Strajk

Do najbardziej znanych zaliczyć możemy: strajk włoski: polega na tym, że pracownicy nadal wykonują swoje obowiązki, ale w bardzo powolny i dokładny sposób co powoduje znaczne opóźnienie i straty zakładu pracy strajk grupowy: swoim zasięgiem obejmuje więcej niż jeden zakład pracy strajk generalny: obejmuje pracowników danej branży (lub dużego zakładu pracy) na terytorium całego kraju strajk głodowy: rodzaj strajku, w którym ...

Instytucja strajku - istota strajku

SN uznał, że strajk głodowy jest nielegalny, ponieważ obowiązujące także w czasie strajku przepisy BHP są naruszone - ktoś na terenie zakładu godzi w swoje życie, czyli zdrowie - art.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ STRAJK JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU

Strajk jest drastyczną metodą postępowania w trakcie konfliktu, dzięki której określone grupy pragną uświadomić swe żądania pracodawcy lub osobom postawionym wysoko w hierarchii – dyrektorom lub politykom. Wyróżnia się różne typy strajków.

Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego pracy. Sposoby likwidacji sporów. Strajk

Definicję strajku zawiera art. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych w art.