Stoicyzm

Czytaj Dalej

Stoicyzm

Ze względu na to wyróżnia siętrzy fazy stoicyzmu, stoicyzm wczesny (Ateny), stoicyzm średni (Rodos) orazstoicyzm młodszy (Rzym).

Stoicyzm rzymski

Już Scypion Młodszy i Leliusz, którzy przyjaźnili się z Panajtiosem, zdawali sobiesprawę z tego, jak silny i pozytywny wpływ wywiera stoicyzm na postawęmoralną. Wiąże się to z faktem, iż stoicyzm wyrażałniejednokrotnie pewne określone tendencje polityczne, chociaż nigdy nie byłpartią.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Rozstrzygnięcie

Jak to się stało, że stoicyzm mino tak wielu sprzeczności wywarł tak ogromny wpływ „zarówno teoretyczny jak i emocjonalny na najlepsze umysły zachodniej kultury”? Spełniłby wtedy stoicyzm cel jaki zawsze zakładał sobie – pomoc człowiekowi w praktycznej umiejętności życia.

Stoicyzm rzymski - Epiktet

Ta apoteoza ludzkiej wolności, jaką jest filozofia Epikteta, zawdzięczającaw dużej mierze wielkie powodzenie wspaniałemu i dosadnemu stylowi Arriana,ma swe oparcie w atmosferze religijności, która u Epikteta i u jego współczesnychzaznacza się o wiele silniej niż w pierwotnym stoicyzmie.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Krytyka tezy

Toteż nic dziwnego, że dla wielu późniejszych filozofów koncepcja stoików jest „ucieczką w filozofię”, wynikiem bezradności jednostki uważającej się za wolną wobec świata, na który nie ma wpływu, jest reakcją negatywną: dla Kanta formą świadomości niewolniczej /nic bowiem nie zmienia, jest pasywna/, dla Hegla stoicyzm to „podszept rozpaczy w obliczu wrogiego świata”, konieczny jednak jako pozytywny moment pewnej ...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – obojętność

Stoicyzm charakteryzuje się więc emocjonalnym ubóstwem, każe uwolnić się od uczuć i związków emocjonalnych z ludźmi.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Inne poglądy stoików

Oczywiście głosy krytyczne wobec stoicyzmu odnoszą się również do wielu innych poglądów, bo stoicyzm to filozofia niezwykle złożona, eklektyczna.

Twórczość Horacego i motywy zawarte w jego utworach - filozofia pieśni (stoicyzm, epikureizm)

Stoicyzm W języku potocznym istnieje zwrot „stoicki spokój” - tak określamy postawę równowagi zachowywaną nawet wobec przeciwności losu.

Stoicy, stoicyzm

  Stoicy, stoicyzm, nawiązująca do cyników grecka szkoła filozoficzna założona w III w.

Stoicyzm, a Epikureizm - Stoicy, stoicyzm

Nawiązująca do cyników grecka szkoła filozoficzna założona w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition, który nauczał w ateńskim Portyku Malowanym - Stoa Pojkile, stąd nazwa szkoły.

Rozróżnia się trzy etapy jej rozwoju:

1) stara szkoła Zenona.

2) średnia szkoła na wyspie Rodos (II-I w. p.n.e.).

3)...

Stoicyzm, a Epikureizm - Epikureizm

Zwolennicy eudajmonizmu odmiennie rozumieli jednak szczęście, dla epikurejczyków (epikureizm) były to doznania intelektualne, dla hedonistów (hedonizm) zaspokojenie potrzeb przyjemności, dla stoików (stoicyzm) cnota pomagająca opanować stany emocjonalne, natomiast dla św.

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Przedstawienie tezy

I chociaż stoicyzm jest dość złożoną teorią moralną, to jego główną zasadę można wyrazić w jednym zdaniu: „Ucz się być obojętnym na wpływy zewnętrzne” / stąd nazwa filozofia obojętności/.

STOICYZM

  STOICYZM (gr.

Heraklit, Sokrates, Platon, Epikureizm, Stoicyzm - opis

Stoicyzm, grecka szkoła filozoficzna założona w III w.

Szkoła stoicyzmu.

SZKOŁA STOICYZMU twórca: Zenon z Kition miejsce: ateński nor tyk Stoa Poikile /nazwa pochodzi od miejsca/ Szkoła przetrwała 5 wieków.

Epikureizm, Stoicyzm

W języku potocznym istnieje zwrot „stoicki spokój”  - tak określamy postawę równowagi zachowywaną nawet wobec przeciwności losu. To określenie wywodzi się z systemu filozofii stoickiej. Filozofia stoicka została zapoczątkowana w III w. p.n.e.  w Atenach przez Zenona z Kition. Stoicy byli materialistami i ...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura świata

U podstaw stoickiej etyki tkwi ich przekonanie dotyczące racjonalnej i uporządkowanej natury świata; poszczególne jego elementy /również człowiek/ są ściśle ze sobą złączone i wzajemnie zharmonizowane. Wszystko, co jest, jest rozumne i konieczne, stanowi racjonalne ogniwo w łańcuchu zdarzeń, z których...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Harmonia z naturą

Wierząc, że wszystko w świecie toczy się w sposób rozumny i dobry nasze postępowanie powinniśmy wzorować na naturze. Sytuacja człowieka w świecie jest sytuacją aktora, który musi odegrać jak najlepiej powierzoną mu rolę.

„Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym rolę w widowisku scenicznym, a do...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura wolności

Człowiek osiąga wolność, gdy pozostaje sobą i realizuje własne powołanie. Gdy człowiek buntuje się przeciwko temu, co nieuniknione i usiłuje nagiąć los do postanowień swojej woli

i swoich pragnień /”zła wola”/, sprowadza na siebie karę za bunt – klęskę i cierpienie. Akceptując swoją...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Natura szczęścia – czym jest cnota?

Cnota jest jedna i niepodzielna. Składają się na nią wprawdzie cnoty szczególne: mądrość, męstwo, wstrzemięźliwość i sprawiedliwość, ale pozostają one w nierozerwalnym związku wzajemnym. Można je mieć wszystkie albo żadnej. Cnota /arete/ jest jedynym dobrem ludzkim, podobnie jak jedynym złem...