Stadion

Stadion

Czytaj Dalej

STADION

Stosunkowo dobrze zachował się stadion w Delfach, na ok. Największy stadion staroż. Jako miara długości stadion wynosił od 165 m (stadion pytyjski) do 210 (joński).

Stadion

stadion)

STADION Johann Philip von (18 VI 1763 - 15 V 1824), polityk austr.

Ur. w Moguncji. Od 1787 w służbie dyplomatycznej, od 1801 amb. w Berlinie, od 1804 w Petersburgu. Jeden z twórców trzeciej koalicji. Po klęsce Austrii pod Austerlitz został min. spr. zagr. Przywódca dworskiej partii odwetu, dążył do nowej wojny z Francją i doprowadził do niej w 1809. Po klęsce pod...