Spółgłoska szczelinowa

Czytaj Dalej

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Artykulacja spółglosek, miejsce artykulacji

wargowe:

-dwuwargowe-zwarcie obu warg np. p,b,m

-wargowo zębowe-zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi, szczelina np. f,v

    2.  przedniojęzykowe

-zębowe-zwarcie lub zbliżenie czubka języka do przednich zębów np. t,d,c,s,z,n

-dziąsłowe-zwarcie lub przybliżenie czubka języka do dziąseł...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Sposób artykulacji spółgłosek

r e)boczne-czubek języka zwiera się z górnymi zębami lub dziąsłami f)szczelinowe-f,v,s,z,ś,ź,x,y -zwarto szczelinowe-zajmują pozycję pośrednią pomiędzy szczelinowymi a zwartymi np.

Kołosz szczelinowy

Wygląd: długość 0,8-1,4 cm. Brązowy pająk z ciemnym, jasno obwiedzionym rysunkiem na odwłoku.

Tryb życia i środowisko: dzień spędza ukryty pod korą, w szczelinie drzewnej lub między leżącym drewnem. Staje się aktywny dopiero wraz z zapadnięciem zmroku.  

Występowanie: niemal cała Europa...

Co to jest mikrosko­powa lampa szczelinowa?

Jeśli okulista musi przeprowadzić szczegółowe badanie przedniej części rogówki, przedniej komo­ry oka lub źrenicy, potrzebna mu jest mikrosko­powa lampa szczelinowa. Mikro­skopowa lampa szczelinowa jest używana razem z innym urządzeniem - tonometrem, w celu prze­prowadzenia pomiaru ciśnienia w oku.

Głoski szczelinowe

głoski szczelinowe; głoski w języku polskim, które odpowiadają jednemu z kryteriów podziału, jakim jest stopień zbliżenia do siebie narządów artykulacyjnych.

Aloha szczelinowa

Popularny protokół losowego dostępu do wspólnego kanału radiowego w sposób rywali- zacyjny. Radiowa stacja bazowa zapewnia sygnały synchronizacji dla terminali, które mogą wysyłać swoje dane w kolejnych szczelinach ramki. Występujące kolizje (nakładanie się danych w tej samej szczelinie czasowej...

W jaki sposób mogą być realizowane spółgłoski dźwięczne?

Mowa bezdźwięczna występuje przeważnie w postaci:

1.    p a r a l a l i i (substytucji dźwięku) zamiast spółgłosek dźwięcznych wymawiane są odpowiednie bezdźwięczne»

2.    m o g i l a l i i (elizji dźwięku) - opuszczane są odpowiednie głoski dźwięczne,

3.    de form a cj i spółgłoski...