Sprawstwo

Czytaj Dalej

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM SPRAWSTWA W JEGO SZEROKIM ROZUMIENIU, JAK DZIELIMY SPRAWSTWO? OMÓW POJĘCIE SPRAWSTWA ZWYKŁEGO, WSPÓŁSPRAWSTWA I SPRAWSTWA KIEROWNICZEGO

Można wyróżnić następujące formy sprawstwa: sprawstwo indywidualne wykonawcze, zwane także jednosprawstwem sprawstwo kierownicze sprawstwo przez polecenie wydane osobie uzależnionej współsprawstwo Sprawstwo zwykłe - odpowiada za nie ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam.

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - Nauczyciel jako struktura kompetencji (sprawstwo zawodowe)

a. Ujęcie scjentystyczne (nurt nauki, dla którego ważne i istotne jest to, co jest wymierzalne i powtarzalne- nie liczy się normatywność). Podstawą nurtu jest pozytywistyczne zainteresowanie nauką

b. Przedstawiciele: Flanders- wyspecyfikował wszystkie czynności nauczyciela w czasie lekcji; J.Kozłowski, J...