Stan wyjątkowy (album)

Stan wyjątkowy – trzeci album zespołu Grupa Operacyjna.

Czytaj Dalej

Stan klęski żywiołowej, wyjątkowy i wojenny w konstytucji

o stanie klęski żywiołowej): Stan ten jest rozumiany jako: katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków.

Rozmowa między filozofem,Żydem i chrześcijaninem- tolerancja wyznaniowa.

Mimo wszystko zdają sobie sprawę, iż jeżeli nawet nie są w stanie przekonać o tym niektórych niedowiarków, wiedzą z drugiej strony, że nie ma nikogo, kto by rozumnymi argumentami potrafił obalić to w co wierzą.

Stan wojenny - omówienie ustawy

118 Konstytucji, niespełna pół roku po jej uchwaleniu przedstawił projekty ustaw o stanie wojennym, stanie wyjątkowym i stanie klęski żywiołowej.

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

Trudno jest odbierać prawo do posiadania, gdyż nikt nie jest w stanie przeżyć bez własności (W Związku Sowieckim Stalin prowadził na wielomilionowej rzeszy ludzi takie "badania" - których owocem było zniewolenie ich na trzy pokolenia i utratę tożsamości przez wiele narodów).

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

Trudno jest odbierać prawo do posiadania, gdyż nikt nie jest w stanie przeżyć bez własności (W Związku Sowieckim Stalin prowadził na wielomilionowej rzeszy ludzi takie "badania" - których owocem było zniewolenie ich na trzy pokolenia i utratę tożsamości przez wiele narodów).

„KOMU BIJE DZWON” E. HEMINGWAY - BEHAWIORYZM

Człowiek jest w stanie zapanować nad emocjami i uczuciami.

Różne przykłady postaw patriotycznych w Twojej ocenie (nazwij je i omów w świetle utworów). [+ wątki patriotyczne]

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, ten utwór ma optymistyczną wymowę, choć koncentruje się wokół podziałów w stanie szlacheckim, które od wieków uniemożliwiały naprawę, a potem obronę Rzeczpospolitej.

Starożytny rodowód humanizmu i jego artystyczna realizacja w poezji Jana Kochanowskiego

Dystans wobec życia, stateczne i rozumne szczęście to wyraźne przejawy stoicyzmu w twórczości Kochanowskiego. /Służymy poczciwej sławie a ona stanie się dla nas /trwalszym niż ze spiżu pomnikiem.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Aby ukazać prawdę o tych środowiskach, bezsens różnych wartości przez nie propagowany, Gombrowicz zmuszony był poddać świat przedstawiony deformacji; realistyczny obraz tego świata nie byłby w stanie przemówić do czytelnika tak dobitnie.

Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski

Natomiast "Popioły" to powieść historyczna związana z kampanią napoleońską, stanowiącą dyskusję z nienawistną Żeromskiemu ideologia politycznej ugody i służalczej kapitulacji wobec rządów zaborczych.

Krzyżacy - Streszczenie

Danusia i zgromadzeni prosili króla o łaskę – bezskutecznie, sąd podtrzymał stanowisko władcy. Pan de Lorche również był w złym stanie zdrowia.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

W końcu znaczna część Europy była w stanie oblężenia, narażona na nocne napady. Atoli w początkach 1918 większość Europy znajdowała się w stanie umiarkowanego i uregulowanego głodu.

Organizowanie nauki

W zależności od wykładowcy – czasem stanowi ona podstawę materiału, jaki obowiązuje na egzaminie, czasem odwrotnie – ma ona marginalne znaczenie, a podstawę stanowi zadana literatura.

Czym jest leasing

Poza tym jeśli klauzula nie stanowi inaczej strony mogą odstąpić od umowy w dowolnym terminie.

Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy: -sprawca wprawił się dobrowolnie, bez przymusu, umyślnie -znalazł się w stanie nietrzeźwości lub odłuzenia -wyłączenie lub ograniczenia niepoczytalności -wymaga się od sprawcy, aby wyłączenie lub ograniczenie przewidywał albo mógł przewidzieć.

Katastroficzna wizja przyszłości świata w „Szewcach” S. I. Witkiewicza.

Świat ukazany w „Szewcach” nie stanowi wiernego odbicia rzeczywistości, lecz jest zdeformowany, groteskowy. Witkacy przewiduje, że społeczeństwo stanie się jednolitą masą o zautomatyzowanym sposobie myślenia.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym?

Aby ukazać prawdę o tych środowiskach, bezsens różnych wartości przez nie propagowany, Gombrowicz zmuszony był poddać świat przedstawiony deformacji; realistyczny obraz tego świata nie byłby w stanie przemówić do czytelnika tak dobitnie.

Tadeusz Borowski - kochanek zawiedziony w miłości do świata i ludzi

Maria była w bardzo złym stanie fizycznym i zdrowotnym, więc - znów wiele ryzykując - dostarczał jej niezbędne lekarstwa i pożywienie. Jako członek PPR (Polska Partia Robotnicza) skrytykował własną prozę obozową i stał się sztandarowym stalinistą polskiej literatury.

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Zjawisko charyzmy

Charyzma w świecie społecznym odgrywa doniosłą rolę zwłaszcza w dwóch sytuacjach: 1) Po pierwsze, charyzma stanowi dla niego jedno z kryteriów różnicujących społeczną sytuację ludzi.

Socjologiczne teorie cykli

wpływać na długość faz każdego cyklu, ale nie są w stanie zmienić jego endogennej logiki.