Błogosławiona Teresa Benedykta - Edyta Stein

Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica.

STEIN Heinrich Friedrich Karl von (26 X 1757 - 29 VI 1831), polityk prus.

Ur. w ks. Nassau, od 1780 w służbie prus. Po traktacie w Tylży premier, zajmował się przebudową prus. gospodarki.

Zniósł dziedziczne poddaństwo chłopów, zezwolił szlachcie na wykonywanie profesji mieszczańskich, przyznał też mieszczanom prawo posiadania ziemi, wprowadził samorząd miejski...