STRES - Stres w ujęciu Lazarusa i Falkman

Przy takim ujęciu stres nie jest umiejscowiony, ani w sytuacji, ani w osobie, choć jest przez nie uwarunkowany.

STRES - Stres a wystąpienie choroby

Nawiązując do koncepcji stresu i radzenia sobie ze stresem. Emocje bowiem są ściśle związane ze sposobem spostrzegania przez człowieka sytuacji stresowych, wywierają także określony wpływ na zachowanie jednostki.

Stres

Inne jeszcze cechy osobowości mogą generować stres, są to: · Perfekcjonizm- osoba przyjmuje niezwykle wysokie standardy, którym bardzo trudno jest sprostać, a to w konsekwencji wywołuje stres; · Nadmierna troska o innych kosztem siebie, szczególnie przy braku wzajemności ze strony osób otaczanych atencja może prowadzić do uczucia rozżalenia i w konsekwencji stresu; Środowisko i praca jako źródło stresu Niekiedy nasze ...

Czym jest stres?

Inne jeszcze cechy osobowości mogą generować stres, są to: Perfekcjonizm- osoba przyjmuje niezwykle wysokie standardy, którym bardzo trudno jest sprostać, a to w konsekwencji wywołuje stres; Nadmierna troska o innych kosztem siebie, szczególnie przy braku wzajemności ze strony osób otaczanych atencja może prowadzić do uczucia rozżalenia i w konsekwencji stresu; Środowisko i praca jako źródło stresu Niekiedy nasze otoczenie i praca ...

STRES - Informacje Ogólne

Stadium przewlekłego stresu: Jak działa przewlekły stres ? Należy nadmienić, że oprócz stresów szkodliwych są stresy przyjemne, które działają korzystnie (niemal leczniczo, a na pewno energetycznie) na organizm.

Stres.

Grochmal, wyróżnił kilka rodzajów stresu: - stres biologiczny (somatyczny); - stres psychiczny; - stres emocjonalny; - stres moralny (psychospołeczny); - stres przewlekły (dystres); - stres krótkotrwały (eustres) (Por.

Stres-mechanizmy stresu, przyczyny,zapobieganie

Wpływ stresu na poszczególne układy: Układ krążenia: - przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca - zaburzenie rytmu serca - stany skurczowe naczyń krwionośnych - bóle głowy (migreny) - zmiany w ukrwieniu kończyn - nadmierne pocenie - zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi - zaczerwienienie lub zblednięcie - omdlenia Układ żołądkowo-jelitowy : - pieczenie w przełyku - nadmierne ślinienie - wysychanie śluzówki - nudności - wymioty - ...

Stres.Sposoby radzenia sobie ze stresem.

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM: Wyróżnia się trzy główne style radzenia sobie ze stresem: -aktywne zachowanie- czyli reakcje, które zmieniają sytuację; -poznawcze radzenie sobie- czyli reakcje, które zmieniają znaczenie lub ocenę stresu; -unikanie- czyli reakcje, które zmierzają do kontroli przykrytych uczuć Aby zredukować szkodliwe skutki nie uzewnętrznionego stresu, nie wystarczy tylko go zidentyfikować i sobie ...

Stres

Cena stresu Bez względu na to, czy jesteś starszy, czy młodszy, czy przeżywasz napięcia w pracy, czy w szkole, przewlekły stres może dotkliwie odbić się na twoim zdrowiu.

Stres - skutki i przyczyny

- Stres przewlekły (dystres) – negatywny długotrwały stres zakłócający równowagę psychofizyczną, obniżający jakość działania, czasami prowadzący do chorób psychosomatycznych - Stres krótkotrwały (eustres) – (dobry stres) – „lekki przyjemny stres, pozytywny wręcz nieodzowny poziom pobudzania potrzeby do działania zdrowego organizmu.

Stres i odporność na stres.

W psychologii stres określić można jako stan ogólnej mobilizacji sił organizmu jako odpowiedzi na silny bodziec fizyczny lub psychiczny; natomiast w medycynie stres – jest stanem, który objawia się swoistym zespołem składającym się z nieswoistych wywołanym w całym układzie biologicznym człowieka przez czynnik stresujący.

Fenomenologiczno - cybernetyczna teoria stresu Aptera

Oba typy stanów motywacji w relacji do pojęć Aptera stres-napięcie i stres-wysiłek dają układ  4 typów stresu: - stres-napięcie teliczne, - stres-napięcie parateliczne, - stres-wysiłek teliczny, - stres-wysiłek parateliczny.

Stres

Strategie Istnieją cztery podstawowe strategie, po które możemy sięgnąć, by opanować stres: poprawianie ogólnego stanu zdrowia organizmu poprzez odpowiednie odżywianie, odpoczynek, sport i inne zdrowe przyzwyczajenia, zmiana sytuacji - źródła stresu, zmiana sposobu myślenia - sposobu postrzegania i oceny czynników stresotwórczych, zmiana swojego ciała - nauka zastępowania reakcji na stres relaksacją.

Frustracja i stres

Właściwe zorganizowanie grupy pracowników oraz stworzenie dogodnych warunków pracy przy optymalnym stresie jest zadaniem kierowniczym, które powoduje stres „samo w sobie”.

Frustracja i stres

Właściwe zorganizowanie grupy pracowników oraz stworzenie dogodnych warunków pracy przy optymalnym stresie jest zadaniem kierowniczym, które powoduje stres „samo w sobie”.

Psychologia pracy:źródła stresu w pracy na przykładzie danego zawodu

Socjologiczne czynniki stresu: struktura grupy jako źródło stresu, stres organizacyjny Przykładem osoby narażonej na działanie wielu źródeł stresu może być „sokista” pracownik Służby Ochrony Kolei.

Teoria stresu - dystresu Selye'go

Stresory niosące cierpienie i dezintegrację psychiczną charakteryzowane są pojęciem zły stres i dystres), zaś stresory motywujące człowieka do wysiłku i osiągnięć życiowych - pojęciami dobry stres s lub eustres .

Informacyjno - regulacyjna teoria stresu J. Reykowskiego

Obie formy: zakłócenie i zagrożenie występują najczęściej razem, choć w pewnych sytuacjach jeden z czynników, a w innych drugi - może być czynnikiem dominującym" Wprawdzie stres charakteryzowany jest przez autora jako istniejący obiektywnie (w tym sensie, że określone bodźce mogą być zaliczone do klasy stresu niezależnie od tego, jakie wywołują w czł.

Scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum - Jak radzić sobie ze stresem?

· nauczyciel zapisuje na tablicy definicję czym jest stres· nauczyciel pyta, czy uczniowie wiedzą jakie są oznaki stresu i po czym poznać, że ktoś jest zestresowany· nauczyciel prosi, aby uczniowie dobrali się czwórkami i porozmawiali o sytuacjach, w których odczuwali stres· nauczyciel prosi o wybranie reprezentanta grupy, który w skrócie przedstawi wyniki dyskusji· nauczyciel pyta uczniów, jakie jeszcze znają inne sytuacje, które powodują ...

Stres

Radzenie sobie ze stresem obejmuje doraźne obniżanie przykrego napięcia, łagodzenie negatywnych stanów emocjonalnych oraz poszukiwanie rozsądnych sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów, powodujących stres.