Stożek ścięty

Stożek ścięty

Stożek ścięty to bryła geometryczna znajdująca się pod płaszczyzną, przecinającą stożek, równoległą do jego podstawy. Wzór na objętość stożka ściętego: Długość tworzącej: Pole powierzchni bocznej: Wysokość stożka przed...

Czytaj Dalej

Stożek sprężysty

Stożek sprężysty (conus elasticus) składa się z mocnej, sprężystej warstwy tkanki łącznej, odpowiadającej głębokiej warstwie blaszki właściwej błony śluzowej, choć w krtani nie ma wyraźnej granicy między nią a tkanką pod-śluzową. Stanowi ona przedłużenie sprężystej cewy tchawicy nad...

Akumulacyjna działalność rzek

Akumulacja materiału transportowanego przez rzekę następuje w wyniku zmniejszenia prędkości płynącej wody - rzeka traci siłę nośną. Materiał osadzany przez rzekę to aluwia, które mogą być składowane w korycie lub w ujściu rzeki. W wyniku akumulacji rzecznej powstają:

mielizny korytowe -...

OSIERDZIE WŁÓKNISTE

Worek włóknisto-surowiczy całkowicie obejmujący serce ma kształt stożka, podstawa którego łączy się z przeponą, zaś spłaszczony wierzchołek zwrócony jest ku górze i obejmuje początki wielkich naczyń serca prawic aż do miejsca ich pierwszego podziału. Oprócz podstawy i wierzchołka w stożku...

Kształt światła i stożek początkowy

W. Roux (1878 r.) stwierdził, że ukształtowanie naczyń krwionośnych, a do pewnego stopnia również ich przebieg, podlegają prawom hydrodynamicznym. Kształt światła naczynia odpowiada kształtowi strumienia płynu, który wypływa z grubej cewki przez mały otwór w jej ścianie. Kształt światła jest...

Co to są stożki napływowe?

Na obszarach pustynnych, silnemu wietrzeniu ulega nie tylko dno doliny, lecz także jej zbocza. Luźny materiał skalny z łatwością osuwa się w dół, a okresowe potoki porywają go ze sobą i ostatecznie osadzają u wylotu doliny. Porzucony tu przez wodę materiał skalny osadza się i tworzy tzw. stożek...

MICHEJDA FRANCISZEK, pseud. Stożek

MICHEJDA FRANCISZEK, pseud. Stożek, ur. 3 X 1848  w Olbrachcicach pod Cieszynem, zm. 12 II 1921 w Nawsiu, śl. działacz nar., publicysta. Pochodził z rodziny śl. działaczy chłopskich. Po studiach teol. w Wiedniu i Jenie, od 1874 do końca życia pastor w Nawsiu k. Jabłonkowa, 1920 senior Kościoła...

Stożek

Partycypuje w symbolice koła i trójkąta. Jako symbol przypuszczalnie pozostawał w związku z boginiami płodności (Astarte względnie Isztar i Afrodyta).

W innym kontekście forma stożka, kończąca się ostrym szpicem, pojawia się niekiedy jako praobraz (wzór) rozwoju duchowego: symbolizuje on przejście od...

STOŻEK NAPŁYWOWY

STOŻEK NAPŁYWOWY — stożkowe usy_pisko —* rumowiska i namułów rzecznych przyniesionychprzez rzekę, osadzone u jej ujścia,gdzie woda rozlewa się i traci prędkość. Najwięcejstożków napływowych spotyka się w potokachpodgórskich u wylotów wąwozów na terenacherodowanych oraz w rzekach, którychwody niosą...

STOŻEK TĘTNICZY

Element układu krwionośnego u bezowodniowców. U ryb spodoustych intensywnie kurczący się stożek tętniczy występuje między komorą serca a tętnicą skrzelową, u płazów stanowi początkowy odcinek tętnicy przechodzącej w pień płucny. W stożku tętniczym płazów występuje zastawka spiralna...

