Stadion Dynamo w Moskwie

Stadion Dynamo w Moskwie

Stadion Dynamo jest to stadion piłkarski położony w stolicy Rosji, Moskwie. Stadion został zbudowany w 1928 roku, a jego pojemność wynosi 36 540 miejsc. Dawniej na stadionie swoje mecze rozgrywał klub Dynamo Moskwa. Stadion Dynama był również areną zawodów piłkarskich na Igrzyskach Olimpijskich w 1980 roku, które odbyły się w Moskwie. Od 2008 roku stadion został zamknięty i rozebrany, a w 2017...

Czytaj Dalej

Wzrost potęgi Rosji

Na wybrzeżu bałtyckim Piotr I wzniósł wspaniałą, nową stolicę w „okno na zachód", Petersburg, której zachodnioeuropejska elegancja, przejawiająca się w stylu architektury wyraźnie kontrastowała z orientalnym wyglądem Moskwy, nad którą dominowały charakterystyczne, cebulaste kopuły licznych cerkwi.

Polska powojenna

Rząd tymczasowy W połowie czerwca 1945 roku w Moskwie rozpoczęły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami komunistycznego Rządu Tymczasowego z W. I Moskwa, i Waszyngton odchodziły od polityki koegzystencji, rozpoczynając czas konfrontacji.

Wojna z Moskwą o Inflanty

Wreszcie w 1581 roku wojska Batorego przystąpiły do zdobywania Pskowa, odcinając w ten sposób całe południowe i środkowe Inflanty od Moskwy. Dodatkowo przeciw Moskwie stanęły wojska szwedzkie wykorzystując niepowodzenia rosyjskie w wojnie.

MOSKWA - bitwa 1941-42

Hermann *Hoth) doszła do kanału Moskwa-Wołga w odległośc60 km na północ od stolicy, a 2 dywizja pancerna 4 grupy pancerne (dowódca gen. Wojska radzieckie dokonały głębo­kich wyłomów w ugrupowaniu Niemców i zmusiły ich do wycofa­nia się na odległość 100-250 km od Moskwy.

Dżuma Streszczenie

Tarrou i Rambert udają się na stadion, gdzie zorganizowano obóz kwarantanny.

BUDOWA I UMACNIANIE POZYCJI POLSKI W EUROPIE

Duże znaczenie polityczne miał również podpisany w Moskwie (sierpień 1925) układ o rozstrzyganiu sporów granicznych między RP a ZSRR.

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

Udało im się uzyskać poparcie Wielkiego Księcia Moskwy i przygotować zamach , którego miano dokonać w Niedzielę Palmową 15 kwietnia 1481 roku w czasie wesela Fedora Bielskiego z księżną Anną Kobryńską.

Październik 56 - Informacje Ogólne

Przy biernej postawie państw zachodnich do władzy powrócili komuniści wiernie wy-konujący polecenia Moskwy. Wizyta połskiej delegacji partyjno-rządo-wej, która odbyła się w połowie listopada w Moskwie, potwierdziła sojusz polsko--radziecki.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji

Podczas wykopalisk znaleziono pozostałości pięciu stadionów. Zarówno zawodnicy jak i sędziowie przechodzili z Altis na stadion specjalnym krytym tunelem.

Wojna koreańska - Informacje Ogólne

lotników radzieckich, a gros sił ONZ stanowiły wojska USA, Moskwa i Waszyngton unikały stwierdzenia, że są w stanie wojny.

Wojna o Inflanty

Litwa, Moskwa, Szwecja i Dania chciały zdobyć panowanie na Inflantach.

Moskwa

Od lat sześćdziesiątych Moskwa zaczęła się dynamicznie rozrastać.

ROSYJSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

-1850), Moskwa 1951; S. BIERKOW Russko-polskije litieraturnyje swiazi w XVIII wiekie, Moskwa 1958; Z. Litieratura o zarubieżnych sławianskich stranach na russkom jazykie (1918-1960), Moskwa 1963; P.

MOSKWA

Miasto nad rzeką Moskwą (dorzecze Wołgi); osada Wiatycżów z XI w. Wymieniona w latopisie z 1147; w 2. poł. XII w. gród warowny. W 1. poł. XIV w. stolica księstwa moskiewskiego i siedziba metropolity, od 1589-patriarchy. W 2. poł. XV w. stolica scentralizowanego państwa ros.

Ok. 1553 - pierwsza w Rosji...

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego, pisana z przerwami 1649-60, wyd. cz. 2 w Lesznie 1651-55, cz. 1 w Krakowie 1660, całości w 4 księgach (pod powyższym tyt.) w Kaliszu 1681 (tekst zmien...

Lew Tołstoj

W wielu wątkach powieści łatwo można odnaleźć motywy autobiograficzne z życia pisarza, na przykład jego rozdarcie pomiędzy spokojną egzystencją na wsi a pełnym atrakcji życiem w metropolii, takiej jak Moskwa czy Petersburg.

STADION

Stosunkowo dobrze zachował się stadion w Delfach, na ok. Największy stadion staroż. Jako miara długości stadion wynosił od 165 m (stadion pytyjski) do 210 (joński).

Rudolf Nuriejew

Jego występy w ogólnokrajowym konkursie w Moskwie, w lecie 1958 roku, oraz w dyplomowym przedstawieniu w szkole Kirowa stanowiły godny początek jego wielkiej kariery.

Państwo a cerkiew na Rusi i w Moskwie

Był pogardliwy wobec religii – organizował Błazeński Sobór (pochód przebierańców) odbiera Moskwie znaczenie i buduje Petersburg. Moskwa miała naśladować Chrystusa stąd rola cara jako kierownika Kościoła, a Cerkwii jako instrumentu władcy.

Polityka zagraniczna ZSRR w roku 1939

w sprawie układu antyniemieckiego (rokowania toczyły się najpierw w Paryżu, później w Moskwie) - jednocześnie trwały tajne rokowania z Niemcami. Sytuacja wyjaśniła się ostatecznie 23 VIII 1939, kiedy do Moskwy przybył minister spraw zagr.