Spółgłoski miękkie

Czytaj Dalej

FONETYKA

Głoska a fonem

Fonetyka jest działem językoznawstwa zajmującym się badaniem dźwiękowej strony języka. Najmniejszym elementem formy dźwiękowej wyrazu jest głoska. Każda głoska ma określone cechy fizjologiczne i fizyczne, zależne od sposobu jej wymawiania, dzięki czemu odróżniamy ją od innych...

FLEKSJA

FLEKSJA

Formy odmiany wyrazów i ich funkcje

Wyrazy należące do odmiennych części mowy mogą występować w zdaniach w różnych formach, np.:

Książka leżala na stole.

Kupiłem ladną książkę.

Wyraz książka występujący w pierwszym zdaniu w formie mianownika to podmiot, z którym zgadza się w...

HISTORIA JĘZYKA

 

HISTORIA JĘZYKA

POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

Językjgplski należy do grapy języków slowia,ńskidu,W językach tych obserwujemy wiele podobieństw zarówno pod względem podstawowego zasobu słownictwa, jak i budowy gramatycznej. Zauważyć to możemy, porównując wyrazy i formy gramatyczne z różnych...

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA

POJĘCIE KULTURY JĘZYKA

Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne. Jeśli np. mówimy o kimś, że cechuje go kultura języka, mamy na myśli to, że zna on dobrze język i potrafi się nim sprawnie posługiwać, czyli wypowiadać się w sposób zrozumiały dla słuchaczy lub czytelników...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Artykulacja spółglosek, miejsce artykulacji

wargowe:

-dwuwargowe-zwarcie obu warg np. p,b,m

-wargowo zębowe-zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi, szczelina np. f,v

    2.  przedniojęzykowe

-zębowe-zwarcie lub zbliżenie czubka języka do przednich zębów np. t,d,c,s,z,n

-dziąsłowe-zwarcie lub przybliżenie czubka języka do dziąseł...

Tworzywa Sztuczne i Syntetyczne - Charakterystyka wybranych tworzyw sztucznych

Polietylen, -[-CH2-CH2-]n-,

Jest to tworzywo o doskonałych właściwościach dielektrycznych, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych. W węglowodorach alifatycznych, aromatycznych i chlorowcopochodnych, polietylen pęcznieje. Polietylen ułożony w ziemi może...

Podniebienie miękkie

Podniebienie miękkie (palatum molle s. velum palatinum; velum = żagiel) tworzy przedłużenie podniebienia twardego i z jego tylnego brzegu zwisa żaglowato ku dołowi. Ma ono kształt nieregularnego czworoboku, którego powierzchnia tylna (nosowa lub gardłowa) skierowana jest do górnej, nosowej części...

Zboczenia podniebienia miękkiego

Języczek może być dwudzielny lub nawet trójdzielny; podział ten nie wywołuje zresztą żadnych zaburzeń czynnościowych. Czasem języczek może wcale nie występować lub być bardzo mały. Czasem bywa nadmiernie rozwinięty i może wtedy ocierać się w pewnych położeniach o nasadę języka i wywołać...

Błona śluzowa podniebienia miękkiego

Powierzchnia tylna i powierzchnia przednia podniebienia miękkiego pokryte są błoną śluzową. Oba listki błony śluzowej, stykające się z sobą wzdłuż wolnego brzegu i mające wyraźną granicę, zachowują charakter błony śluzowej, z której pochodzą. Błona śluzowa powierzchni przedniej, będąca...

Mięśnie podniebienia miękkiego

Mięśnie podniebienia miękkiego występują w liczbie pięciu z każdej strony. Wraz z mięśniami języka, gardła i niektórymi mięśniami szyi są one najważniejszymi czynnikami, współpracującymi z sobą w czasie łykania i podczas mowy. Poza tym mięśnie podniebienia miękkiego odgrywają ważną...

Drewno miękkie i twarde

Drewno dzielimy na dwa podstawowe rodzaje -miękkie i twarde. Miękkie pochodzi z drzew iglastych, takich jak jodła, cykuta, sosna, sekwo­ja, świerk. Twarde otrzymujemy z drzew liścias­tych, takich jak buk, brzoza, klon, dąb, topola. Do drewna twardego o pochodzeniu tropikalnym zaliczamy heban, mahoń...

Co to jest kaptaż?

