Splot rypsowy

Splot rypsowy

Czytaj Dalej

Splot sercowy

Sploty te mają liczne zwoje nerwowe, zwłaszcza w splocie nasierdziowym w okolicy ujścia żył głównych oraz w splocie podwsierdziowym w przegrodzie międzykomorowej i w mięśniach brodawkowatych.

Sieci i sploty naczyniowe

Sploty tętnicze tego rodzaju znajdują się prawie we wszystkich narządach (z wyjątkiem płuc, nerek, śledziony i mózgowia), sieci np. Przykładem sieci żylnej mogą być żyły na grzbiecie ręki, splotu żylnego — splot wiciowaty powrózka nasiennego.

Splot żylny otworu owalnego

Splot żylny otworu owalnego (plexus venosus foraminis ovalis) położony w otworze tejże nazwy łączy zatokę jamistą ze splotem skrzydłowym.

Splot skrzydłowy

Ruchy żuchwy działają na splot jak pompa, przyczyniając się do opróżniania splotu. Splot skrzydłowy powstaje z licznych dopływów żż.

Sploty żylne kręgowe zewnętrzne

Splot zewnętrzny tylny leży częściowo bezpośrednio na powierzchni tylnej łuków, wyrostków i więzadel kręgów, częściowo między krótkimi mięśniami grzbietu. Splot tylny zespala się również z gałęziami grzbietowymi odpowiednich żył segmcntalnych.

Sploty żylne kręgowe wewnętrzne

Splot wewnętrzny tylny leży na powierzchni przedniej łuków kręgów i wię-zadeł żółtych i przez szczeliny w nich zawarte zespala się ze splotem zewnętrznym tylnym: splot tylny jest cieńszy oraz mniej obfity i tworzy obszerniejsze i bardziej nieregularne sieci niż splot wewnętrzny przedni.

Splot odbytniczy

Splot odbytniczy (plexus rectalis ) otacza dolną część odbytnicy; ku tyłowi łączy się on ze splotem żylnym krzyżowym, do przodu u mężczyzny ze splotem pęcherzowym i sterczowym, u kobiety ze splotem macicznym i pochwowym.

Splot pęcherzowy

Ku dołowi splot pęcherzowy łączy się u mężczyzny ze splotem sterczowym, ku tyłowi ze splotem odbytniczym, u kobiety ze splotem macicznym i pochwowym.

Splot sterczowy

Splot ten znajduje się częściowo między poszczególnymi warstwami łącznotkankowymiotaczającymi gruczoł, częściowo zaś między nimi a torebką gruczołu . Splot stcrczowy łączy się ze splotem pęcherzowym, odbytniczym oraz ż.

Splot maciczny

Do przodu łączy się on ze splotem pęcherzowym, ku dołowi przechodzi w splot pochwowy, zespala się też szeroko ze splotem wiciowatym ż.

Splot pochwowy

Splot pochwowy (()lexus vaginalis) jest przedłużeniem splotu macicznego, szczególnie rozwiniętym na obu obwodach bocznych pochwy. W czasie ciąży wszystkie sploty u kobiety ogromnie się powiększają.

Splot chłonny

pień lędźwiowy poprzedzony jest splotem lędźwiowym, pnie jelitowe splotem trzewnym itd. Przed wytworzeniem się bowiem wielkich pni naczynia odprowadzające jednego węzła nie tylko mogą uchodzić do następnego jako naczynia doprowadzające, lecz do dwóch lub więcej; dlatego wytwarza się układ naczyń podobny do splotu.

Splot tkacki

atłas, satyna) Sploty zasadnicze są podstawą do tworzenia różnychsplotów pochodnych (np. splot rypsowy jakopochodny splotu płóciennego).

Uszkodzenia splotu barkowego

po zwichnięciu stawu barkowego, stłuczeniu splotu), z możliwością samoistnej regeneracji włókien nerwowych, postępowanie jest podobne jak po rekonstrukcji operacyjnej splotu czy wykonaniu neurolizy i analogiczne do leczenia -» urazów nerwów ob wodowych.

SPLOTY NERWOWE

Ze splotów nerwowych odchodzą nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane. Sploty mogą też zawierać zwoje nerwowe. Przykładem splotu nerwowego jest splot słoneczny.

Splot szyjny

Tworzą gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych w odcinku od C1 do C4. Gałęzie skórne wychodzą spod tylnego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Są to:

Nerw potyliczny mniejszy, który po wyjściu spod mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego wstępuje wzdłuż tylnego brzegu mięśnia...

Gałęzie mięśniowe splotu szyjnego

Gałęzie do mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowego, czworobocznego, bródkowo-gnykowego, tarczowo-gnykowego i mięśni głębokich szyi

Pętla szyjna powstająca z gałęzi górnej pętli pochodzącej od C1 i C2 oraz gałęzi dolnej od C2 i C3; gałąź górna pętli przebiega razem z nerwem...

Sploty nerwowe klatki piersiowej

Włókna współczulne do splotu piersiowego pochodzą z odcinka szyjnego pnia współczulnego jako nerwy sercowe szyjne oraz z 5 górnych zwojów piersiowych pnia współczulnego jako nerwy trzewne piersiowe, które dochodząc do splotów wtórnych nazywają się gałęziami sercowymi, oskrzelowymi i śródpiersiowymi.

Splot sercowy

Jest położony między aortą a pniem płucnym oraz między aortą a żyłami płucnymi. Włókna współczulne doprowadzają nerwy sercowe szyjne górne, środkowe i dolne oraz sercowe piersiowe. Włókna przywspółczulne pochodzą z gałęzi sercowych górnych i dolnych nerwu...

Splot płucny

Rozgałęzienia splotu towarzyszą rozgałęzieniom oskrzeli i naczń.