Steve McQueen (reżyser)

Steve McQueen (reżyser)

Steve McQueen (ur. 9 października 1969 w Londynie) − brytyjski reżyser i scenarzysta, zdobywca Złotej Kamery w Cannes, laureat Nagrody Turnera i BAFTA.

Czytaj Dalej

REŻYSER ADAPTACJI FILMOWEJ – TWÓRCA CZY ODTWÓRCA? OCEŃ ZAKRES SWOBODY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCY, ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH PRZYKŁADÓW.

 REŻYSER ADAPTACJI FILMOWEJ – TWÓRCA CZY ODTWÓRCA? OCEŃ ZAKRES SWOBODY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCY, ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANYCH PRZYKŁADÓW.

Reżyser adaptacji filmowej – autor nowego środka przekazu

Adaptacja filmowa jako interpretacja wizji literackiej pisarza, czyli zadania stojące przed...

Teatr „żywy" - Rola reżysera w teatrze

Rola reżysera w teatrze   Osobą, która decyduje o całokształcie przedstawienia, jest reżyser. Całość pracy reżysera nad spektaklem nosi nazwę inscenizacji.

Jednym z twórców współczesnego pojęcia inscenizacji był Gordon Craig. Jego zdaniem, przedstawienie teatralne powinno być takim samym dziełem...

Kino po 1945 roku

Wiele wybitnych nazwisk świata filmu kojarzonych jest ze słynną fabryką snów w Hollywood. W historii kinematografii zapisało się również liczne grono artystów, którzy tworzyli poza amerykańskim centrum przemysłu filmowego.

W latach czterdziestych naszego stulecia Hollywood stało się centrum...

Teatr współczesny

Współczesny teatr, który musi konkurować z telewizją i filmem, stara się przyciągnąć widzów zróżnicowaną ofertą - sceny narodowe proponują repertuar klasyczny, mniejsze zespoły alternatywne eksperymentują, powstają przedstawienia o tematyce politycznej, farsy, spektakle pantomimiczne.

Po drugiej...

Eric Rohmer

Eric Rohmer - pisarz i filmowiec -jest jednym z najbardziej interesujących reżyserów, którzy pojawili się we Francji pod koniec lat sześćdziesiątych. Do dziś jego subtelne i pięknie sfilmowane historie o miłości cieszą się uznaniem widzów i krytyki.

Eric Rohmer, którego prawdziwe imię brzmi...

Telewizja jako medium które zubaża czy wzbogaca odbiorcę ?

Telewizja jako medium które zubaża czy wzbogaca odbiorcę ?

Telewizja już od czasu jej wynalezienia postrzegana była za wielkie odkrycie, które zmieni życie wszystkich ludzi. Tak też się stało, przekazywanie informacji na odległość, za pomocą obrazu, stało się rzeczywistością. Kiedy do...

Recenzja Ogniem i Mieczem

Recenzja Ogniem i Mieczem

 

„Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.”

31 marca byłem z kolegami ze szkoły na filmie pt. „Ogniem i mieczem”. Jest to pierwsza część trylogii Henryka Sienkiewicza.

Już w 1883 roku...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

 

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Miłość to wartość, która towarzyszy ludzkiemu życiu od najdawniejszych czasów. Nikt tak naprawdę nie poznał tego uczucia, dlatego nie wymyślono jeszcze jednoznacznej definicji miłości. Nie wiadomo też, jak dochodzi do narodzin tego uczucia miedzy dwójką obcych...

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat – wstęp

 

Na początku była nicość

(Księga Rodzaju)

 

Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz...

Zaprezentowanie motywu wampirycznego w literaturze i filmie.

Zaprezentowanie motywu wampirycznego w literaturze i filmie

 

 Wampir to fantastyczna istota, najczęściej żywiąca się ludzką krwią, prawie nieśmiertelna, o ludzkiej postaci i charakterystycznych wydłużonych kłach. Dość często wampirom przypisywane są liczne zdolności paranormalne, m.in...

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

 

II wojna światowa, która pochłonęła miliony ofiar na całym świecie, wywarła ogromny wpływ nie tylko na życie i świadomość tych, którzy przeżyli, ale także na losy kolejnych pokoleń. Na jej temat powstało...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

ROMANTYZM A LIERATURA POWOJENNA

ROMANTYZM A LIERATURA POWOJENNA

Lata powojenne i laa PRL-u nie sprzyjały kulowi romantyzmu - przynajmniej oficjalnie.Powracano do niego w tzw, momentach „odwilży politycznej”. Pojawiły się głosy „za” i„przeciw”.Andrzej Wajda- wybitny reżyser - przyczynił się do umocnienia romantycznego kultu...

HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

MŁODA POLSKA

Termin „Młoda Polska", przyjęty jako nazwa epoki, która nastąpiła po pozytywizmie, wydaje się najtrafniejszy, najlepiej przylegający do zespołu zjawisk artystycznych, a także kulturalno-społecznych, które wystąpiły na naszych terenach na przełomie XIX i XX wieku. Nazwa ta wiąże się...

Teatr „żywy" - Podstawowe tworzywo teatru

Podstawowe tworzywo teatru

Trzecia koncepcja podkreśla intersemiotyczny charakter teatru: przekład znaków literackich dramatu na „język teatru". Termin ten nie znalazł jednak powszechnej akceptacji dla określenia środków przekazywania treści przez teatr. W końcu lat sześćdziesiątych naszego wieku...

Teatr „żywy" - Scenografia

Scenografia stanowi niezwykle ważny system znaków teatru, a równocześnie środków wyrazu artystycznego. Powinna ona współdziałać z całością inscenizacji. Pojęcie scenografii łączy się z malarstwem, jest więc związane z oprawą plastyczną widowiska scenicznego.

W teatrze starożytnej Grecji udział...

Historia Filmu - Warstwa wizualna (obrazowa) filmu

Warstwa wizualna (obrazowa) filmu składa się z fotogramów, te zaś z kolei składają się z pewnych znaków ikonicznych. Fotogram w ruchu staje się kadrem, fazą ruchu. Wówczas postaciom ludzkim przydane zostają gesty.

Zmiana wielkości planów jest jedną z form ruchu, jakim posługuje się film. Miarą...

Historia Telewizji

Telewizja

Telewizja elektronowa narodziła się w dniu 26 stycznia 1926 r. Tego dnia bowiem jej wynalazca, Anglik John Lagie Baird, emitował po raz pierwszy w historii obraz telewizyjny.

Telewizja w ciągu ostatnich lat uległa wielu zmianom. Przede wszystkim rozwinęła się telewizja satelitarna i kablowa...

ŻYCIE TAETRALNE I DRAMATYCZNE

U schyłu XIX wieku w polskim teatrze zachodzą zmiany. W Polsce i Europie proces tych zmian i przemian nazywany jest reformą teatru. Jerzy II von Miningen, książę Turyngii założył zespół MANINGENCZYCY.

Powstał nowy typ teatru, którego cechowało:

1.  zespołowość gry czyli odejście od kultu gwiazd...