Step Pontyjski

Step Pontyjski

Step Pontyjski (t. Step Pontyjsko-Kaspijski) – region przyrodniczo-geograficzny na południu Wschodniej Europy, na granicy z Azją. Step Pontyjski rozciąga się na północnych wybrzeżach Morza Czarnego i Azowskiego, na obszarze na północ od Kaukazu i na północ od Morza Kaspijskiego. Zajmuje południową i wschodnią Ukrainę, południową część europejskiej Rosji i zachodnią część Kazachstanu. Stanowi...

Czytaj Dalej

Azalia pontyjska

Odegrała szczególną rolę w hodowli nowych odmian rosnąca u nas dziko Azalia pontyjska (Rhododendron luteum).

Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego

Rozwój zarządzania strategicznego jako jednej z dziedzin nauk zarządzania jest w rzeczywistości stosunkowo nowym przedsięwzięciem. Zarządzanie strategiczne, jako wyod­ręb­niona dyscyplina, powstało dopiero w latach 50. obecnego stulecia. Należy przy tym za­znaczyć, iż prawdziwą lokomotywą w zakresie...

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - TOMIZM

Przed II wojną  światową tomizm w Polsce - mimo kilku aktywnych przedstawicieli - miał na ogół charakter eklektyczny i wtórny w sto-sunku do zagranicznego. Zresztą był uprawiany prawie wyłącznie przez du-chownych i dla duchownych.

Po autorach podręczników ks. F. Gabrylu († 1914) i ks. K. Waisie (†1934) -...

Dlaczego turyści chętnie odwiedzają Turcję?

Piechurzy górscy też nie są "pokrzywdzeni", ponieważ ba-jeczne Góry Pontyjskie (najwyż-szy szczyt Kaçkar Dafi, 3937 m n.

Wawrzynek wilczełyko

Ale nawet gatunki występujące na Kaukazie i w Azji Mniejszej są zagrożone, jak choćby wawrzynek pontyjski (Daphne pontica) i wawrzynek ałtajski (Daphne altaica).

MACZICZE

Taniec pochodzenia brazylijskiego, modny w Europie ok. 1890, podobny do two-stepa; z port. maxixe.

STĘPA

Dawny, prymitywny przyrząd do tłuczenia, miażdżenia czegoś, zwł. do otłukiwania a. śrutowania prosa, gryki, jęczmienia i owsa, składający się z dużej, wydrążonej w kamieniu a. drewnie misy i grubego kloca-tłuczka zwanego stęporem, ubijającego ziarno na kaszę a. tłukącego sól; dawn. rodzaj...

VIA

za cenzury Appiusza Klaudiusza Cekusa jako bity gościniec wiodący z Rzymu (Porta Capena) na południe, przez Błota Pontyjskie, do Kapui (zob.

APOLOGIJNE KONFERENCJE

Rodzaj -> kaznodziejstwa, podjętego w celu przeciwdziałania przejawom niewiary i ignorancji rel. w środowiskach intelektualnych, oraz kształtowania ich chrzęść, poglądu na świat. Nazwę k.a. spopularyzował w XIX w. D.L.A. Frayssinous.

Przedmiotem k.a. są podstawowe prawdy religii chrzęść: istnienie...

ARYSTOTELIZM

Metody, zasady, teorie i problemy kształtujące w sposób istotny systemowo-metafizyczny i nauk. profil doktryn —> Arystotelesa; w znaczeniu szerszym — dzieje doktryn Arystotelesa w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych.

I. STAROŻYTNOŚĆ — A. rozwijał się początkowo w —> Liceum; bezpośredni...

BAZYLI WIELKI Św. bp.

Neocezarei Pontyjskiej,gdzie wraz z przyjaciółmi zbudował klasztor i założyłszkołę dla młodzieży; 360-362 organizował wspólnoty zak. 360również z Grzegorzem w pustelni pontyjskiej.

BAZYLIANKI

Neocezarei Pontyjskiej (Azja Mniejsza)klasztor żeński, który z czasem przyjął za podstawę życiazak.

CELIBAT - W KOŚCIELE KATOLICKIM

Zakaz ten, bez wzmianki o zastrzeżeniu,odniósł synod w Neocezarei Pontyjskiej (314-319) dokapłanów, grożąc im w przeciwnym wypadku depozycją.

CHOMIAKOW ALEKSIKJ STIEPANOWICZ

ur. 13 V 1804 w Moskwie, zm. 5 X 1860 w Tiernowskoje (gubernia kazańska), Teolog prawosł., filozof, dramaturg, poeta i publicysta, ideolog -> słowianofilstwa.

I. ŻYCIE I DZIEŁA — Studiował na uniw. w Moskwie (1822 licencjat z matematyki); 1823-25 był oficerem kawalerii; do 1827 przebywał za granicą, gdzie...

PONTYJSKA WOJNA CEZARA 47 p.n.e.

Po śmierci Mitrydatesa VI Wielkiego, króla Pontu (ok. 132-63) (patrz mitrydatesa wojny), Pompejusz Wielki (106-48), wódz rzymski na wschodzie, uznał Farnacesa II (wzmian. 63-47), syna Mitrydatesa, władcą królestwa bosporańskiego (Bosporus Cim-merius, na Krymie). W czasie walk zwolen­ników Pompejusza przeciw...

WŁODZIMIERZA PODBOJE 981-985

Po RUSKIEJ WOJNIE DYNASTYCZNEJ 972-980 władzę jako wielki książę Kijowa objął Włodzimierz I (956-1015). Pieczyngo-wie, lud pochodzenia tureckiego, niejedno­krotnie najeżdżali obszary Rusi Kijowskiej. Włodzimierz kazał zbudować wzdłuż stepo­wej granicy szereg twierdz. W 981 Włodzi­mierz zajął...

EPIGONATION

Grzegorza Cudotwórcę z Neocezarei Pontyjskiej w Menologium Bazylego IT)\ stopniowo stawał się on coraz bardziej ozdobny i sztywny (mozaiki z 1.

ETRUSKOWIE - SZTUKA SAKRALNA

upowszechniły się w malarstwie grobowym (jedynym przykładem jest grób Byków z Tarquinii) i wazowym (czarnofigurowe wazy pontyjskie z Vulci) oraz w rzeźbie kamiennej (Jeździec na hippokampie z Vulci — zmarły podróżujący w zaświaty?

EUTYCHIUSZ św.

Wychowywał się w Augustopolis (Frygia), a po studiach w Konstantynopolu wstąpił do klasztoru w Amasei Pontyjskiej; po przyjęciu święceń kapł.

GRZEGORZ CUDOTWÓRCA, Gregorios Thaumaturgos Św. bp.

213 w Neocezarei Pontyjskiej, zm.