STARK HAROLD (1880-1972) - admirał

Amerykański oficer, jako szef Mor­skich Operacji (CNO) sprawował najwyższą funkcję w marynarce wo­jennej Stanów Zjednoczonych, gdy samoloty japońskie 7 grudnia 1941 r. zaatakowały *Pearl Harbor. Po przywróceniu stanowiska głów­nodowodzącego US Navy, które po­wierzono admirałowi Ernestowi *Kingowi, Stark w...

STRYJKOWSKI JULIAN, właśc. J. Stark

STRYJKOWSKI JULIAN, właśc. J. Stark, ur. 27IV 1905 w Stryju, prozaik. Syn nauczyciela, po odbyciu studiów polonist. na Uniw. Lwow. 1932 pracował jako nauczyciel gimn. w Płocku. Działacz KP Zach. Ukrainy, 1935-36 więziony. Od 1937 w Warszawie (pracował w księgarni), po wybuchu wojny 1939 przedostał się...