Śródmieście (Częstochowa)

Śródmieście (Częstochowa)

Śródmieście – centralna dzielnica Częstochowy. Jej oś stanowi Aleja Najświętszej Maryi Panny, a głównym punktem jest plac Biegańskiego. Przy nich znajduje się większość instytucji i zabytków. Na uwagę zasługują ponadto: Dzielnica jest skomunikowana wszystkimi liniami tramwajowymi 1, 2, 3 i N0, dziennymi liniami autobusowymi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31 i 32...

Czytaj Dalej

CZĘSTOCHOWA i literatura

CZĘSTOCHOWA , miasto woj. nad Wartą. Jej powstanie związanejest z legendarnym imieniem Chestoch, czyli Czestoch(wymienionym w —» bulli z r. 1136), pierwsza znana wzmiankao miejscowości pochodzi z 1220. W 1383 książę WładysławOpolski założył na Jasnej Górze klasztor paulinów. W czasiewojen szwedz...

CZĘSTOCHOWA i literatura

CZĘSTOCHOWA , miasto woj. nad Wartą. Jej powstanie związanejest z legendarnym imieniem Chestoch, czyli Czestoch(wymienionym w —» bulli z r. 1136), pierwsza znana wzmiankao miejscowości pochodzi z 1220. W 1383 książę WładysławOpolski założył na Jasnej Górze klasztor paulinów. W czasiewojen szwedz...

Organizacja procesów gospodarczych

1.Przyjełam ze będę rozwijała zakład produkujący obuwie damskie . Nazwa : Red Lokalizacja : Częstochowa Profil produkcyjny i ilość zatrudnienia : Produkcja obuwa damskiego z zakresu numeracji 35-42 z wzornictwie bazującym na danych trendach mody . Zatrudnienie w firmie 10 osób Dochód roczny, planowany zysk : 430 000zl / Planowany zysk 100 000zl Forma organizacyjna : Działalność gospodarcza na własne nazwisko . 2. Dla zakładu czy instytucji gospodarczej określonej ...

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

WSTĘP: Tak postawiony problem zmusza do zastanowienia czy rzeczywiście literatura każdej z epok zawiera zbiorowy portret literacki naszych przodków? Po drugie, o ile jest on rzeczywisty, obiektywny, o ile sprzyja...

Czy literatura może być SUMIENIEM ludzkości?

Literackie obrazy okrucieństwa WOJNY w literaturze dawnej i współczesnej.

 

Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współzesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby...

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

 

Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano...

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Kocha ją każdy Chrześcijanin. Nawet człowiek niewierzący wie, kim Ona jest i jakimi czynami się wsławiła. Nie można o Niej zapominać, lecz trzeba stale wzmacniać naszą wiarę w Jej nieograniczoną moc. Najdroższy klejnot na świcie nie wzbudzi naszej uwagi, jeśli...

Styl utworu literackiego

Styl utworu literackiego

 Polega na określonym wyborze i szczególnej organizacji elementów językowych. Styl utworu bywa w mniejszym lub większym stopniu zindywidualizowany, właściwy tylko temu jedynemu tekstowi. W jakiejś mierze determinują go zawsze czynniki ponadindy-widualne: styl pisarza, styl gatunku...

WARSZAWA 1939 - 1945

Stolica Polski była od pierwszego dnia II wojny światowej głównym celem niemieckiego lotnictwa (1 września 1939 r. samoloty wroga atakowały lotnisko na Okęciu oraz rozgłośnie w Babicach i Raszynie). Obronę miasta zapewniały Brygada Pościgowa (do 9 września zestrzeli­ła 51 samolotów) i artyleria...

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Co się tyczy historii, to antysemityzm znajdujemy już w starożytności, a za jego twórcę uważany jest Apion, wędrowny mówca. Ostro występowali przeciwko Żydom także Rzymianie. Tacy mówił o nich, że są „odium generis humani”, tzn. odrazą rodzaju ludzkiego. Ponowne wzmożenie się prądu antysemickiego...

Żydzi w literaturze

Żydzi stanowią nieodłączny element literatury polskiej od końca XIX w. do czasów II wojny światowej. Są częścią polskiego krajobrazu.

„W realistycznych powieściach XIX i XX w. Żydzi nie byli nigdy pomijani, ponieważ odgrywali istotną rolę w życiu społeczeństwa polskiego.”

Historia

Losy...

Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.

Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współczesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby „zwierciadłem” rzeczywistości. Wojny możemy podzielić na zaborcze i...

Prywatność i powinność w literaturze polskiej

W trudnych okresach historii Polacy zmuszeni byli do zadawania sobie pytań, co ważniejsze: życie osobiste czy służba dla kraju, czyli prywatność czy powinność?

Twórcą, który po raz pierwszy stawia to pytanie, jest Julian Ursyn Niemcewicz. W Powrocie posła, pierwszej polskiej komedii politycznej...

"Chłopi" - streszczenie

Tom I - Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących...

"Potop" - streszczenie

W 1654 r. Chmielnicki poddaje się Rosji, co staje się przyczyną wojny polsko-rosyjskiej - dwie potężne armie rosyjskie wkraczają w tym roku na Litwę i Białoruś. O tej wojnie wspomina Sienkiewicz nazywając ją, ze względu na cenzurę carską, wojną z Septentrionami, z Chowańskim itp.

Herakliusz...

"Przedwiośnie" - streszczenie

Część I

Szklane domy W momencie wybuchu I wojny światowej Seweryn zostaje powołany do wojska carskiego i wyrusza na front żegnany przez zrozpaczoną małżonkę i po raz pierwszy przeżywającego chwilę rozłąki z ojcem - czternastoletniego Cezarego. Dla pani Jadwigi nadchodzi...

Barok

Barok to kierunek w kulturze europejskiej który, podobnie jak renesans narodził się we Wło-szech w drugiej połowie XVI w. Trwał od XVII do pierwszej połowy XVIII w. Niósł ze sobą nową filozofię życia, nowe problemy w literaturze i odmienne cechy architektury i sztuki. Na-zwa barok pochodzi od nazwy...

„Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta

Awans społeczny i kulturalny autora „Chłopów” był niesłychany. Syn wiejskiego organisty urodzony we wsi Kobiele Wielkie, po 57 latach burzliwego życia został w 1924 roku laureatem literackiej Nagrody Nobla. Był wyjątkiem w epoce, którą zdominowała liryka, odwrócenie się od świata zewnętrznego i...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Druk utworu trwał prawie dwa lata (1884 - 1886). jednocześnie w krakowskim „Czasie”, warszawskim „Słowie”, wielkopolskim „Dzienniku Poznańskim”. W ten sposób wszystkie trzy zabory poznawały równocześnie nową powieść. Książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku 1886 r.

Fabuła...

CHŁOPI Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)

Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących ciąg spójnych...