Średnia chronologiczna

Czytaj Dalej

Tablica chronologiczna

Około r. 1000 przed Chr. ludy aryjskie osiedlają się na półwyspie hiszpańskim, włoskim i bałkańskim, a jednocześnie trzymają swe dawniejsze siedziby w północnych Indiach; Knossos leży już w gruzach, a świetne czasy Egiptu za Tutmozisa III, Amenofisa III i Ramzesa II minęły jakieś trzy lub cztery...

Tablica chronologiczna - Przed Chrystusem

800. Założenie Kartaginy

790. Najazd Etiopów na Egipt (utworzenie XXV Dynastii)

776. Pierwsza Olimpiada

753. Założenie Rzymu

745. Tiglat Pileser III podbija Babilonię i zakłada Nowe Państwo Asyryjskie

722. Sargon II daje Asyryjczykom broń żelazną 

721. Zesłanie Izraelitów 

680. Esarhaddon zajmuje...

Tablica chronologiczna - Po Chrystusie

14. August umiera. Tyberiusz cesarzem

30. Ukrzyżowanie Jezusa

41. Klaudiusz (pierwszy cesarz legionowy) obwołany cesarzem przez gwardię pretoriańską po zabójstwie Kaliguli

68. Samobójstwo Nerona (Galba, Otho, Witeliusz cesarzami)

69. Wespazjan

102. Pan Czau nad Morzem Kaspijskim

117. Hadrian następuje...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ŚREDNIA

Najmniejszą klasą społeczną jaka istniała w okresie Polski Ludowej była miejska klasa średnia nazywana wówczas drobnomieszczaństwem, czy też drobną burżuazją.

W okresie powojennym została ona dość znacznie zredukowana przez państwo i uznana jako relikt poprzedniej formacji społeczno-ustrojowej...

Rozwój organizmów w proterozoiku - Chronologiczny rozwój organizmów

- 2,5 mld - 1,7 mld lat temu: dolny proterozoik

- 2,3 mld

Powstają proste, jednokomórkowe bakterie shizomyletes, które rozmnażają się natychmiast i w sposób bardzo gwałtowny. Organizmy te przeprowadzają proces fotosyntezy. Rozkładają dwutlenek węgla zawarty w wodzie morskiej i wytrącają z niego...

Średnia

Charakterystyka

Średnia - termin ten ma w statystyce dwa pokrewne znaczenia:

Średnia z próby, Wartość oczekiwana zmiennej losowej (wartość średnia w populacji);

Średnia jest najpopularniejszą miarą tendencji centralnej (oprócz średnich klasycznych istnieją także mediana i modalna). Informuje o...

Średnia geometryczna

Charakterystyka

Średnia geometryczna jest pierwiastkiem n-tego stopnia z iloczynu n wartości zmiennej:

<mathG \sqrt[1]{x_1*x_2*...*x_n} \sqrt[2]{\prod_{i=1}^n x_i}</math

Gdy wartości zmiennej występują z różną częstością, wówczas stosuje się wzór ważony na średnią geometryczną:

<mathG...

Zestawienie chronologiczne epoki Gierkowskiej.

Zestawienie chronologiczne epoki Gierkowskiej.

Chronologiczna lista prezydentów USA

l.p. Prezydent Objął urząd Złożył urząd Partia Wiceprezydent 1 George Washington 1789 1797 bezpartyjny John Adams 2 John Adams 1797 1801 federalista Thomas Jefferson 3 Thomas Jefferson 1801 1809 demokratyczny republikanin Aaron Burr i George Clinton[1] 4 James Madison 1809 1817 demokratyczny republikanin Elbridge Gerry[1] 5 James Monroe 1817 1825 demokratyczny republikanin Daniel Tompkins 6 John Quincy Adams 1825 1829 demokratyczny republikanin John C. Calhoun 7 Andrew ...

Średnia Akademia - Arkezylaos z Pitane

Wraz ze scholarchatem następcy Kratesa, Arkezylaosa (ur. w roku 315 przedChrystusem) Akademię Platońską opanowuje nowy sceptyczny duch, którycechuje okres nazywany Średnią Akademią.

