Stolnik

Czytaj Dalej

STOLNIK

urząd stolnika przeobraził się w honorowy urząd ziemski, wyższy od podstolego, niższy od podczaszego i krajczego. Byli też w Koronie i na Litwie osobni stolnicy wielcy. Stanisław August Poniatowski był w 1755-64 stolnikiem litewskim.

Stolnik Horeszko

Stolnik Horeszko jest bohaterem ukazanym we wspomnieniach Gerwazego i innych postaci.