Splot rypsowy

Splot rypsowy

Splot rypsowy – splot pochodny splotu płóciennego. W splocie płóciennym długości przeplotów wątku i osnowy są sobie równe i wynoszą 1. Zapisuje się to w postaci wyróżnika splotu . Sploty rypsowe regularne powstają przez wydłużenie przeplotu wątku lub osnowy o określoną liczbę nitek. W splotach nieregularnych długości przeplotów są zmienne, np. jak na...

Czytaj Dalej

Sploty żylne kręgowe wewnętrzne

Splot wewnętrzny tylny leży na powierzchni przedniej łuków kręgów i wię-zadeł żółtych i przez szczeliny w nich zawarte zespala się ze splotem zewnętrznym tylnym: splot tylny jest cieńszy oraz mniej obfity i tworzy obszerniejsze i bardziej nieregularne sieci niż splot wewnętrzny przedni.

Splot maciczny

Do przodu łączy się on ze splotem pęcherzowym, ku dołowi przechodzi w splot pochwowy, zespala się też szeroko ze splotem wiciowatym ż.

Splot tkacki

atłas, satyna) Sploty zasadnicze są podstawą do tworzenia różnychsplotów pochodnych (np. splot rypsowy jakopochodny splotu płóciennego).

Nerwy gruczołu przytarczowego

Nerwy gruczołu przytarczowego pochodzą ze splotu torebkowego gruczołu tarczowego; od niego delikatne włókna wnikają do gruczołów, częściowo w towarzystwie naczyń krwionośnych. krtaniowego górnego oraz drogą splotu gardłowego; włókna współczulne pochodzą ze zwoju szyjnego górnego.

Splot sercowy

Sploty te mają liczne zwoje nerwowe, zwłaszcza w splocie nasierdziowym w okolicy ujścia żył głównych oraz w splocie podwsierdziowym w przegrodzie międzykomorowej i w mięśniach brodawkowatych.

Sieci i sploty naczyniowe

Sploty tętnicze tego rodzaju znajdują się prawie we wszystkich narządach (z wyjątkiem płuc, nerek, śledziony i mózgowia), sieci np. Przykładem sieci żylnej mogą być żyły na grzbiecie ręki, splotu żylnego — splot wiciowaty powrózka nasiennego.

Powrózek naczyniowo-nerwowy

pachowa razem z towarzyszącą jej żyłą pachową, naczyniami chłonnymi i pniami nerwowymi splotu ramiennego w swym przebiegu przez jamę pachową tworzy główną drogę łączącą tułów (i szyję) z ramieniem. Splot ramienny ze wszystkich stron obejmuje tętnicę, zaś żyła leży przyśrodkowo i nieco do przodu od niej.

Splot żylny otworu owalnego

Splot żylny otworu owalnego (plexus venosus foraminis ovalis) położony w otworze tejże nazwy łączy zatokę jamistą ze splotem skrzydłowym.

Splot skrzydłowy

Ruchy żuchwy działają na splot jak pompa, przyczyniając się do opróżniania splotu. Splot skrzydłowy powstaje z licznych dopływów żż.

Sploty żylne kręgowe zewnętrzne

Splot zewnętrzny tylny leży częściowo bezpośrednio na powierzchni tylnej łuków, wyrostków i więzadel kręgów, częściowo między krótkimi mięśniami grzbietu. Splot tylny zespala się również z gałęziami grzbietowymi odpowiednich żył segmcntalnych.

Splot odbytniczy

Splot odbytniczy (plexus rectalis ) otacza dolną część odbytnicy; ku tyłowi łączy się on ze splotem żylnym krzyżowym, do przodu u mężczyzny ze splotem pęcherzowym i sterczowym, u kobiety ze splotem macicznym i pochwowym.

Splot pęcherzowy

Ku dołowi splot pęcherzowy łączy się u mężczyzny ze splotem sterczowym, ku tyłowi ze splotem odbytniczym, u kobiety ze splotem macicznym i pochwowym.

Splot sterczowy

Splot ten znajduje się częściowo między poszczególnymi warstwami łącznotkankowymiotaczającymi gruczoł, częściowo zaś między nimi a torebką gruczołu . Splot stcrczowy łączy się ze splotem pęcherzowym, odbytniczym oraz ż.

Splot pochwowy

Splot pochwowy (()lexus vaginalis) jest przedłużeniem splotu macicznego, szczególnie rozwiniętym na obu obwodach bocznych pochwy. W czasie ciąży wszystkie sploty u kobiety ogromnie się powiększają.

Splot chłonny

pień lędźwiowy poprzedzony jest splotem lędźwiowym, pnie jelitowe splotem trzewnym itd. Przed wytworzeniem się bowiem wielkich pni naczynia odprowadzające jednego węzła nie tylko mogą uchodzić do następnego jako naczynia doprowadzające, lecz do dwóch lub więcej; dlatego wytwarza się układ naczyń podobny do splotu.

Ryps

Gęsta, mięsista, jednobarwna tkanina jedwabna,rzadziej wełniana lub bawełniana, o splocie rypsowym(odmiana —> splotu płóciennego), dającym powierzchniępokrytą wypukłymi prążkami.

Niepowodzenia szkolne uczniów

Czynniki te bardzo często tworzą skomplikowany splot niekorzystnych dla nauki warunków. Najczęściej przyczyny powodujące niepowodzenia szkolne mają charakter sprzężony, stanowią splot różnych uwarunkowań.

Uszkodzenia splotu barkowego

po zwichnięciu stawu barkowego, stłuczeniu splotu), z możliwością samoistnej regeneracji włókien nerwowych, postępowanie jest podobne jak po rekonstrukcji operacyjnej splotu czy wykonaniu neurolizy i analogiczne do leczenia -» urazów nerwów ob wodowych.

Metody zbierania materiału zoologicznego

Wykonane śąsfc tkaniny jedwabnej o rzadkim splocie lub z włókna syntetycznego^ np. Obecnie coraz częściej używa się zamiast lnianych worki z włókien syntetycznych o różnej gęstości splotu.

SPLOTY NERWOWE

Ze splotów nerwowych odchodzą nerwy czuciowe, ruchowe i mieszane. Sploty mogą też zawierać zwoje nerwowe. Przykładem splotu nerwowego jest splot słoneczny.