Śródmieście (Częstochowa)

Śródmieście (Częstochowa)

Czytaj Dalej

CZĘSTOCHOWA i literatura

CZĘSTOCHOWA , miasto woj. nad Wartą. Jej powstanie związanejest z legendarnym imieniem Chestoch, czyli Czestoch(wymienionym w —» bulli z r. 1136), pierwsza znana wzmiankao miejscowości pochodzi z 1220. W 1383 książę WładysławOpolski założył na Jasnej Górze klasztor paulinów. W czasiewojen szwedz...

CZĘSTOCHOWA i literatura

CZĘSTOCHOWA , miasto woj. nad Wartą. Jej powstanie związanejest z legendarnym imieniem Chestoch, czyli Czestoch(wymienionym w —» bulli z r. 1136), pierwsza znana wzmiankao miejscowości pochodzi z 1220. W 1383 książę WładysławOpolski założył na Jasnej Górze klasztor paulinów. W czasiewojen szwedz...

CZĘSTOCHOWA

Miasto, sanktuarium maryjne, siedziba bpa diecezji częstochowskiej i ośrodek wydawniczy.

I. MIASTO — Pierwsza wiadomość o wsi Cz., będącej własnością książęcą, pochodzi z 1220; miastem nazwana została Cz. w dokumencie z 1377. Dzięki opiece króla Zygmunta I Starego i starosty olsztyńskiego (Olsztyn...

Częstochowa

 

Miasto na pograniczu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej i Krakowsko-Częstochowskiej, nad Wartą. 258 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1220, przywilej lokacyjny na prawie niemieckim od 1356. W 1 382 książę Władysław Opolczyk sprowadził Paulinów na Jasną Górę, ufundował klasztor i ofiarował obraz...

CZĘSTOCHOWA, niewielka forteca w Ks. Warszawskim, w pobliżu granicy z Prusami

Wzniesiona wokół jasnogórskiego klasztoru paulinów. Tworzyły ją cztery bastiony w kształcie czworoboku i bastion przed bramą wjazdową. Forteca była przestarzała, od dawna nie modernizowana, bez większego znaczenia strategicznego. W 1806 stacjonowało tu 500 prus. piechurów pod komendą gen. Hundta...