STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

Co określa stawkę płac w warunkach konkurencji doskonałej?

 

W warunkach konkurencji doskonałej określana jest ona poprzez relację popytu i podaży na pracę. Ceną pracy jest płaca , jest ona podstawowym źródłem dochodu dla pracowników ,oraz podstawowym źródłem kosztów dla pracodawców .

W związku z tym dwie te funkcje pozostają z sobą sprzeczne . Płace...