STOŻEK WZROSTU, merystem wierzchołkowy

Grupa komórek zdolnych do podziału występu-; jąca w szczytowej części pędu i korzenia (stożek wzrostu pędu, stożek wzrostu korzenia). Podziały komórkowe merystemów wierzchołkowych prowadzą do wydłużania organów i warunkują przyrost i pierwotny. Komórki w dalszych strefach ulegają j różnicowaniu...

Uszkodzenie stożka rotatorów

Uszkodzenia stożka rotatorów stanowią najczęstszą przyczynę dysfunkcji barku u osób w starszym wieku oraz w wieku dorosłym u osób uprawiających sport.

Z badań De Palmy wynika, że po 50 r. ż. jedna na 4 osoby jest dotknięta jakiegoś stopnia uszkodzeniem stożka rotatorów (częściej mężczyzni i...

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, częsta przyczyna bólów i dysfunkcji barku, występuje nierzadko z zapaleniem kaletki podbarkowej i zmianami wstecznymi stożka rotatorów. Chociaż zazwyczaj, jak kiedyś stwierdził Codman, „towarzyszy wszystkim nieszczęściom barku”, to niekiedy...

Rzezbotwórcza działalność lodowców i wód pochodzących z ich topnienia

 

Działalność niszcząca lodowca polega na wyorywaniu okruchów i bloków z podłoża skalnego przy pomocy zamrozu, zdzieraniu powierzchni skalnej przez nasuwające się czoło lodowca oraz na wygładzaniu tej powierzchni.  

Cyrki lodowcowe: powstają w górnych częściach dolin lodowcowych, lodowcowych zasięgu...

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Z chwilą wstąpienia Ludwika XVI (rok 1774) na tron Francji jej gospodarka oraz sytuacja wewnętrzna była doskonale ustabilizowana. Kłopoty zaczęły się już w 1763 roku, gdy Francja utraciła znaczną część swoich posiadłości zamorskich, chociaż fakt ten nie wpłynął zbytnio na jej...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

 

Od zarania swych dziejów niezależnie od tego, w jakiej epoce żył, jakie miał poglądy, w co wierzył i do czego dążył człowiek zawsze zastanawiał się nad tym jaki jest cel...

Portrety matek w literaturze.

Portrety matek w literaturze.

 

Niewątpliwie najważniejszą rolą, jaką może spełniać kobieta jest rola matki, która wychowuje swe dzieci na szlachetnych i uczciwych ludzi, prawych obywateli, szczerych patriotów. To matka w głównej mierze kształtuje osobowość dziecka, wpływając na to, jakim będzie...

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

I. Plan:

A. Wstęp:

"Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonejkonsumpcji.

1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo.

2. Życie ludzkie i jego wymagania, a dążenie do luksusu.

3. Świat...

SŁOWNICTWO

SŁOWNICTWO

TREŚĆ I ZAKRES WYRAZU

Treścią wyrazu nazywamy zespół charakterystycznych cech przed--miotu oznaczonego przez ten wyraz, mianowicie cechę łączącą dany przedmiot z innymi przedmiotami, należącymi do tej samej klasy, oraz cechy różniące go od przedmiotów oznaczanych innymi wyrazami.

Jeśli...

Adam Asnyk - krótka biografia

 

Adam Asnyk (pseud. El...y, Jan Stożek) żył w latach 1838—1897. Studiował nauki rolnicze i medyczne, a potem w Paryżu i Heidelbergu nauki społeczne. W powstaniu styczniowym związany był ze stronnictwem „czerwonych". Od 1870 roku mieszkał w Krakowie i wiele podróżował — w Tatry, do Indii, Tunezji, na...

KUMULACYJNE ŁADUNKI - ładunki wybuchowe

Ładunek wybuchowy z wydrąże­niem w kształcie stożka wykorzy­stywał efekt kumulacji, czyli kon­centracji fali detonacyjnej, której wysokoenergetyczne cząsteczki rozpychają cząstki metalu pancerza. Zjawisko kumulacji zaobserwował po raz pierwszy niemiecki inży­nier Franz von Baader w 1792 r. W 1888 r...