Step Pontyjski

Step Pontyjski

Czytaj Dalej

"Stepy akermańskie"

 

Pierwsza zwrotka jest rozbudowaną metaforą porównawczą - autor podróż przez stepy porównuje do żeglugi. Podmiotem literackim jest podróżny. Zwrotka ta przedstawia piękno stepu. W drugiej odnajdujemy monolog udramatyzowany - kołysanie traw stepowych budzi u podróżującego obawę, nostalgię. Przedmiot...

Biomy kuli ziemskiej - Step

Step, czyli traworośla strefy umiarkowanej, występuje na średnich szerokościach geograficznych, gdzie panuje niedostatek wody, wynikający z małych nierównych opadów rocznych (250-450mm/rok). Lato jest suche i gorące, zima dość mroźna i śnieżna. Dobowe wahania temperatury powietrza i ziemi są duże...

Azalia pontyjska

Odegrała szczególną rolę w hodowli nowych odmian rosnąca u nas dziko Azalia pontyjska (Rhododendron luteum).

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

 

W krajobrazach naturalnych Europy Środkowej występowanie suchych muraw było ograniczone jedynie do niewielkich powierzchni. Ich zasięg został powiększony przez człowieka i obecnie zasiedlają one, jako zbiorowiska zastępcze ciepłych i znoszących suszę lasów i zarośli, zwykle strome, płytkie, suche i...

STĘPA

Dawny, prymitywny przyrząd do tłuczenia, miażdżenia czegoś, zwł. do otłukiwania a. śrutowania prosa, gryki, jęczmienia i owsa, składający się z dużej, wydrążonej w kamieniu a. drewnie misy i grubego kloca-tłuczka zwanego stęporem, ubijającego ziarno na kaszę a. tłukącego sól; dawn. rodzaj...

PONTYJSKA WOJNA CEZARA 47 p.n.e.

Po śmierci Mitrydatesa VI Wielkiego, króla Pontu (ok. 132-63) (patrz mitrydatesa wojny), Pompejusz Wielki (106-48), wódz rzymski na wschodzie, uznał Farnacesa II (wzmian. 63-47), syna Mitrydatesa, władcą królestwa bosporańskiego (Bosporus Cim-merius, na Krymie). W czasie walk zwolen­ników Pompejusza przeciw...

Stęp

1. część stawu skokowego znajdująca się między podudziem a śródstopiem.

2. najwolniejszychód konia, przy którym zwierzę stawiakażdą z nóg osobno, tak że słychać wyraźnie4 uderzenia kopyt. Przy tym równocześnie3 nogi dotykają ziemi, zaś czwarta znajdujesię w powietrzu. Jeśli koń rusza...