Stosunek masowy

Czytaj Dalej

Trzy modele stosunków miedzy mediami, ich właścicielami a władzą: model pluralistyczny, masowy i hegemoniczny

Masowy: media i właściciele mediów są głównym podmiotem procesu informowania (w zasadzie to właściciele mediów są najważniejsi w tym układzie), uprzedmiotowienie widzów, jednokierunkowe działanie mediów: nadawca – odbiorca nie istnieje sprzężenie zwrotne.

KATYŃ - masowe groby

zerwał z nim stosunki dyplomatyczne.

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - „KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMA OSOBAMI” MIKOŁAJ REJ

Utwór ten to rozmowa przedstawicieli trzech stanów przebywających na wsi: jej właściciela, proboszcza i wójta. Pan gromiPlebana za nadużycia duchowieństwa, jego chciwość i rozpustę. Zauważa, że księża nie wykonują swoich obowiązków, nadużywają alkoholu, nakładają opłaty. Pleban wytyka Panu złe...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI „ŁASKI, ALBO O KARZE ZA MĘŻOBÓJSTWO” ; „O POPRAWIE...”

Modrzewski zastanawia się czy karać za mężobójstwo grzywną czy śmiercią. Za karą grzywny przemawiają następujące argumenty: - rodzina zmarłego uzyska finansową rekompensatę - skoro zginął jeden obywatel to drugi musi żyć by służyć RP i wynagrodzić swój błąd - należy mieć na względzie...

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - „ŻEŃCY” SZYMON SZYMONOWIC

Obraz pracujących w polu żeńców. W trakcie pracy rozmawiają trzy osoby Oluchna, Pietrucha, Starosta. Oluchna i Pietrucha narzekają na ciężar pracy i okrucieństwo Starosty, który nahajką pogania pracujących. Pieśń będąca oskarżeniem, przekleństwem pod adresem Starosty. Jednak złorzeczy mu gdy ten...

„WESELE” - STOSUNEK PRZEDSTAWICIELI INTELIGENCJI DO CHŁOPÓW

Zwracanie uwagi na piękno zewnętrzne. Pan Młody odnalazł tu żywą urodę, odnajduje tu życie, spontaniczność, chodzi mu głównie o wygląd. Stylizuje się zewnętrznie (chodzi boso, z gołą głową). Zwraca uwagę na ubiór panny młodej. Zafascynowany swym strojem, który i tak zrzuci. Fascynacja...

Jak oceniasz zjawiska kultury masowej (jej niebezpieczeństwa)

- seriale telewizyjne - „mydlane opery”, „tasiemce”, „Harlequiny”,

- prasa - rozprzestrzenianie się gazet opartych na skandalach, coraz większa ilość gazet różnej jakości o wątpliwych informacjach,

- reklama - emisja reklam w telewizji produkcji zagranicznej,

- muzyka młodzieżowa - „disco polo”,

-...

Stosunek prawny

W postaci zasadniczej, stosunek realny, konkretny, który wynika ze zdarzeń prawnych, w postaci abstrakcyjnej, stosunek wyłącznie myślowy, powinnościowy.

Elementy stosunku prawnego

wychodzimy z założenia, że stosunek prawny jest zawsze stosunkiem pomiędzy podmiotami, więc przedmiotem stosunku prawnego może być tylko zachowanie się podmiotów (działanie lub zaniechanie) i to takie zachowanie.

Cztery fazy stosunków między kierownikiem a podwładnymi

Zrezygnowanie ze stylu dyrektywnego, duża orientacja na stosunki - udzielanie poparcia, okazywanie życzliwości. Mała orientacja na zadania i stosunki, ograniczenie poparcia i zachęt, pracownicy są „na swoim".

Stosunek prawny

Stosunkiem prawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Przedmowa

Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999 roku. W 1998 wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie przez Polskę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Obecnie blisko 200 państw świata...

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO DYSCYPLINA

Drugim dylematem jest to, jak zbudować prawomocne i poddające się testom teorie wyjaśniające skomplikowaną i zróżnicowaną rzeczywistość, jaka są stosunki.

TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

c)strukturalizm: jedynym mechanizmem fundamentalnej zmiany systemu jest radykalna transformacja 3) W stosunku do wartości i politycznego działania;a)realizm: racjonalna kalkulacja interesów i możliwości; b)pluralizm; wartości opierają się na możliwości postępu i rozwoju nowych form i zasad zachowania w SM.

UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Narody

Wyrazem tej wspólnoty jest świadomość narodowa, poczucie własnej odrębności w stosunku do innych narodów, dążenie do podniesienia prestiżu narodowego jak również działanie mające na celu `` tworzenie i umacnianie własnego państwa`` ( J.

UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Organizacje Międzynarodowe

a) Org. międzyn. powstają wtedy, gdy pewna zbiorowość państw akceptuje dotychczasowe oddziaływania wzajemne oraz uznaje celowość ich powtarzania i kontrolowania ( J. Kukiełka )

b) wspólna realizacja swych celów, które są zbieżne z celami innych państw

c) przez org, międzyn. rozumiemy zrzeszenie...