Płynąca rzeka napotyka naprzemienne warstwy twardego i miękkiego podłoża. Zasilana jest strumieniami biegnącymi prostopadle do niej, wzdłuż miękkich skał. Zdarza się, że rzeka potrafi zmie­nić swój bieg. Proces taki ma miejsce na przykład podczas erozji wstecznej, czyli wymywania grun­tu wokół...

Stokłosa miękka

 

Wygląd: trawa bardzo bogata w formy, jednoroczna lub dwuletnia, tworząca luźne kępy o nielicznych źdźbłach, często rosnąca pojedynczo. Źdźbło z 2-5 aksamitnie owłosionymi kolankami, poza tym nagie, 20-60 cm wysokości, nierozgałęzione, wyprostowane. Liście szarozielone, z krótką i gęsto...

Pastel

1) farba uformowana w cienkie, miękkiepałeczki z pigmentów, kredy, gipsu i małej ilości spoiwa(gi. gumy tragantowej);

2) technika mai. posługującasię tymi farbami, mająca charakter pośrednimiędzy rysunkiem a malarstwem;

3) kompozycja wykonana tą techniką.

Farby wcierane w szorstkiepodobrazie (papier...

Mleko i przetwory z mleka

I. Skład chemiczny mleka i jego wartość odżywcza Mleko to płynna wydzielina wyspecjalizowanego gruczołu ssaków, zawierająca 8090% wody i 2010% (u krów zwykle 1213%) suchej masy, która składa się głównie z tłuszczu, białek, cukru mlekowego (laktozy) i soli mineralnych. Mleko pochodzi od różnych zwierząt hodowlanych. W produkcji światowej na mleko krowie przypada 90%. W mniejszych ilościach jest otrzymywane mleko bawole, kozie i owcze. Mleko i produkty mleczne ...

Istota i metody negocjacji

Negocjacje – to skomplikowany proces, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji. Wśród rodzajów negocjacji można wyróżnić negocjacje: - Twarde - Miękkie - Zbiorowe Strategia i zasady negocjacji – wymagają, aby ustalić najważniejsze elementy negocjacji, takie np., jak określenie składu zespołu prowadzącego negocjacje, etapów negocjacji, organu w przedsiębiorstwie, który będzie zatwierdzał uzgodnione stanowisko i ...

Etapy rozwoju mowy

Okresy rozwoju mowy W rozwoju mowy wyróżnić można następujące okresy: - okres melodii, zwany także przygotowawczym, - okres wyrazu (1 - 2), - okres zdania (2 – 3), - okres swoistej mowy dziecięcej (3 – 7) OKRES MELODII (PRZYGOTOWAWCZY) Przez pierwsze 2 – 3 tygodnie życia krzyk niemowlęcia nie jest jeszcze zróżnicowany. Zróżnicowanie następuje między 2 a 5 tygodniem. Wtedy matka uczy się po rodzaju krzyku rozróżniać jego przyczyny, poznaje, czy dziecko ...

Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ TERAPEUTYCZNYCH W ZAKRESIE PISANIA I CZYTANIA ĆWICZENIA ORTOGRAFII PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK MIĘKKICH Litery „ą” i „ę” piszemy:  zasadniczo w wyrazach rodzimych, np. dąb, krąg, gąszcz, kąt, mącić, piąty, pociąg, wąsy, ząb, będzie, dębowy, gęsty, kęs, ręka, tędy, węszyć, zęby;  w wyrazach zapożyczonych, ale całkowicie przyswojonych, np. brąz, ląd, flądra, pąsowy, plądrować, cęgi, cętka, frędzla, kolęda,

Negocjacje

Negocjacje- sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów. Umiejętność dbania o własne interesy ze współzależnością. Konflikt-występuje subiektywne poczucie racji, każdy chce zaspokoić w inny sposób swoje potrzeby, chce się pokazać poprawność własnych decyzji, dochodzi do obniżenia obrazu drugiej osoby. Pozytywne aspekty konfliktu- ujawnianie problemu, nazywanie go,

Zespół Sudecka

Zespół Sudecka Pourazowe rozrzedzenie kości, jest schorzeniem o nieznanej etiologii i dotyczy najczęściej kości stopy, stawu skokowego, okolic nadgarstka i ręki. Dochodzi do bolesnego obrzmienia tkanek przystawowych co powoduje znaczne ograniczenie ruchu w stawie. Ostry zapalny zanik kości może pojawić się po złamaniach kości, urazach stawów, odmrożeniach, oparzeniach, a także po uszkodzeniach nerwów, przy zbyt ściśle założonym opatrunku unieruchamiającym w wymuszonej ...