Nietrzymanie moczu lub stolca

Przyczyny aietrzymania moczu lub stolca Przyczyną nietrzymania moczu lub stolca mogą być mięśnie zwieracze pęcherza moczowego bądź jelita, które nie powodują już całkowitego ich ~ zamknięcia (a więc istnieje zaburzenie organiczne dotyczące mięśnia ^ zwieracza); wymaga ono ustalenia rozpoznania i leczenia.

Stolce przejściowe

U dzieci karmionych piersią liczba wypróżnień jest większa, często po każdym karmieniu, ilość stolca zaś jest niewielka i zaraz po wypróżnieniu wsiąka w pieluchę. życia stolce noworodka są żółte i dobrze uformowane, utleniające się na powietrzu stolce mogą przybierać barwę jasnozieloną.

Oddawanie stolca

W chwili gdy wielkie ruchy okrężnicy, począwszy od okrężnicy poprzecznej, przesuwają kał do odbytnicy, napięcie mięśniówki wzrasta, co odczuwa się jako parcie na stolec.

Zaparcie stolca

Istnieją problemy w zdefiniowaniu tego terminu. Powszechnie uważa się, że jest to oddawanie mniej aniżeli trzech stolców tygodniowo.

Nietrzymanie moczu i stolca

nietrzymanie moczu i stolca; brak kontroli nad zwieraczami pęcherza i odbytnicy, spowodowany uszkodze­niem ośrodka rdzeniowego (odcinka S1 — S4), regulującego ich funkcje odruchowo lub mózgowych ośrodków, których kontroli podlega: jądro podkorowe, układ rąbkowy (limbiczny), płac i k przyśrodkowy kory mózgowej.

Stolec

W więźbie dachowej podtrzymujący zespół konstrukcyjny w formie tzw. ramy stolcowej; składa się z dwóch lub więcej słupów zw. stojcami, ustawionych w rzędzie na podwalinie lub bez niej, dźwigających właściwy element podtrzymujący - płatew; konstrukcję s. usztywniają miecze, zastrzały, rozpory (tzw...

Więzar (kozioł krokwi, pokrok, stolec)

Element —>więźby krokwiowej, składający się z zespołu dwóchsymetrycznych krokwi opartych na belce więzarowejwraz z wewn. wzmocnieniami; w. ustawiony w płaszczyźniepionowej tworzy formę trójkąta równoramiennego,pracuje statycznie jak —> kratownica.

W dachach kalenicowych ustawione równolegle w...