Stefan (komunikator internetowy)

Czytaj Dalej

Komunikator internetowy

Charakterystyka

Komunikator internetowy jest aplikacją pozwalającą na komunikację pomiędzy użytkownikami internetu w czasie rzeczywistym. Pierwowzorem komunikatorów internetowych jest unixowy protokół rozmów między użytkownikami talk. Rozwój internetu spowodował powstanie takich komunikatorów jak:...

Stefan Żeromski - krótka biografia

Stefan Żeromski (pseud.

Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni”

“Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

„Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

Stefan Żeromski, zaniepokojony rozwojem wydarzeń w kraju, prowadził różnorodną działalność publicystyczną: jeździł ze spotkaniami autorskimi po kręgach plebiscytowych na Warmii i Mazurach, w czasie wojny z bolszewikami był korespondentem wojennym, organizował krajowy odział Pen-Clubu, w swych tekstach publicystycznych angażował się w tworzenie związków zawodowych robotników i inteligencji.

Stefan Żeromski

Twórczość Stefana Żeromskiego budzi zainteresowanie zarówno ze względu na doniosłość podejmowanych w niej zagadnień, jak i interesującą formę.

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

Akcja utworu toczy się kolejno w Paryżu, Warszawie, Cisach i Zagłębiu Dąbrowskim w końcu XIX w. Głównym bohaterem jest doktor Tomasz Judym, którego losy można obserwować poprzez dwa tomy (razem 23 rozdziały) powieści. Tytuły poszczególnych rozdziałów zaznaczono pogrubioną czcionką.

Tom l. Wenus z...

Stefan Żeromski

Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Jeszcze w publicystyce, powstałej w okresie wojny, z najgłębszym...

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

„Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego.

Bankowość internetowa

 

Bankowość internetowa ­ tak nazywa się forma usług oferowanych przez niektóre banki, która polega na zapewnieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem przeglądarki WWW.

Główną cechą tej usługi jest możliwość samodzielnego dokonywania na rachunkach...

Bankowość Internetowa

 

Rozwój bankowości elektronicznej, podobnie jak Internetu nastąpił w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku i jest obecnie w tym kraju jedną z najbardziej rozwiniętych gałęzi usług finansowych dostępnych w sieci WWW.W końcu 2000 r. w USA funkcjonowało 27 banków wyłącznie internetowych, które nie...

Społeczeństwo internetowe

 

Chcemy czy nie, funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym nasze życie coraz bardziej zależy od komputerów. To radykalnie zmienia sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób gwałtowny i nieodwracalny zmieniają...

Stefan Batory - Informacje Ogólne

STEFAN BATORY- urodzony 1533r. Syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana (zmarłego w rok po narodzeni S.

Proszę omówić koncepcję relewancji informacji posługując się przykładem wyszukiwarek internetowych

Relewancja to wartość nadana informacji zależna od jej odbiorcy. Mówi się, że dana informacja jest relewantna, co oznacza, że spełnia oczekiwania odbiorcy. Wyszukiwarki internetowe nadają stronom internetowym pewien wskaźnik relewancji na podstawie podanego zapytania. Wyniki najbardziej relewantne są...

BALICKI STEFAN

BALICKI STEFAN, pseud.

BARSZCZEWSKI STEFAN

BARSZCZEWSKI STEFAN, ur.

GRABIŃSKI STEFAN

GRABIŃSKI STEFAN, ur. Stefan Żalny tomikiem opowiadań Z wyjątków.

FLUKOWSKI STEFAN

FLUKOWSKI STEFAN, ur.

GARCZYŃSKI STEFAN

GARCZYŃSKI STEFAN, ur.