Stadion Dynamo w Moskwie

Stadion Dynamo w Moskwie

Czytaj Dalej

DYNAMO - operacja

Kryptonim operacji ewakuacjiwojsk alianckich spod *Dunkierki.

MOSKWA - bitwa 1941-42

Hermann *Hoth) doszła do kanału Moskwa-Wołga w odległośc60 km na północ od stolicy, a 2 dywizja pancerna 4 grupy pancerne (dowódca gen. Wojska radzieckie dokonały głębo­kich wyłomów w ugrupowaniu Niemców i zmusiły ich do wycofa­nia się na odległość 100-250 km od Moskwy.

Moskwa

Od lat sześćdziesiątych Moskwa zaczęła się dynamicznie rozrastać.

MOSKWA

Miasto nad rzeką Moskwą (dorzecze Wołgi); osada Wiatycżów z XI w. Wymieniona w latopisie z 1147; w 2. poł. XII w. gród warowny. W 1. poł. XIV w. stolica księstwa moskiewskiego i siedziba metropolity, od 1589-patriarchy. W 2. poł. XV w. stolica scentralizowanego państwa ros.

Ok. 1553 - pierwsza w Rosji...

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego, pisana z przerwami 1649-60, wyd. cz. 2 w Lesznie 1651-55, cz. 1 w Krakowie 1660, całości w 4 księgach (pod powyższym tyt.) w Kaliszu 1681 (tekst zmien...

STADION

Stosunkowo dobrze zachował się stadion w Delfach, na ok. Największy stadion staroż. Jako miara długości stadion wynosił od 165 m (stadion pytyjski) do 210 (joński).

Państwo a cerkiew na Rusi i w Moskwie

Był pogardliwy wobec religii – organizował Błazeński Sobór (pochód przebierańców) odbiera Moskwie znaczenie i buduje Petersburg. Moskwa miała naśladować Chrystusa stąd rola cara jako kierownika Kościoła, a Cerkwii jako instrumentu władcy.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Albania zrywa z Moskwą

 

Albańczycy wyjechali jednak bez szwanku, bo w tym czasie aresztowano w Albanii radzieckich ekspertów i zajęto kilka radzieckich okrętów w porcie wojennym na wyspie Sazan koło Vlory.

Albania zerwała wszelkie stosunki z ZSRR, wystąpiła z RWPG, a potem z Układu Warszawskiego. Aż do 1977 roku pozostawała...

Wojna z Moskwą o Inflanty

Wreszcie w 1581 roku wojska Batorego przystąpiły do zdobywania Pskowa, odcinając w ten sposób całe południowe i środkowe Inflanty od Moskwy. Dodatkowo przeciw Moskwie stanęły wojska szwedzkie wykorzystując niepowodzenia rosyjskie w wojnie.

NOWOGRODU PODBÓJ PRZEZ MOSKWĘ 1471-1479.

Wielki książę Iwan III kontynu­ował dzieło ojca, Wasyla II (1415-1462) -powiększał i wzmacniał Księstwo Moskiew­skie (patrz rosyjska wojna domowa 1425-1453). Odwiecznym rywalem Księstwa Moskiewskiego był położony na północnym wschodzie Nowogród - ogromny ośrodek handlowy z wielkimi...

Stadion

stadion)

Mała Moskwa - streszczenie

„Mała Moskwa” - tak Rosjanie nazywali wtedy Legnicę.

O Moskwie po rosyjsku.

МОСКВА История Москвы начинается и в течение нескольких столетий почти исчерпывается историей Кремля, потому что первое славянское поселение на территории современного города, несомненно, возникло в глухом бору на Боровицком холме Кремля. Это произошло ...

Artykuł do gazety z otwarcia Tesco w Moskwie

В течение последнего года в Москве был построен большой зал, где должен был располагаться супермаркет. Вчера произошло открытие нового супермаркета, которое притянуло толпы клиентов. Это уже второй супермаркет TESCO в этом городе. У первого было много клиентов, поэтому ...

AO/DI (Always On-Line Dynamie ISDN)

Dynamiczna alokacja kanałów B do jednoczesnej obsługi aplikacji telefonicznych, telefaksowych czy internetowych pomniejsza lub eliminuje problem zajęcia łącza cyfrowego w kierunku sieci, a trwały kanał internetowy skraca czas zestawiania połączeń z dostawcą usług internetowych (ISP).

DDNS (Dynamie Domain Name System)

DDNS (Dynamie Domain Name System) - rozszerzona wersja systemu nazewnictwa i adresacji DNS, dostępna w sieci Internet, pozwalająca na dynamiczne uaktualnianie bazy danych nazw, co w praktyce oznacza bieżącą rejestrację klientów przenoszonych do innych podsieci.

DRAM (Dynamie RAM)

DRAM (Dynamie RAM) - podstawowy typ pamięci operacyjnej komputerów, w której informacja jest przecho- wywana w postaci ładunków zgromadzonych na wewnętrz- nych pojemnościach układu scalonego, informacja umieszczona w pamięci dynamicznej znika samoistnie przeciętnie w czasie krótszym od 1 s (rozładowanie kondensatorów), chyba że w tym czasie zostanie „odświeżona".

DTM (Dynamie Synchronous Transfer Mode)

DTM (Dynamie Synchronous Transfer Mode) - technologia dynamicznie i dyskretnie skalowanej transmisji o wysokiej przepływności (od 512 kb/s do 2,5 Gb/s), z przeznaczeniem do transportu przekazów cyfrowych działających w czasie rzeczywistym.

EDORAM (Extended Data Out Dynamie RAM)

EDORAM (Extended Data Out Dynamie RAM) - popularne układy półprzewodnikowej pamięci dynamicznej RAM o swobodnym dostępie, z utratą zawartości zarejestrowanych danych po wyłączeniu zasilania.

FILE, w. na dalekich zach. przedmieściach Moskwy

Za oddaniem Moskwy bez walki byli natomiast: Rajewski, Ostermann-Tołstoj, Barclay de Tolly i Toll.