Filozofowie Średniej Akademii, nawiązując do Platona twierdzą, żeo świecie zewnętrznym człowiek może mieć tylko...

Średnia Akademia - Karneades z Cyreny

W Akademii Platońskiej po rządach kolegialnych scholarchat (lata 156-129przed Chrystusem) obejmuje Karneades z Cyreny (ur. ok. 214 r. przed Chrystusem).T ę samą rolę, jaką Tymon z Fliuntu pełnił przy Pirronie, a Lakides przyArkezylaosie, przy Karneadesie pełnił Kleitomach z Kartaginy, który po...

Średnia Stoa

Wybitne, a mało znane postacie, wydał stoicyzm, który na przełomie II i I wiekuprzed Chrystusem siedzibę swą obrał na wyspie Rodos. Jest to tzw. ŚredniaStoa. Już w ciągu II wieku słabnie dogmatyzm Stoi. Kryterium prawdy przestaje być samo wyobrażenie, lecz jego zgodność z całością doznań. Upada...

Średnia Stoa - Panajtios z Rodos

To, że trzeci okres Stoi nazywany jest stoicyzmem rzymskim czy cesarskim,jest w dużej mierze zasługą Panajtiosa, który dokonał wielkiego dzieła rozpowszechnieniafilozofii stoickiej w Rzymie. Zdecydowała o t ym przyjaźń, którałączyła Panajtiosa z wybitnymi Rzymianami, Scypionem Młodszym i...

Średnia Stoa - Posejdonios z Apamei

Był filozofem przez długi czas niedocenianym. Potem, po pracach E. Nordenai M. Heinze zaczęto jego rolę nadmiernie wyolbrzymiać. Badania ostatnichdziesiątek lat przedstawiają nam myśl, niewiele starszego od Cycerona, Posejdoniosajako zjawisko bardzo charakterystyczne dla ówczesnej...

ŚREDNIA RUCHOMA

Średnia arytmetyczna kolejnych wyrazów —> szeregu czasowego o stałejpodstawie. Dla nieparzystej liczby wyrazów wartości ś. są przypisywane wyrazomśrodkowym, natomiast dla parzystej liczby wyrazów wartości ś. są uśredniane(centrowane) dla dwóch wyrazów...

Egipt Historia - Tablica chronologiczna

 

OKRES NEOLITU I CHALKOLITU

kultury Tasa, Badari oraz Nagada I ok. 4500 p.n.e.

kultury Nagada II, Fajum B i Maadi ok. 3500 p.n.e.

OKRES ARCHAICZNY

I    dynastia ok. 3100-2890 p.n.e. (królowie: Narmer, lub Menes, Aha, Dżer, Dżet, Den, Andżib, Semerchet, Ka)

II    dynastia ok. 2890-2686 p.n.e. (królowie:...

GWARDIA ŚREDNIA

Pojęcie wprowadzone przez Napoleona wiosną 1812 wraz z nowym podziałem jednostek gwardyjskich przed wyprawą na Moskwę. Gwardię tę tworzyli: żoł. i kaprale 2 p. grenadierów pieszych i strz. pieszych, 3 p. grenadierów pieszych, żoł. i kaprale fizylierów-gre-nadierów i fizylierów-strz. pieszych, bat...

Granice chronologiczne

Kapitalistyczna formacja społeczno-ekonomiczna kształtowała się w różnych krajach w różnym czasie i w niejednakowym tempie. W Anglii zapanowała w swoistych formach [15] - od połowy XVII w., podczas gdy Prusy czy Rosja wkroczyły w epokę kapitalizmu dopiero w XIX w., zachowując zresztą nadal niemało...

Podstawowe cezury chronologiczne

W ostatnich dziesiątkach lat XIX w. kapitalizm zaczął poważnie zmieniać Nwój charakter. Kapitalizm wolnokonkurencyjny przeobrażał się w kapitalizm nierzadko określany jako monopolistyczny [38], przybierając zarazem - typowy illu okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej - charakter...

ZAPISY W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zapisów księgowych (zdarzeń), jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.