różnych ksiąg. Pismo Święte składa się z dwu części: Sarego oraz Noewgo Testamentu. Stary Testament tworzą pisma powstałe na przestrzeni ponad tyśiąca lat (od XIII do I wieku przed naszą erą), zaś Nowy Testament został napisany już w I wieku naszej ery...

"Bogurodzica" - streszczenie

         Jest to najstarsza ze znanych polskich pieśni religijnych, ale zapisana, wraz z nutami, dopiero w wieku XV. Najstarszy rękopiśmienny zapis tekstu odnaleziono na wklejce tylnej okładki rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Kodeks ów zawiera łacińskie kazania przepisane w 1407 r., a...

"Chłopi" - streszczenie

Tom I - Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących...

"Don Kichote" - streszczenie

        CZAS I MIEJSCE AKCJI: Czas akcji nie został w utworze dokładnie określony. Są to lata współczesne pisarzowi, przełom XVI i XVII wieku. Zasadnicza akcja rozgrywa się w Hiszpanii, w Manczy, powiecie montiel, górach Sierrs Morena. Zastosownie motywu wędrówki głównego bohatera pozwoliło ukazać...

"Dziady II" - streszczenie

        TYTUŁ UTWORU: Odautorskie wyjaśnienie obrzędu Dziadów - ludowej uroczystości obchodzonej na Litwie, w Prusach i w Kurlandii dla uczczenia pamięci zmarłych przodków. Obrzęd sięga czasów pogańskich i zwał się "ucztą kozła". Było to prawdziwe misterium, któremu przewodniczył tak zwany...

"Dziady III" streszczenie

Prolog

Miejsce: Wilno, klasztor ojców Bazylianów, przerobiony na więzienie stanu. Cela więźnia.

Osoby: Więzień, Anioł Stróż, Duchy nocne, Aniołowie, Duch

Nad śpiącym Więźniem czuwa Anioł Stróż. Mówi, że na prośbę zmarłej matki Więźnia często przybywał do niego i kierował jego snami...

"Dziady IV" - streszczenie

OSOBY

Ksiądz, Pustelnik (Gustaw), Dzieci

Wieczorem w Dzień Zaduszny Ksiądz wraz z Dziećmi skończyli właśnie kolację i przystępują do modlitw za dusze w czyśćcu cierpiące. Przerywa im jednak dziwacznie ubrany Pustelnik, który niespodzianie wchodzi do mieszkania. Jego wygląd początkowo przeraża...